Distributieovereenkomst

View

Baris Kaya
Advocaat

View

Angeliki Petaloti
Lawyer

View

Antonio Illán Box
Lawyer

View

Alexandru Buzamet
Advocaat

View

Pim van Zwijndregt
Advocaat

View

Sander Bierens
Advocaat & Eigenaar

View

Raymond Arnoldus
Advocaat & Curator

View

Suzanne van Loon
Advocaat

View

Olivier André
Advocaat

View

Roman Zemtsovskiy
Advocaat

View

Roxanne van der Burgt
Advocaat

View

Vivienne Pöllmann
Advocaat

View

Inge Muller
Advocaat

Wat is een distributieovereenkomst?

Een distributieovereenkomst is een overeenkomst waarin de afspraken tussen een distributeur en een leverancier worden vastgelegd. De distributeur koopt de producten van de leverancier in verkoopt deze voor eigen rekening weer door anderen. In de distributieovereenkomst staan afspraken over de duur van de overeenkomst, exclusiviteit en het over de beëindiging van een distributieovereenkomst.

Bierens Law heeft een team van advocaten dat gespecialiseerd is in distributieovereenkomsten. Zij kunnen u helpen met het opstellen van een distributieovereenkomst, het geven van juridisch advies of ondersteunen bij conflicten rondom een distributieovereenkomst.

In onderstaande vlog vertellen zij meer over de distributieovereenkomst.

Wanneer is er sprake van een distributieovereenkomst?

Een distributieovereenkomst hoeft niet per se op papier gezet te worden. Ook wanneer er mondelinge afspraken zijn gemaakt tussen een distributeur en een leverancier kan er sprake zijn van een distributieovereenkomst. Dat kan gevolgen hebben wanneer u bijvoorbeeld de overeenkomst wilt opzeggen.

Is een distributieovereenkomst geregeld in de wet?

Een distributieovereenkomst is een onbenoemde overeenkomst en dus niet geregeld in de Nederlandse wet. U heeft dus veel contractsvrijheid. Partijen kunnen zelf afspraken maken over levering, betaling, maar ook onder welke voorwaarden u de overeenkomst kunt opzeggen of beëindigen. Uiteraard moet u er wel rekening mee houden dat de bepalingen niet in strijd zijn met de wet.

Het nadeel is dat wanneer er geen afspraken worden vastgelegd, er geen specifieke wetgeving is om op terug te vallen indien partijen er niet samen uitkomen. Bijvoorbeeld wanneer één van de partijen de samenwerking wil beëindigen. In dat bent u overgeleverd aan de rechter die dan een oordeel hierover geeft.

Doet u internationaal zaken? Houd er dan rekening mee dat de distributieovereenkomst in sommige landen wel is vastgelegd in de wet. In Duitsland en België is dat bijvoorbeeld het geval.

Welke onderwerpen kun je regelen in de distributieovereenkomst?

Hoewel er veel contractsvrijheid is bij het opstellen van een distributieovereenkomst, adviseren wij om de volgende onderwerpen in de overeenkomst op te nemen:

 • Contractgebied: in welk gebied gaat de distributeur de producten verkopen? Dit kan een regio, land of meerdere landen zijn.
 • Minimale afnameverplichting: is er een minimale afnameverplichting voor de distributeur?
 • Wijze van levering: op welke manier worden de producten geleverd bij de distributeur?
 • Prijs: de inkoopprijs en de verkooprijs
 • De wijze van opzegging of beëindiging overeenkomst
 • Vergoeding bij beëindiging van de distributieovereenkomst
 • Bevoegde rechter(forumkeuze) bij geschillen
 • Toepasselijk recht
 • Exclusiviteit
 • Aansprakelijkheid
 • Geheimhouding
 • Duur van de overeenkomst: bepaalde tijd of onbepaalde tijd?
 • Promotieverplichtingen: is distributeur verplicht om de producten op een bepaalde wijze te promoten?
 • Facturatie en betaling: hoe en wanneer wordt er gefactureerd? Wat zijn de gevolgen als er niet op tijd wordt betaald? Wat zijn de betalingstermijnen?
 • Plaatsen van orders: hoe kan distributeur bestellingen plaatsen?

Opstellen distributieovereenkomst

Wilt u een distributieovereenkomst opstellen? Het opstellen van een distributieovereenkomst is in de meeste gevallen maatwerk. Onze advocaten weten wat belangrijk is voor uw situatie en passen uw contract daarop aan. Wij helpen u met het opstellen van een juridisch sterke distributieovereenkomst die aansluit bij uw bedrijfssituatie en waarmee u zoveel mogelijk risico’s voorkomt. Zo kunt u met een gerust hart zakendoen.

Wat is een exclusieve distributieovereenkomst?

In een distributieovereenkomst worden vastgelegd of het contract exclusief of niet-exclusief is. Bij een exclusieve distributieovereenkomst wordt er afgesproken dat de distributeur de enige is die het recht heeft om de producten in dat gebied te verkopen.

Veel distributeurs willen exclusiviteit. Hierdoor hebben ze minder concurrentie van andere distributeurs en kunnen ze hogere prijzen vragen voor de producten. De meeste leveranciers of producenten gaan hiermee akkoord, zo lang de distributeur maar voldoende producten verkoopt.

Mededinging

Door afspraken te maken over exclusieve distributieovereenkomst wordt mededinging beperkt. Op grond van het Europese en Nederlandse mededingingsrecht is het in beginsel niet toegestaan om hierover afspraken te maken, maar er zijn een aantal uitzonderingen. Onder bepaalde voorwaarden is het wel mogelijk om mededinging te beperken.

Het overeenkomen van exclusiviteit is toegestaan als bij beide partijen het marktaandeel in de Europese Unie minder bedraagt dan 30%. Hierbij moet gekeken worden naar zowel het marktaandeel van de distributeur als van de producent of leverancier. Over het algemeen is er bij een (internationale) overeenkomst niet snel sprake van een overschrijding van 30% marktaandeel van beide partijen.

Daarnaast is het niet toegestaan om in de distributieovereenkomst een zogenaamde ‘hardcore’-beperking op te nemen. Iedere territoriale restrictie en iedere klantenrestrictie (selectieve distributie) is een hardcore-beperking. Deze restrictie is wel toegestaan met als doel uw exclusief distributeur te beschermen. Selectieve distributie is automatisch van het kartelverbod vrijgesteld als het marktaandeel onder de 30% zit en er geen sprake is van een hardcore-beperking. Als de distributeur de exclusiviteit heeft voor een bepaald land, dan is dat toegestaan. Dit beschermt de investeringen van de distributeur.

Selectieve distributie en intensieve distributie

Bij het opstellen van een distributieovereenkomst is het ook belangrijk om na te denken over de soort distributeurs en de hoeveelheid distributeurs die u inschakelt voor de verkoop van uw goederen of diensten.

Wat is selectieve distributie?

Bij selectieve distributie worden er een relatief klein aantal distributeurs geselecteerd om de producten te verkopen. Een distributeurs worden vooraf geselecteerd op basis van diverse kwaliteitsnormen. Denk hierbij aan winkeliers die op een geschikte locatie zitten, getraind personeel in dienst hebben, een bepaalde uitstraling hebben met hun winkel, etc.

Wat is intensieve distributie?

Bij intensieve distributie worden er juist een zo groot mogelijk aantal geschikte verkooppunten geselecteerd. Uiteraard wordt hierbij wel gekeken naar of de distributeurs geschikt zijn, maar er worden geen kwaliteitseisen aan verbonden.

Forumkeuze en toepasselijk recht

Aangezien veel distributieovereenkomsten een internationaal karakter hebben, wordt er in de distributieovereenkomst vaak afspraken gemaakt over de forumkeuze en het toepasselijk recht.

Bij de forumkeuze wordt er vastgelegd in welke rechtbank geprocedeerd moet worden in geval van een conflict. Zo kunt u bijvoorbeeld vastleggen dat u altijd naar de Nederlandse rechter moet als er een juridisch geschil optreedt tussen u en de andere partij.

Inkoopprijs en verkoopprijs

In de distributieovereenkomst wordt vastgelegd tegen welke prijs de distributeur de producten inkoopt bij de leverancier. De distributeur is vervolgens vrij om zijn eigen prijzen te bepalen. Het is in strijd met het mededingingsrecht om prijzen op te leggen aan een distributeur. Wel mag er een maximum verkoopprijs worden afgesproken.

Opzegtermijn bij beëindiging distributieovereenkomst

Er is geen wettelijke regeling voor het opzeggen van een distributieovereenkomst. Partijen hebben de vrijheid om zelf afspraken hierover te maken in het contract. In beginsel kan een overeenkomst voor bepaalde tijd niet tussentijds worden opgezegd, tenzij u hierover afspraken maakt in het contract. Of wanneer er zwaarwegende omstandigheden zijn die het rechtvaardigen om een distributieovereenkomst eerder te beëindigen.

Bij een duurovereenkomst voor onbepaalde tijd kan de overeenkomst wel tussentijds worden opgezegd. Over het algemeen wordt aangenomen dat er een opzegtermijn in acht moet worden genomen of dat er een schadevergoeding betaald moet worden wanneer een distributieovereenkomst wordt opgezegd.

Non-concurrentiebeding

In de distributieovereenkomst kunt u een non-concurrentiebeding opnemen. De distributeur mag dan geen concurrerende producten verkopen. Niet ten tijde van de overeenkomst maar ook niet na het beëindigen van de overeenkomst. Een non-concurrentiebeding is in de volgende gevallen toegestaan:

 • Beide partijen hebben afzonderlijk niet meer dan 30% van de markt;
 • Het beding is maar 5 jaar van kracht;
 • De distributeur koopt ten minste 80% van zijn goederen bij de leverancier;
 • Er mag geen hardcore-beperking van toepassing zijn. Enkele voorbeelden hiervan zijn: distributeur opleggen dat er maar van één partij gekocht mag worden (afnameverplichting), prijsafspraken, verdeling van de markt, etc. Wanneer deze beperkingen ingevoerd zouden worden, dan zou dit leiden tot een restrictie in competitie op de markt en dit is verboden.

Na de beëindiging van een distributieovereenkomst is een non- concurrentiebeding alleen toegestaan als:

 • Het beding maar een jaar van kracht is.
 • Het beding noodzakelijk is om de ‘knowhow’ van het bedrijf te beschermen.
 • Het heeft alleen betrekking op producten die in het contractgebied werden verkocht door de distributeur.

Advies over distributieovereenkomst

Het inschakelen van een distributeur die tegen een bepaalde vergoeding bemiddelt bij overeenkomsten, levert vaak extra voordelen voor uw organisatie. Doordat u gebruik kunt maken van de kennis en het netwerk van de distributeur, wordt uw afzetmarkt immers vergroot. Het kan echter voorkomen dat er een discussie staat over een bepaling uit het contract. In dat geval kunt u altijd terecht bij onze advocaten. Zij geven u altijd een eerlijk en duidelijk advies over uw situatie.

Juridische hulp bij conflicten

Ondanks dat afspraken zijn vastgelegd in een getekende overeenkomst, kunnen er conflicten ontstaan tussen de distributeur en uw organisatie. Onze gespecialiseerde advocaten helpen u met het oplossen van uw conflict en staan u bij als een gerechtelijke procedure nodig is.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

 • Het opstellen van een distributieovereenkomst
 • Juridisch advies over uw huidige distributieovereenkomst
 • Juridisch advies bij conflicten over het nakomen van een distributieovereenkomst
 • Procederen bij conflicten over uw distributieovereenkomst

Contact met een gespecialiseerde advocaat

Wilt u meer weten over het opstellen van een distributieovereenkomst of heeft u een discussie met uw internationale distributeur? Bierens Law heeft een team van advocaten dat gespecialiseerd is in de distributieovereenkomst. Zij weten waar een overeenkomst aan moet voldoen of hoe conflicten snel kunnen worden opgelost. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

Maak kennis met uw specialist(en)

Blur blob

Hoe kunnen wij u helpen?

Contact

Heeft u een vraag of wilt u graag een persoonlijk gesprek met één van onze advocaten? Vul het contactformulier in. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

View

View

View

Naam

E-mail

Bedrijfsnaam

Telefoonnummer

Reden voor contact

Bedankt voor uw contactaanvraag. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Blur blob