Klant failliet verklaard: hoe verloopt de afwikkeling van een faillissement?

Is uw klant failliet verklaard? In dit artikel legt insolventie advocaat Hanneke Zandvoort uit hoe de afwikkeling van een faillissement verloopt.U doet zaken met een Nederlandse onderneming, maar op een gegeven moment worden uw facturen niet meer betaald. Uiteindelijk krijgt u een brief van een curator, de onderneming waarmee u zakendeed is failliet. In dit artikel leg ik uit wat het betekent als een Nederlandse onderneming failliet is.

Faillietverklaring

Wanneer een onderneming is opgehouden te betalen en meerdere schuldeisers heeft, kan zij failliet worden verklaard door de rechtbank. Bij de faillietverklaring stelt de rechtbank een curator aan. De curator kan vanaf dat moment het vermogen van de onderneming beheren en vereffenen.

Wat doet een curator?

De taak van de curator is het vermogen te gelde maken en de opbrengst daarvan onder alle schuldeisers verdelen, conform de wettelijke verdeling. De curator kan hiervoor bijvoorbeeld goederen van gefailleerde verkopen en openstaande vorderingen innen, maar zal ook onderzoek doen naar de gang van zaken voor het faillissement. Bijvoorbeeld of de bestuurder juist heeft gehandeld, of dat de onderneming een vordering heeft op de bestuurder.

Uitkering faillissement

De curator zorgt er dus voor dat elke schuldeiser krijgt wat hem op grond van de wettelijke rangorde toekomt. Niet het belang van gefailleerde, maar het belang van de gezamenlijke schuldeisers staat dus voorop. Overigens ontvangen de ‘gewone’ crediteuren in 95% van de Nederlandse faillissementen geen uitkering. De kans is dus groot dat wanneer uw Nederlandse debiteur failliet gaat, u niets ontvangt. De rechter-commissaris, onderdeel van de rechtbank, houdt toezicht op de curator.

Faillissementsbeslag

Vanaf het moment dat de onderneming failliet is rust er een faillissementsbeslag. Dat is eigenlijk een soort gezamenlijk beslag om ervoor te zorgen dat het vermogen van de onderneming niet meer door andere partijen dan de curator beïnvloed kan worden. De gefailleerde kan geen overeenkomsten meer aangaan namens de onderneming, waaraan de curator gebonden is. Het faillissementsbeslag geldt voor alle schuldeisers die een vordering hebben op het moment dat de onderneming failliet wordt verklaard en voor het bedrag van de vordering op het tijdstip dat de onderneming failliet wordt verklaard. Wanneer gefailleerde u aanschrijft tot betaling terwijl u weet dat deze partij failliet is doet u er dan ook verstandig aan eerst contact met de curator op te nemen.

Wanneer uw wederpartij failliet is, wordt u meestal door de curator aangeschreven om uw vordering door te geven aan de curator. De curator is hierbij afhankelijk van de administratie van gefailleerde. In veel gevallen heeft gefailleerde de administratie niet op orde waardoor een schuldeiser niet in de administratie voorkomt. Sommige schuldeisers worden dan niet aangeschreven. Zorg er in dat geval voor dat u de vordering zelf indient.

De curator kijkt vervolgens of deze vordering overeenkomt met de administratie van gefailleerde. Wanneer dit het geval is komt de vordering op de lijst van voorlopig erkende schuldeisers genoteerd. Zoals al aangegeven wordt in 95% van de gevallen het faillissement afgewikkeld, zonder dat er een uitkering heeft plaatsgevonden. Daarom is deze lijst slechts voorlopig.

Het is in Nederland niet nodig om eerst voor uw vordering te gaan procederen voordat de vordering ingediend kan worden bij de curator. Dit is in andere landen soms wel het geval.

Toezicht op de curator

Zoals al aangegeven is er een rechter-commissaris van de rechtbank die toezicht houdt op de curator. De curator moet dan ook regelmatig verslag uitbrengen, eens per half jaar. In het geval er een rechtspersoon is gefailleerd, worden deze verslagen online beschikbaar gesteld via de website van de rechtspraak. In het geval van natuurlijke personen, waaronder ook de Nederlandse eenmanszaak, worden deze verslagen vanwege privacyredenen niet geopenbaard. Evenwel zijn deze bij de rechtbank door te lezen. Afschriften hiervan worden niet verstrekt. Ook niet door de curator.

Einde faillissement

Er zijn vier mogelijkheden voor het einde van een faillissement:

  1. Er is een uitkering gedaan en (een deel van) uw vordering is voldaan, de onderneming houdt vervolgens op te bestaan.
  2. Er kon alleen een uitkering worden gedaan aan schuldeisers met een voorrangsrecht (preferentie), de onderneming houdt vervolgens op te bestaan.
  3. Er is een akkoord bereikt, alle crediteuren krijgen een deel van hun vordering voldaan en soms blijft de onderneming ook bestaan.
  4. Er is geen uitkering gedaan en het faillissement eindigt vanwege een gebrek aan baten. De vennootschap wordt in dat geval opgeheven en houdt op te bestaan.

Voor zover uw vordering is voldaan, is de vordering tenietgegaan. Indien uw debiteur een rechtspersoon is en is opgehouden te bestaan is uw onbetaald gebleven deel van u vordering oninbaar op deze rechtspersoon. Voor andere debiteuren kunt u zich weer wenden tot uw debiteur.

Meer informatie

Mocht u nog vragen hebben over een faillissement of uw positie daarin, dan adviseren wij u graag. De insolventiedesk staat graag voor u klaar.

Is uw klant failliet verklaard? In dit artikel legt insolventie advocaat Hanneke Zandvoort uit hoe de afwikkeling van een faillissement verloopt.U doet zaken met een Nederlandse onderneming, maar op een gegeven moment worden uw facturen niet meer betaald. Uiteindelijk krijgt u een brief van een curator, de onderneming waarmee u zakendeed is failliet. In dit artikel leg ik uit wat het betekent als een Nederlandse onderneming failliet is.

Faillietverklaring

Wanneer een onderneming is opgehouden te betalen en meerdere schuldeisers heeft, kan zij failliet worden verklaard door de rechtbank. Bij de faillietverklaring stelt de rechtbank een curator aan. De curator kan vanaf dat moment het vermogen van de onderneming beheren en vereffenen.

Wat doet een curator?

De taak van de curator is het vermogen te gelde maken en de opbrengst daarvan onder alle schuldeisers verdelen, conform de wettelijke verdeling. De curator kan hiervoor bijvoorbeeld goederen van gefailleerde verkopen en openstaande vorderingen innen, maar zal ook onderzoek doen naar de gang van zaken voor het faillissement. Bijvoorbeeld of de bestuurder juist heeft gehandeld, of dat de onderneming een vordering heeft op de bestuurder.

Uitkering faillissement

De curator zorgt er dus voor dat elke schuldeiser krijgt wat hem op grond van de wettelijke rangorde toekomt. Niet het belang van gefailleerde, maar het belang van de gezamenlijke schuldeisers staat dus voorop. Overigens ontvangen de ‘gewone’ crediteuren in 95% van de Nederlandse faillissementen geen uitkering. De kans is dus groot dat wanneer uw Nederlandse debiteur failliet gaat, u niets ontvangt. De rechter-commissaris, onderdeel van de rechtbank, houdt toezicht op de curator.

Faillissementsbeslag

Vanaf het moment dat de onderneming failliet is rust er een faillissementsbeslag. Dat is eigenlijk een soort gezamenlijk beslag om ervoor te zorgen dat het vermogen van de onderneming niet meer door andere partijen dan de curator beïnvloed kan worden. De gefailleerde kan geen overeenkomsten meer aangaan namens de onderneming, waaraan de curator gebonden is. Het faillissementsbeslag geldt voor alle schuldeisers die een vordering hebben op het moment dat de onderneming failliet wordt verklaard en voor het bedrag van de vordering op het tijdstip dat de onderneming failliet wordt verklaard. Wanneer gefailleerde u aanschrijft tot betaling terwijl u weet dat deze partij failliet is doet u er dan ook verstandig aan eerst contact met de curator op te nemen.

Wanneer uw wederpartij failliet is, wordt u meestal door de curator aangeschreven om uw vordering door te geven aan de curator. De curator is hierbij afhankelijk van de administratie van gefailleerde. In veel gevallen heeft gefailleerde de administratie niet op orde waardoor een schuldeiser niet in de administratie voorkomt. Sommige schuldeisers worden dan niet aangeschreven. Zorg er in dat geval voor dat u de vordering zelf indient.

De curator kijkt vervolgens of deze vordering overeenkomt met de administratie van gefailleerde. Wanneer dit het geval is komt de vordering op de lijst van voorlopig erkende schuldeisers genoteerd. Zoals al aangegeven wordt in 95% van de gevallen het faillissement afgewikkeld, zonder dat er een uitkering heeft plaatsgevonden. Daarom is deze lijst slechts voorlopig.

Het is in Nederland niet nodig om eerst voor uw vordering te gaan procederen voordat de vordering ingediend kan worden bij de curator. Dit is in andere landen soms wel het geval.

Toezicht op de curator

Zoals al aangegeven is er een rechter-commissaris van de rechtbank die toezicht houdt op de curator. De curator moet dan ook regelmatig verslag uitbrengen, eens per half jaar. In het geval er een rechtspersoon is gefailleerd, worden deze verslagen online beschikbaar gesteld via de website van de rechtspraak. In het geval van natuurlijke personen, waaronder ook de Nederlandse eenmanszaak, worden deze verslagen vanwege privacyredenen niet geopenbaard. Evenwel zijn deze bij de rechtbank door te lezen. Afschriften hiervan worden niet verstrekt. Ook niet door de curator.

Einde faillissement

Er zijn vier mogelijkheden voor het einde van een faillissement:

  1. Er is een uitkering gedaan en (een deel van) uw vordering is voldaan, de onderneming houdt vervolgens op te bestaan.
  2. Er kon alleen een uitkering worden gedaan aan schuldeisers met een voorrangsrecht (preferentie), de onderneming houdt vervolgens op te bestaan.
  3. Er is een akkoord bereikt, alle crediteuren krijgen een deel van hun vordering voldaan en soms blijft de onderneming ook bestaan.
  4. Er is geen uitkering gedaan en het faillissement eindigt vanwege een gebrek aan baten. De vennootschap wordt in dat geval opgeheven en houdt op te bestaan.

Voor zover uw vordering is voldaan, is de vordering tenietgegaan. Indien uw debiteur een rechtspersoon is en is opgehouden te bestaan is uw onbetaald gebleven deel van u vordering oninbaar op deze rechtspersoon. Voor andere debiteuren kunt u zich weer wenden tot uw debiteur.

Meer informatie

Mocht u nog vragen hebben over een faillissement of uw positie daarin, dan adviseren wij u graag. De insolventiedesk staat graag voor u klaar.

Andere artikelen

Blur blob

October 14, 2021

Hoe verloopt een gerechtelijke procedure in Duitsland?

Procederen in Duitsland? Onze Duitse advocaat legt in 7 stappen uit hoe een gerechtelijke procedure in Duitsland verloopt.

Lees meer

Lees meer

April 29, 2021

De voordelen van een forumkeuze in een internationale overeenkomst

Lees meer

Lees meer

Blur blob

Hoe kunnen wij u helpen?

Contact

Heeft u een vraag of wilt u graag een persoonlijk gesprek met één van onze advocaten? Vul het contactformulier in. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

View

View

View

Naam

E-mail

Bedrijfsnaam

Telefoonnummer

Reden voor contact

Bedankt voor uw contactaanvraag. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Blur blob