skip to Main Content

Coronacrisis: juridische effecten in Frankrijk en Nederland

  • Marieke Schepens

Het rechtssysteem in Frankrijk en Nederland verschilt behoorlijk van elkaar. Wanneer u een juridische kwestie heeft, zal een Franse rechter deze zaak op een andere manier beoordelen dan een Nederlandse rechter. Vanwege de Corona maatregelen zijn deze verschillen alleen maar groter geworden.

Webinar over de gevolgen van de Coronamaatregelen

Om bedrijven op de hoogte te houden van deze ontwikkelingen heeft onze French Desk op 7 april een webinar gegeven: Corona crisis: uitdagingen voor bedrijven, mogelijke oplossingen en juridische gevolgen in Frankrijk en Nederland. Dit webinar is gegeven in samenwerking met de Franse Kamer van Koopkamer. Tijdens dit webinar werd aandacht besteed aan de veranderingen in zowel Nederland als Frankrijk door de Corona maatregelen.

Nederlandse recht en Franse recht

Het Nederlandse recht is dankzij Napoleon gebaseerd op het Franse recht (Code Civil). Hoewel sommige artikelen inmiddels zijn aangepast en gemoderniseerd, is de Code Civil nog altijd de basis voor rechtsstaat zoals wij die nu kennen. Hoewel beide rechtssystemen rond 200 jaar geleden hetzelfde was, is er op dit moment een groot verschil tussen beide rechtsstelsel.

Verschillen tijdens Corona

De corona maatregelen die beide landen hebben getroffen staan volledig los van het recht zelf, zodat de verschillen in dit geval juist nog groter werden. Zo werkten de deurwaarders in Nederland gewoon door, maar is dat in Frankrijk afhankelijk van de deurwaarder.

In Nederland zou het ook een ramp zijn wanneer de deurwaarders niet zouden doorwerken omdat daarmee de mogelijkheid om verjaring te stuiten wordt ingeperkt. In Frankrijk was evenwel besloten om ook maatregelen te treffen om verjaring te stuiten. Daar grijpen de maatregelen van de Franse overheid dus in op het recht.

Rechtbanken in Nederland en Frankrijk tijdens Corona

In beide landen zijn de rechtbanken gesloten en werden alleen de urgente zaken behandeld. Welke zaken er urgent zijn, verschilt dan ook weer per land. Dat blijkt vooral ook uit het feit dat er in Nederland nog faillissementen worden uitgesproken, terwijl dat in Frankrijk niet meer het geval is. Daarnaast werden in Nederland zaken vooral schriftelijk voortgezet en in een enkel geval via een videozitting, terwijl dat in Frankrijk niet tot de mogelijkheden behoort.

Meer informatie over gerechtelijke procedures

De verschillen tussen de landen zijn door de Corona maatregelen nog groter geworden. De French desk van Bierens Law staat dan ook graag voor u klaar om te bekijken welke invloed de maatregelen op uw situatie hebben. Wij kijken altijd naar de beste oplossing voor uw organisatie. Neem gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Auteur: Hanneke Zandvoort

Back To Top