skip to Main Content

Opzegging of ontbinding van de franchiseovereenkomst

 • Marieke Schepens

Wanneer u als franchisegever of franchisenemer niet meer tevreden bent over de franchisesamenwerking of wanneer u gewoonweg van de franchiseovereenkomst af wil, dan kunt u ervoor kiezen om de franchiseovereenkomst op te zeggen en te beëindigen. Het beëindigen van een…

Lees meer

Uitspraak Poolse rechtbank weegt zwaarder dan Europese recht?

 • Marieke Schepens

Het Constitutionele Hof van Polen heeft bepaald dat uitspraken van Poolse rechtbanken zwaarder wegen dan het Europese recht. De Poolse regering moet de uitspraak nog rechtsgeldig verklaren, voordat hij van kracht is.   Dat kan gevolgen hebben voor uw zaak.…

Lees meer

Wat is een ingebrekestelling?

 • Marieke Schepens
Een ingebrekestelling is een schriftelijke mededeling dat de andere partij tekortschiet in de nakoming van een afspraak. Lees hier aan welke eisen een ingrekestelling moet voldoen.
Lees meer

Waarom het Weens Koopverdrag voordelen biedt voor u als verkoper

 • Marieke Schepens

Regelmatig zien we dat het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten bij koopovereenkomsten. Maar het uitsluiten van het Weens Koopverdrag in een internationale overeenkomst is voor de verkoper in veel gevallen niet gunstig. Zo zijn de klachttermijnen in het Weens Koopverdrag vaak…

Lees meer

Werkt een Nederlands eigendomsvoorbehoud ook in België?

 • Marieke Schepens

Wanneer u goederen levert, kunt u in het contract afspreken dat u deze goederen levert onder een eigendomsvoorbehoud. Dat wil zeggen dat de goederen pas eigendom worden van de andere partij als de bijbehorende facturen zijn betaald. Maar wat als…

Lees meer

Het Weens Koopverdrag: uitsluiten of toepassen?

 • Marieke Schepens

Het Weens Koopverdrag uitsluiten: we zien in de praktijk regelmatig dat het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. Vaak is dit een soort automatisme omdat partijen niet precies weten wat het Weens Koopverdrag inhoudt. En niet omdat partijen bewust de regels uit…

Lees meer

Wanneer is het Weens Koopverdrag niet van toepassing?

 • Marieke Schepens

Het Weens Koopverdrag is een internationaal verdrag met daarin regels voor internationale (koop)handel. Bij veel internationale koopovereenkomsten is het Weens Koopverdrag van toepassing. Er zijn echter ook situaties waarbij het internationaal verdrag niet van toepassing is. Koopovereenkomsten: de uitzonderingen Het…

Lees meer

Coronacrisis: de gevolgen voor Franse en Nederlandse bedrijven

 • Marieke Schepens

De uitbraak van Corona heeft veel bedrijven ontwricht. Terwijl sommige bedrijven gedwongen werden te sluiten en andere bedrijven operationeel bleven, heeft COVID-19 veel onzekerheid veroorzaakt. Er is veel onduidelijkheid over wat de gevolgen zijn op lange termijn. Onze advocaten Yassin…

Lees meer

Wanneer is het Weens Koopverdrag van toepassing?

 • Marieke Schepens

Het Weens Koopverdrag is een internationaal verdrag. Hierin staan regels over internationale koopovereenkomsten tussen twee commerciële partijen. Wanneer is het Weens Koopverdrag precies van toepassing? Gevestigd in een land dat is aangesloten bij het Weens Koopverdrag Het Weens Koopverdrag is…

Lees meer

Coronacrisis: juridische effecten in Frankrijk en Nederland

 • Marieke Schepens

Het rechtssysteem in Frankrijk en Nederland verschilt behoorlijk van elkaar. Wanneer u een juridische kwestie heeft, zal een Franse rechter deze zaak op een andere manier beoordelen dan een Nederlandse rechter. Vanwege de Corona maatregelen zijn deze verschillen alleen maar…

Lees meer

7 Tips om handelsgeschillen ten tijde van Corona op te lossen

 • Marieke Schepens

Handelsgeschillen zijn van alle tijden. In een handelsrelatie kunnen discussies ontstaan over elkaars  rechten en plichten. Met aan de ene kant de hoofdverplichting van de leverancier om het product of de dienst tijdig en goed te leveren en aan de…

Lees meer

Wat is een dagvaarding?

 • Marieke Schepens
Een dagvaarding is een officieel document waarmee een gerechtelijke procedure wordt gestart tegen een andere partij. Bijvoorbeeld omdat een geldvordering niet wordt betaald.
Lees meer

Faillissement Didi: 6 vragen voor leveranciers

 • Marieke Schepens

Damesmodeketen Didi is failliet verklaard. Eerder kreeg het bedrijf al uitstel van betaling en werd de webshop uit de lucht gehaald. De winkels zelf blijven volgens de curator nog 6 weken open. Er wordt nu gezocht naar een koper. Volgens…

Lees meer
Back To Top