skip to Main Content

Wat is een agentuurovereenkomst?

Een agentuurovereenkomst is een overeenkomst waarbij de leverancier een handelsagent inschakelt voor de verkoop van zijn producten of zijn diensten. De handelsagent bemiddelt dan bij de totstandkoming van (internationale) overeenkomsten tussen het bedrijf van de leverancier en nieuwe afnemers. De agent kunt u dus zien als een soort ‘makelaar’. Voor de werkzaamheden van de handelsagent krijgt de handelsagent een vergoeding, ook wel provisie of commissie genoemd.

Alle afspraken tussen de handelsagent en de leverancier worden vastgelegd in de agentuurovereenkomst. In de agentuurovereenkomst staan bijvoorbeeld afspraken over het gebied waarin de agent gaat werken, de provisie die hij daarvoor krijgt en de duur van de overeenkomst.

Gespecialiseerd in agentuurrecht

Bierens Law heeft een team van advocaten dat gespecialiseerd is in agentuurovereenkomsten. Zij kunnen u helpen met het opstellen of checken van een agentuurovereenkomst, het geven van juridisch advies of ondersteunen bij conflicten rondom een agentuurovereenkomst.

Inhoud agentuurovereenkomst

De precieze inhoud van een agentuurovereenkomst is per situatie verschillend. Belangrijke onderwerpen om afspraken over te maken in de agentuurovereenkomst zijn:

 • De duur van de overeenkomst
 • De opzegtermijn
 • De provisie
 • Het rayon (het gebied)
 • De klantenvergoeding (goodwill)
 • Concurrentiebeding

Agentuurovereenkomst opstellen

Het opstellen van een agentuurovereenkomst is altijd maatwerk. Wilt u gaan samenwerken met een handelsagent en wilt u de afspraken vastleggen in een overeenkomst? Neem dan gerust contact op met onze advocaten. Wij helpen u graag met het opstellen van een agentuurovereenkomst.

Onze advocaten hebben uitgebreide kennis op het gebied van agentuurovereenkomsten. Wij helpen leveranciers en handelsagenten met het opstellen van duidelijke en juridisch sterke overeenkomsten. Wij zorgen ervoor dat uw belangen zoveel mogelijk beschermd wordt. Ook bij internationale handelsrelaties.

Agentuurovereenkomst provisie

De handelsagent heeft recht op een provisie (commissie) voor de bemiddeling bij een overeenkomst tussen de principaal en een afnemer. In de agentuurovereenkomst wordt deze provisie vastgelegd. De provisie kan een vast bedrag zijn voor elke overeenkomst die de handelsagent heeft geregeld. Er kan ook worden afgesproken dat de provisie een percentage is van de prijs die de principaal aan zijn afnemer heeft gefactureerd.

Voor de berekening van de provisie kan de handelsagent inzage vragen in relevantie stukken van de principaal.

Beëindiging agentuurovereenkomst

Wilt u de agentuurovereenkomst opzeggen? Bij de beëindiging van de overeenkomst wordt een handelsagent door de wet beschermd. Een van de beschermende regels is het recht op klantenvergoeding. Dit is een (compensatie)vergoeding (goodwill) voor de agent voor het feit dat de principaal na beëindiging van de agentuurovereenkomst gebruik kan blijven maken van de door de agent aangebrachte relaties, zonder dat de principaal daarover nog provisie aan de agent hoeft te betalen.

Onze agentuur advocaten hebben uitgebreide ervaring met het beëindigen van agentuurovereenkomsten. Wij adviseren zowel leveranciers als handelsagenten bij het opzeggen van een agentuurovereenkomst. Ons doel is altijd om een gerechtelijke procedure te voorkomen en om tot een goede oplossing te komen. Is het voeren van een gerechtelijke procedure onvermijdelijk? Dan staan we u bij tijdens het gehele traject. Wij hebben uitgebreide proceservaring in procedures in agentuurzaken.

Agentuurovereenkomst opzeggen >>

Wat kunnen wij voor u betekenen?

 • Het opstellen van een agentuurovereenkomst
 • Juridisch advies over uw huidige agentuurovereenkomst
 • Juridisch advies bij het opzeggen van een agentuurovereenkomst
 • Advies bij het bepalen van een goodwillvergoeding na opzegging
 • Juridisch advies bij conflicten over het nakomen van een agentuurovereenkomst
 • Procederen bij conflicten over uw agentuurovereenkomst

Agentuurovereenkomst internationaal

Veel agentuurovereenkomsten hebben een internationaal karakter. De wetgeving die geldt voor agentuur verschilt per land. Bij het opstellen van een internationale agentuurovereenkomst is het daarom belangrijk om rekening te houden met de verschillen in de rechtsstelsels. Zo is het Duitse recht bijvoorbeeld meer "principaal/leverancier-vriendelijk" dan het Nederlandse recht. Meer weten? Onze advocaten hebben uitgebreide kennis op het gebied van internationale agentuurovereenkomsten en zijn bekend met de belangrijkere verschillen tussen de rechtsstelsels.

Agentuurovereenkomst internationaal >>

Contact met een gespecialiseerde advocaat

Wilt u meer weten over het opstellen van een agentuurovereenkomst? Of wilt u gaan samenwerken met een handelsagent of principaal? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder. Onze advocaten zijn gespecialiseerd in het agentuurrecht en kunnen u juridisch bijstaan wanneer nodig.

Back To Top