Wat is een dagvaarding?

Met een dagvaarding wordt een gerechtelijke procedure gestart tegen een andere partij. Heeft u een vordering op een andere partij, bijvoorbeeld een geldvordering die niet wordt betaald? Dan kunt u een dagvaardingsprocedure te starten. En deze start dus altijd met een dagvaarding.

Een dagvaarding

Een dagvaarding is een officieel document waarmee de eisende partij een gerechtelijke procedure begint. Een dagvaarding heeft twee functies:

 • 1. Het oproepen van de gedaagde (de wederpartij) om in de civiele procedure te verschijnen op de in de dagvaarding genoemde datum en tijdstip bij de daarin aangegeven rechter.
 • 2. Het mededelen aan gedaagde van de eis en de gronden daarvoor.

Het eerste deel van de dagvaarding wordt gevormd door een aantal formaliteiten en administratieve gegevens. In een dagvaarding moet bijvoorbeeld de naam en de woonplaats van de gedaagde worden vermeld. Ook de adresgegevens van de rechter waar gedaagde dient te verschijnen staan in de dagvaarding.

Het tweede deel van de dagvaarding is het inhoudelijke gedeelte dat bestaat uit de feitelijke en juridische onderbouwing van de vordering. Ook wordt hierin aangegeven welke verweren de gedaagde tegen de vordering heeft gevoerd en over welke bewijsmiddelen en getuigen de eiser beschikt om zijn stellingen te bewijzen.

Het derde en laatste deel van de dagvaarding bestaat uit de eis. Hierin vermeldt de eiser waartoe hij wenst dat de gedaagde wordt veroordeeld.

Wie stelt een dagvaarding op?

Een dagvaarding wordt meestal opgesteld door een advocaat of gemachtigde van de eisende partij. Het uitreiken van de dagvaarding dient altijd door een deurwaarder te gebeuren. Dit wordt ook wel de dagvaarding betekenen genoemd: de deurwaarder zorgt ervoor dat de gedaagde de dagvaarding ontvangt.

Wilt u een dagvaarding opstellen? Vraag dan advies aan onze advocaten. Zij helpen u graag met het opstellen van een dagvaarding wanneer u een gerechtelijke procedure wilt starten.

Dagvaarding betekenen door de deurwaarder

Als de deurwaarder de gedaagde aantreft op het woon- of zaakadres, dan overhandigt hij aan hem de dagvaarding in persoon. Als de gedaagde niet aanwezig is en er ook geen werknemer, echtgenoot of huisgenoot aanwezig is die de dagvaarding voor gedaagde in ontvangst kan nemen, stopt de deurwaarder de dagvaarding in een gesloten envelop in de brievenbus. Als de deurwaarder de dagvaarding heeft achtergelaten op het desbetreffende adres, is de dagvaarding betekend. De deurwaarder retourneert het origineel van de betekende dagvaarding aan de eisende partij. Die kan dan de betekende dagvaarding naar de rechtbank sturen om ervoor te zorgen dat de procedure daar wordt ingeschreven.

Hoe lang duurt een dagvaarding?

Tussen het moment van uitreiking van de dagvaarding en de eerste zittingsdatum moet ten minste een week tijd zitten. De gedaagde wordt opgeroepen om tegen een bepaalde datum te verschijnen op de rolzitting bij de rechtbank.

Wat is een rolzitting?

Een rolzitting is een zitting waarbij de gedaagde in persoon, of bij gemachtigde of advocaat, of schriftelijk kan verschijnen. Dit is in feite het moment waarop de dagvaarding bij de rechtbank wordt ingeschreven. Het is een zitting waarin veel civiele zaken achter elkaar worden behandeld aan de hand van schriftelijke stukken die de partijen hebben ingediend.

De rechter neemt op een vaste dag en tijd beslissingen over het vervolg van nieuwe en lopende zaken. De rechter controleert ook of de dagvaarding door de eiser volgens de regels is uitgebracht. Hij kijkt ook of de gedaagde schriftelijk heeft gereageerd. Aan de hand hiervan neemt hij een beslissing. De eisende partij is tijdens de rolzitting niet aanwezig.

Rolzittingen vinden bij de meeste rechtbanken op woensdagochtend om 10.00 uur plaats. In te dienen stukken moeten voor dit tijdstip bij de rechtbank aanwezig zijn.

De deurwaarder gaat fysiek met een originele dagvaarding naar het adres waar de gedaagde volgens de gegevens uit het handelsregister gevestigd is of volgens de gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) woonachtig is.

Hoeveel kost een dagvaarding?

Vanaf de eerste zittingsdatum is men griffierecht verschuldigd. Vóór de eerste zittingsdatum kan de dagvaarding dus nog worden ingetrokken, zodat er geen griffierecht verschuldigd is. Bijvoorbeeld omdat de gedaagde alsnog aan de eis heeft voldaan. De hoogte van het griffierecht is afhankelijk van een aantal factoren, onder andere de hoogte van de vordering en welke rechter bevoegd is.

Voor zaken die bij de kantonrechter worden aangebracht geldt dat enkel de eisende partij griffierecht verschuldigd is. Bij rechtszaken zijn zowel de eisende partij als de gedaagde partij, indien deze verweer wil voeren, griffierecht verschuldigd.

Op de website van de rechtspraak staan de actuele griffierechten vermeld:

Welke rechtbank is bevoegd bij dagvaarding: kanton of civiel?

In de tabellen over het griffierecht is te zien dat de hoogte van het griffierecht mede afhankelijk van de bevoegde rechter. Maar welke rechter is dan bevoegd? Volgens de hoofdregel is de rechtbank bevoegd, tenzij de kantonrechter bevoegd is.

Wanneer is de kantonrechter dan bevoegd? De kantonrechter is bevoegd in de vier gevallen zoals genoemd in artikel 93 van het Wetboek van Rechtsvordering (Rv):

 1. De kantonrechter is bevoegd in zaken waarin de vordering (inclusief rente tot de dag van dagvaarding) maximaal €25.000 bedraagt.
 2. De kantonrechter is ook bevoegd in zaken waarin de vordering van onbepaalde waarde is en er duidelijke aanwijzingen zijn dat de vordering een waarde heeft die onder de €25.000 ligt.
 3. Daarnaast is de kantonrechter bevoegd in arbeidszaken, huurzaken (en daaraan verwante zaken), consumentenkoopovereenkomsten en consumentenkredietovereenkomsten met een kredietsom van maximaal €40.000. Omdat het zaken betreft die naar hun aard tot de bevoegdheid van de kantonrechter behoren, worden deze zaken aardvorderingen genoemd. De hoogte van de vordering speelt bij deze zaken geen rol.
 4. Andere zaken waarin de wet uitdrukkelijk de kantonrechter als bevoegde rechter aanwijst.

Bij welke rechtbank in Nederland?

Er zijn 11 rechtbanken in Nederland. De hoofdregel in dagvaardingsprocedures is dat de rechter van de woonplaats van de gedaagde bevoegd is, tenzij de wet anders bepaalt. De dagvaarding dient dus te worden verstuurd naar één van deze rechtbanken, afhankelijk van de vestigingsplaats van de gedaagde: Rechtbank Amsterdam, Rechtbank Den Haag, Rechtbank Gelderland (Arnhem), Rechtbank Limburg (Maastricht), Rechtbank Midden-Nederland (Lelystad), Rechtbank Noord-Holland (Haarlem), Rechtbank Noord-Nederland (Assen, Groningen, Leeuwarden), Rechtbank Overijssel (Almelo, Zwolle en Enschede), Rechtbank Rotterdam (Rotterdam en Dordrecht), Rechtbank Zeeland-West-Brabant (Middelburg en Breda).

Dagvaarding aanbrengen bij rechtbank

Als in de dagvaarding is vastgesteld welke rechter en welke rechtbank bevoegd is om over uw vordering te beslissen en de dagvaarding door deurwaarder aan de gedaagde is betekend, kan de dagvaarding worden aangebracht bij de rechtbank. De dagvaarding moet uiterlijk één dag voor de rolzitting bij de rechtbank binnen zijn.

Dagvaardingsprocedure bij de rechtbank

Benieuwd hoe de dagvaardingsprocedure bij de rechtbank verloopt? In dit artikel wordt de gehele procedure uitgelegd.

Meer informatie

Wilt u graag meer informatie over een dagvaarding? Neem dan gerust contact met ons op. Onze advocaten helpen u graag verder.

Met een dagvaarding wordt een gerechtelijke procedure gestart tegen een andere partij. Heeft u een vordering op een andere partij, bijvoorbeeld een geldvordering die niet wordt betaald? Dan kunt u een dagvaardingsprocedure te starten. En deze start dus altijd met een dagvaarding.

Een dagvaarding

Een dagvaarding is een officieel document waarmee de eisende partij een gerechtelijke procedure begint. Een dagvaarding heeft twee functies:

 • 1. Het oproepen van de gedaagde (de wederpartij) om in de civiele procedure te verschijnen op de in de dagvaarding genoemde datum en tijdstip bij de daarin aangegeven rechter.
 • 2. Het mededelen aan gedaagde van de eis en de gronden daarvoor.

Het eerste deel van de dagvaarding wordt gevormd door een aantal formaliteiten en administratieve gegevens. In een dagvaarding moet bijvoorbeeld de naam en de woonplaats van de gedaagde worden vermeld. Ook de adresgegevens van de rechter waar gedaagde dient te verschijnen staan in de dagvaarding.

Het tweede deel van de dagvaarding is het inhoudelijke gedeelte dat bestaat uit de feitelijke en juridische onderbouwing van de vordering. Ook wordt hierin aangegeven welke verweren de gedaagde tegen de vordering heeft gevoerd en over welke bewijsmiddelen en getuigen de eiser beschikt om zijn stellingen te bewijzen.

Het derde en laatste deel van de dagvaarding bestaat uit de eis. Hierin vermeldt de eiser waartoe hij wenst dat de gedaagde wordt veroordeeld.

Wie stelt een dagvaarding op?

Een dagvaarding wordt meestal opgesteld door een advocaat of gemachtigde van de eisende partij. Het uitreiken van de dagvaarding dient altijd door een deurwaarder te gebeuren. Dit wordt ook wel de dagvaarding betekenen genoemd: de deurwaarder zorgt ervoor dat de gedaagde de dagvaarding ontvangt.

Wilt u een dagvaarding opstellen? Vraag dan advies aan onze advocaten. Zij helpen u graag met het opstellen van een dagvaarding wanneer u een gerechtelijke procedure wilt starten.

Dagvaarding betekenen door de deurwaarder

Als de deurwaarder de gedaagde aantreft op het woon- of zaakadres, dan overhandigt hij aan hem de dagvaarding in persoon. Als de gedaagde niet aanwezig is en er ook geen werknemer, echtgenoot of huisgenoot aanwezig is die de dagvaarding voor gedaagde in ontvangst kan nemen, stopt de deurwaarder de dagvaarding in een gesloten envelop in de brievenbus. Als de deurwaarder de dagvaarding heeft achtergelaten op het desbetreffende adres, is de dagvaarding betekend. De deurwaarder retourneert het origineel van de betekende dagvaarding aan de eisende partij. Die kan dan de betekende dagvaarding naar de rechtbank sturen om ervoor te zorgen dat de procedure daar wordt ingeschreven.

Hoe lang duurt een dagvaarding?

Tussen het moment van uitreiking van de dagvaarding en de eerste zittingsdatum moet ten minste een week tijd zitten. De gedaagde wordt opgeroepen om tegen een bepaalde datum te verschijnen op de rolzitting bij de rechtbank.

Wat is een rolzitting?

Een rolzitting is een zitting waarbij de gedaagde in persoon, of bij gemachtigde of advocaat, of schriftelijk kan verschijnen. Dit is in feite het moment waarop de dagvaarding bij de rechtbank wordt ingeschreven. Het is een zitting waarin veel civiele zaken achter elkaar worden behandeld aan de hand van schriftelijke stukken die de partijen hebben ingediend.

De rechter neemt op een vaste dag en tijd beslissingen over het vervolg van nieuwe en lopende zaken. De rechter controleert ook of de dagvaarding door de eiser volgens de regels is uitgebracht. Hij kijkt ook of de gedaagde schriftelijk heeft gereageerd. Aan de hand hiervan neemt hij een beslissing. De eisende partij is tijdens de rolzitting niet aanwezig.

Rolzittingen vinden bij de meeste rechtbanken op woensdagochtend om 10.00 uur plaats. In te dienen stukken moeten voor dit tijdstip bij de rechtbank aanwezig zijn.

De deurwaarder gaat fysiek met een originele dagvaarding naar het adres waar de gedaagde volgens de gegevens uit het handelsregister gevestigd is of volgens de gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) woonachtig is.

Hoeveel kost een dagvaarding?

Vanaf de eerste zittingsdatum is men griffierecht verschuldigd. Vóór de eerste zittingsdatum kan de dagvaarding dus nog worden ingetrokken, zodat er geen griffierecht verschuldigd is. Bijvoorbeeld omdat de gedaagde alsnog aan de eis heeft voldaan. De hoogte van het griffierecht is afhankelijk van een aantal factoren, onder andere de hoogte van de vordering en welke rechter bevoegd is.

Voor zaken die bij de kantonrechter worden aangebracht geldt dat enkel de eisende partij griffierecht verschuldigd is. Bij rechtszaken zijn zowel de eisende partij als de gedaagde partij, indien deze verweer wil voeren, griffierecht verschuldigd.

Op de website van de rechtspraak staan de actuele griffierechten vermeld:

Welke rechtbank is bevoegd bij dagvaarding: kanton of civiel?

In de tabellen over het griffierecht is te zien dat de hoogte van het griffierecht mede afhankelijk van de bevoegde rechter. Maar welke rechter is dan bevoegd? Volgens de hoofdregel is de rechtbank bevoegd, tenzij de kantonrechter bevoegd is.

Wanneer is de kantonrechter dan bevoegd? De kantonrechter is bevoegd in de vier gevallen zoals genoemd in artikel 93 van het Wetboek van Rechtsvordering (Rv):

 1. De kantonrechter is bevoegd in zaken waarin de vordering (inclusief rente tot de dag van dagvaarding) maximaal €25.000 bedraagt.
 2. De kantonrechter is ook bevoegd in zaken waarin de vordering van onbepaalde waarde is en er duidelijke aanwijzingen zijn dat de vordering een waarde heeft die onder de €25.000 ligt.
 3. Daarnaast is de kantonrechter bevoegd in arbeidszaken, huurzaken (en daaraan verwante zaken), consumentenkoopovereenkomsten en consumentenkredietovereenkomsten met een kredietsom van maximaal €40.000. Omdat het zaken betreft die naar hun aard tot de bevoegdheid van de kantonrechter behoren, worden deze zaken aardvorderingen genoemd. De hoogte van de vordering speelt bij deze zaken geen rol.
 4. Andere zaken waarin de wet uitdrukkelijk de kantonrechter als bevoegde rechter aanwijst.

Bij welke rechtbank in Nederland?

Er zijn 11 rechtbanken in Nederland. De hoofdregel in dagvaardingsprocedures is dat de rechter van de woonplaats van de gedaagde bevoegd is, tenzij de wet anders bepaalt. De dagvaarding dient dus te worden verstuurd naar één van deze rechtbanken, afhankelijk van de vestigingsplaats van de gedaagde: Rechtbank Amsterdam, Rechtbank Den Haag, Rechtbank Gelderland (Arnhem), Rechtbank Limburg (Maastricht), Rechtbank Midden-Nederland (Lelystad), Rechtbank Noord-Holland (Haarlem), Rechtbank Noord-Nederland (Assen, Groningen, Leeuwarden), Rechtbank Overijssel (Almelo, Zwolle en Enschede), Rechtbank Rotterdam (Rotterdam en Dordrecht), Rechtbank Zeeland-West-Brabant (Middelburg en Breda).

Dagvaarding aanbrengen bij rechtbank

Als in de dagvaarding is vastgesteld welke rechter en welke rechtbank bevoegd is om over uw vordering te beslissen en de dagvaarding door deurwaarder aan de gedaagde is betekend, kan de dagvaarding worden aangebracht bij de rechtbank. De dagvaarding moet uiterlijk één dag voor de rolzitting bij de rechtbank binnen zijn.

Dagvaardingsprocedure bij de rechtbank

Benieuwd hoe de dagvaardingsprocedure bij de rechtbank verloopt? In dit artikel wordt de gehele procedure uitgelegd.

Meer informatie

Wilt u graag meer informatie over een dagvaarding? Neem dan gerust contact met ons op. Onze advocaten helpen u graag verder.

Andere artikelen

Blur blob

October 14, 2021

Hoe verloopt een gerechtelijke procedure in Duitsland?

Procederen in Duitsland? Onze Duitse advocaat legt in 7 stappen uit hoe een gerechtelijke procedure in Duitsland verloopt.

Lees meer

Lees meer

April 29, 2021

De voordelen van een forumkeuze in een internationale overeenkomst

Lees meer

Lees meer

Blur blob

Hoe kunnen wij u helpen?

Contact

Heeft u een vraag of wilt u graag een persoonlijk gesprek met één van onze advocaten? Vul het contactformulier in. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

View

View

View

Naam

E-mail

Bedrijfsnaam

Telefoonnummer

Reden voor contact

Bedankt voor uw contactaanvraag. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Blur blob