Nieuws & Blog artikelen

Blur blob

April 29, 2024

Kunnen bedrijven óók twee nationaliteiten hebben?

De Oostenrijkse skilegende Marcel Hirscher maakt een rentree als Nederlander.Dat klinkt misschien vreemd, maar Hirscher heeft een Oostenrijkse vader en een Nederlandse moeder. Een typisch geval waarbij het internationaal privaatrecht om de...

Lees meer

Lees meer

October 14, 2021

Hoe verloopt een gerechtelijke procedure in Duitsland?

Procederen in Duitsland? Onze Duitse advocaat legt in 7 stappen uit hoe een gerechtelijke procedure in Duitsland verloopt.

Lees meer

Lees meer

April 29, 2021

De voordelen van een forumkeuze in een internationale overeenkomst

Lees meer

Lees meer

April 22, 2021

5 Punten voor rente en incassokosten in de algemene voorwaarden

Lees meer

Lees meer

April 6, 2021

Distributeur inschakelen: wat zijn de voordelen en nadelen?

Lees meer

Lees meer

March 19, 2021

Accountants en waarschuwingsplicht: let op, aansprakelijkheid loert!

Lees meer

Lees meer

March 17, 2021

Gesplitste onderneming aansprakelijk stellen voor schade: hoe werkt dat?

Het aansprakelijk stellen van een leverancier is vaak al een lastige zaak. Het wordt nog ingewikkelder als blijkt dat deze leverancier inmiddels gesplitst is in meerdere ondernemingen.

Lees meer

Lees meer

March 11, 2021

5 Punten voor beperking aansprakelijkheid in uw algemene voorwaarden

Lees meer

Lees meer

February 22, 2021

5 Punten over klachtplicht in de algemene voorwaarden

Lees meer

Lees meer

January 29, 2021

Leveringsplicht versus inspanningsverplichting: de AstraZeneca vaccins

Lees meer

Lees meer

December 24, 2020

Procederen in Frankrijk: het verschil tussen het Franse recht en het Nederlandse recht

Lees meer

Lees meer

December 4, 2020

De nieuwe Wet franchise: bent u er al klaar voor?

Op 30 juni 2020 heeft de Eerste kamer unaniem gestemd voor de Wet franchise. De Wet franchise is daarmee een feit en treedt waarschijnlijk met ingang van 1 januari 2021 in werking.

Lees meer

Lees meer

November 13, 2020

Webinar: Gerechtelijke procedures, algemene voorwaarden en faillissementen - Nederlands en Frans perspectief

In dit webinar behandelen onze advocaten zowel het Nederlandse als het Franse recht op de 3 domeinen: gerechtelijke procedures, algemene voorwaarden en faillissementen. Tijdens dit webinar worden de verschillen tussen Frankrijk en Nederland besp

Lees meer

Lees meer

November 6, 2020

Wat zijn de kosten van een dagvaarding?

Lees meer

Lees meer

November 3, 2020

Opzegging agentuurovereenkomst: opzegtermijn en klantenvergoeding

Wilt u een agentuurovereenkomst opzeggen of beëindigen? Wanneer u als leverancier of handelsagent niet meer tevreden bent over de handelsrelatie, kunt u ervoor kiezen om de handelsovereenkomst op te zeggen en te beëindigen.

Lees meer

Lees meer

October 30, 2020

Algemene voorwaarden van toepassing verklaren of zakendoen op basis van vertrouwen?

Niet alle bedrijven maken (op de juiste wijze) gebruik van algemene voorwaarden. Nog steeds wordt vaak zakengedaan op basis van vertrouwen.

Lees meer

Lees meer

October 29, 2020

Franse klant failliet en nog openstaande vorderingen? Zorg dat u tijdig reageert!

Onlangs klopte een Nederlandse leverancier van rekenmachines aan bij onze French Desk. Zij hadden rekenmachines verkocht aan een Franse partij.

Lees meer

Lees meer

October 26, 2020

Voorlopige voorziening aanvragen: krijg uw vordering alvast betaald

Door een voorlopige voorziening aan te vragen, kunt u tijdens een gerechtelijke procedure alvast betaald krijgen. Lees hier hoe dat precies werkt.

Lees meer

Lees meer

October 23, 2020

Duitse klant failliet: mag de Duitse curator alle betalingen terugvorderen na 2 jaar?

De Duitse curator mag veel sneller oude betalingen terugvorderen als een Duits bedrijf failliet gaat. Lees meer over de Insolvenzanfechtung in Duitsland.

Lees meer

Lees meer

October 14, 2020

Wanneer is een partij schadeplichtig en kan ik schadevergoeding eisen?

Om een schadevergoeding te kunnen eisen, moet een partij schadeplichtig zijn. Lees hier aan welke voorwaarden er moet worden voldaan.

Lees meer

Lees meer

October 12, 2020

Wat is een ingebrekestelling?

Een ingebrekestelling is een schriftelijke mededeling dat de andere partij tekortschiet in de nakoming van een afspraak. Lees hier aan welke eisen een ingebrekestelling moet voldoen.

Lees meer

Lees meer

October 8, 2020

Waarom het Weens Koopverdrag voordelen biedt voor u als verkoper

Regelmatig zien we dat het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten bij koopovereenkomsten. Maar het uitsluiten van het Weens Koopverdrag in een internationale overeenkomst is voor de verkoper in veel gevallen niet gunstig.

Lees meer

Lees meer

October 6, 2020

Agentuurovereenkomst: het verschil tussen Nederlands recht en Duits recht

Het agentuurrecht in de lidstaten van de Europese Unie zijn op dezelfde Europese Richtlijn gebaseerd, zodat de nationale wettelijke regelingen erg op elkaar lijken.

Lees meer

Lees meer

October 1, 2020

Zakelijke mediation case: Nederlandse leverancier en Belgische aannemer

Situatieschets: het probleem tussen de twee partijen De Belgische aannemer (partij 1) was bezig met de aanleg voor een park in een Belgische stad in opdracht van de gemeente.

Lees meer

Lees meer

September 25, 2020

Werkt een Nederlands eigendomsvoorbehoud ook in België?

Wanneer u goederen levert, kunt u in het contract afspreken dat u deze goederen levert onder een eigendomsvoorbehoud.

Lees meer

Lees meer

September 16, 2020

Distributieovereenkomst België: 3 verschillen met Nederland

Heeft u een distributeur in België en wilt u de afspraken vastleggen in een distributieovereenkomst? Bekijk hier de belangrijkste verschillen.

Lees meer

Lees meer

August 10, 2020

Schadevergoeding eisen: hoogte schadevergoeding berekenen

De hoogte van de schadevergoeding berekenen is vaak niet eenvoudig. Lees hier hoe het zit met schadevergoeding eisen en de hoogte van de schadevergoeding. Lees meer

Lees meer

Lees meer

August 8, 2020

Duitse leverancier wil duurovereenkomst per direct opzeggen: kan dat zomaar?

In de internationale handel maken leveranciers vaak gebruik van distributeurs om hun producten af te zetten in het buitenland. In de praktijk zien wij dat zo’n samenwerking lang niet altijd juridisch wordt vormgegeven.

Lees meer

Lees meer

July 21, 2020

Het Weens Koopverdrag: uitsluiten of toepassen?

Het Weens Koopverdrag uitsluiten: we zien in de praktijk regelmatig dat het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. Vaak is dit een soort automatisme omdat partijen niet precies weten wat het Weens Koopverdrag inhoudt.

Lees meer

Lees meer

July 10, 2020

Wanneer is het Weens Koopverdrag niet van toepassing?

Het Weens Koopverdrag is een internationaal verdrag met daarin regels voor internationale (koop)handel. Bij veel internationale koopovereenkomsten is het Weens Koopverdrag van toepassing.

Lees meer

Lees meer

July 8, 2020

7 vragen over het terughalen van goederen bij een failliete klant

In het tweede deel van het webinar ‘Help mijn klant is failliet’ gingen onze insolventiespecialisten Raymond Arnoldus en Hanneke Zandvoort in op het onderwerp: het terughalen van goederen bij een failliete klant.

Lees meer

Lees meer

July 2, 2020

Debiteur gevlucht naar buitenland: vonnis executeren onmogelijk?

Wanneer u een vonnis heeft behaald tegen een debiteur, moet deze uitspraak nog wel worden geëxecuteerd.

Lees meer

Lees meer

June 26, 2020

Coronacrisis: de gevolgen voor Franse en Nederlandse bedrijven

De uitbraak van Corona heeft veel bedrijven ontwricht. Terwijl sommige bedrijven gedwongen werden te sluiten en andere bedrijven operationeel bleven, heeft COVID-19 veel onzekerheid veroorzaakt.

Lees meer

Lees meer

June 25, 2020

Gerechtelijke procedure starten: hoe bepaal je om te gaan procederen?

Een gerechtelijke procedure starten: dat doen we niet zomaar. Hoe bepaal je nou of het verstandig is om te gaan procederen? U leest het hier.

Lees meer

Lees meer

June 18, 2020

Wanneer is het Weens Koopverdrag van toepassing?

Het Weens Koopverdrag is een internationaal verdrag. Hierin staan regels over internationale koopovereenkomsten tussen twee commerciële partijen. Wanneer is het Weens Koopverdrag precies van toepassing?

Lees meer

Lees meer

June 12, 2020

Welke rechter is bevoegd en welk recht is van toepassing?

Internationaal procederen: naar welke rechter moet u? Ontdek aan de hand van een praktijkvoorbeeld welke rechter bevoegd is en welk recht van toepassing is.

Lees meer

Lees meer

June 5, 2020

Coronacrisis: juridische effecten in Frankrijk en Nederland

Het rechtssysteem in Frankrijk en Nederland verschilt behoorlijk van elkaar. Wanneer u een juridische kwestie heeft, zal een Franse rechter deze zaak op een andere manier beoordelen dan een Nederlandse rechter.

Lees meer

Lees meer

April 17, 2020

7 Tips om handelsgeschillen ten tijde van Corona op te lossen

Handelsgeschillen zijn van alle tijden. In een handelsrelatie kunnen discussies ontstaan over elkaars rechten en plichten. Met aan de ene kant de hoofdverplichting van de leverancier om het product of de dienst tijdig en goed te leveren en...

Lees meer

Lees meer

March 6, 2020

Leveringsproblemen vanwege Coronavirus: overmacht of schadeclaim?

De wereld is in de ban van het Coronavirus (COVID-19). Ook het bedrijfsleven voelt de (dreigende) impact van dit virus. Wat als een bedrijf vanwege het Coronavirus niet aan zijn juridische verplichtingen kan voldoen? Kunt u dan aangeven dat er…

Lees meer

Lees meer

February 20, 2020

De beste en de meest talentvolle procesadvocaat van Nederland

Bij een gerechtelijke procedure wilt u natuurlijk bijgestaan worden door de beste procesadvocaat van Nederland. Maar wat is nu een goede procesadvocaat?

Lees meer

Lees meer

February 9, 2020

Klantenvergoeding bij beëindiging agentuurovereenkomst niet vanzelfsprekend

De beëindiging van een handelsovereenkomst verloopt vaak niet zonder problemen. Vaak is er discussie over de klantvergoeding (goodwill). Lees hier waar u op moet letten.

Lees meer

Lees meer

January 20, 2020

Klant failliet verklaard: hoe verloopt de afwikkeling van een faillissement?

Is uw klant failliet verklaard? In dit artikel legt insolventie advocaat Hanneke Zandvoort uit hoe de afwikkeling van een faillissement verloopt.

Lees meer

Lees meer

January 14, 2020

Verjaring van vorderingen uit agentuurovereenkomsten

Wilt u bij de beëindiging van een agentuurovereenkomst weten of er klantenvergoeding betaald moet worden? Let op, want er gelden korte verjaringstermijnen.

Lees meer

Lees meer

January 10, 2020

Wat is een dagvaarding?

Een dagvaarding is een officieel document waarmee een gerechtelijke procedure wordt gestart tegen een andere partij. Bijvoorbeeld omdat een geldvordering niet wordt betaald.

Lees meer

Lees meer

January 8, 2020

Faillissement Didi: 6 vragen voor leveranciers

Damesmodeketen Didi is failliet verklaard. Eerder kreeg het bedrijf al uitstel van betaling en werd de webshop uit de lucht gehaald. De winkels zelf blijven volgens de curator nog 6 weken open. Er wordt nu gezocht naar een koper. Volgens…

Lees meer

Lees meer

Verjaring van een vordering: verschillen tussen Nederland en Frankrijk

Lees meer

Lees meer

Uitspraak Poolse rechtbank weegt zwaarder dan Europese recht?

Het Constitutionele Hof van Polen heeft bepaald dat uitspraken van Poolse rechtbanken zwaarder wegen dan het Europese recht. De Poolse regering moet de uitspraak nog rechtsgeldig verklaren, voordat hij van kracht is.

Lees meer

Lees meer

Algemene voorwaarden deponeren: 3 voordelen voor uw bedrijf

Lees hier wat het deponeren van algemene voorwaarden precies is, hoe u dat kunt doen en welke voordelen dat biedt voor uw bedrijf.

Lees meer

Lees meer

Opzegging of ontbinding van de franchiseovereenkomst

Wanneer u als franchisegever of franchisenemer niet meer tevreden bent over de franchisesamenwerking of wanneer u gewoonweg van de franchiseovereenkomst af wil, dan kunt u ervoor kiezen om de franchiseovereenkomst op te zeggen en te beëindigen.

Lees meer

Lees meer

Bij welke rechtsvorm ben ik als ondernemer hoofdelijk aansprakelijk?

Lees meer

Lees meer

De belangrijkste verschillen tussen Nederlands en Duits recht

Lees meer

Lees meer

Hoe verloopt een gerechtelijke procedure in België?

Lees meer

Lees meer

Verjaring van een vordering: verschillen tussen Nederland en Frankrijk

Lees meer

Lees meer

Hoe verloopt een gerechtelijke procedure in Nederland?

Lees meer

Lees meer

Wie draagt het risico van de stijging van de grondstofprijzen?

Lees meer

Lees meer

Cybercriminaliteit: wie draagt het financiële risico?

Lees meer

Lees meer

Pandrecht: rangwijziging mogelijk volgens de Hoge Raad

Lees meer

Lees meer

Eigendomsvoorbehoud bij internationale leveringen

Lees meer

Lees meer

Webinar Distributieovereenkomsten: de valkuilen en kansen

Lees meer

Lees meer

Hoe werkt het eigendomsvoorbehoud in België?

Lees meer

Lees meer

Vestiging oprichten in Duitsland: rechtsvormen in Duitsland en in Nederland

Wilt u een bedrijf in Duitsland starten? Net als in Nederland, zijn er in Duitsland diverse rechtsvormen, met elk zijn voordelen en nadelen. In dit artikel leg ik uit wat de meest voorkomende Nederlandse en Duitse rechtsvormen zijn en wat…

Lees meer

Lees meer