skip to Main Content

algemene voorwaarden

In de algemene voorwaarden kunt u regels vastleggen die geldig zijn bij alle contracten die u afsluit. In dit document staan rechten en plichten van beide partijen. Daarnaast helpen algemene voorwaarden bij het beperken van de risico’s die zakendoen met zich mee kunnen brengen. Denk bijvoorbeeld aan de bepalingen over het uitsluiten of beperken van de aansprakelijkheid. Mocht er dan onverhoopt iets misgaan, kan uw organisatie terugvallen op uw algemene voorwaarden.

De advocaten van Bierens Law beoordelen jaarlijks vele algemene voorwaarden van (internationale) bedrijven. Deze kennis zetten wij in om uw huidige algemene voorwaarden te screenen of om u te helpen met het opstellen van een nieuwe set algemene voorwaarden. Lees meer over algemene voorwaarden en ontdek wat wij voor u kunnen betekenen.

Algemene voorwaarden opstellen in 7 stappen

Hoe beter uw algemene voorwaarden aansluiten op uw specifieke bedrijfssituatie, hoe beter u beschermd bent tegen juridische risico’s. Het opstellen van algemene voorwaarden is daarom altijd maatwerk. Hulp nodig van onze advocaten? Het opstellen van algemene voorwaarden kan bij Bierens Law eenvoudig in 7 stappen.

Quickscan: zijn uw algemene voorwaarden nog up-to-date?

Sluiten uw algemene voorwaarden nog aan op uw bedrijfsvoering en zijn ze nog up-to-date? De wetgeving verandert regelmatig op dit gebied en ook uw organisatie is waarschijnlijk volop in beweging. Controleer hier met de Quickscan algemene voorwaarden of deze nog up-to-date zijn en of het nodig is om uw algemene voorwaarden te laten checken door een advocaat.

Het gebruik van algemene voorwaarden

U kunt juridisch sterke algemene voorwaarden hebben die volledig up-to-date zijn, maar als u deze niet op de juiste manier gebruikt loopt u het risico dat uw algemene voorwaarden helemaal niet van toepassing zijn. En dat is natuurlijk zonde. Wij geven daarom hier een aantal tips over het gebruik van algemene voorwaarden.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Specialisten in algemene voorwaarden

Bij Bierens Law werkt een groot team van advocaten die gespecialiseerd zijn in het contractenrecht en het opstellen van algemene voorwaarden. Binnen ons team hebben diverse advocaten de Grotius specialisatieopleiding Nationaal en Internationaal Contracteren afgerond, de meest uitvoerige postacademische opleiding op het gebied van contractenrecht. Dagelijks checken wij vele contracten en algemene voorwaarden, helpen wij bij het opstellen ervan en geven wij juridisch advies over het gebruik van algemene voorwaarden.

Contact met een advocaat over algemene voorwaarden

Wilt u graag meer informatie over algemene voorwaarden of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust contact met ons op. Vul het contactformulier in voor een vrijblijvend advies. Wij geven dan binnen enkele uren antwoord op uw vraag. Wilt u liever direct een specialist spreken? Neem dan telefonisch contact met ons op voor een gratis adviesgesprek. Wij helpen u graag verder.

algemene voorwaarden

Veel gestelde vragen over algemene voorwaarden

Wat zijn algemene voorwaarden?

In de algemene voorwaarden staan regels die gelden bij alle overeenkomsten die u sluit. Zo kunt u bepalingen opnemen voor de betalingstermijn, welke rechter bevoegd is bij geschillen of afspraken maken over aansprakelijkheid. Door gebruik te maken van algemene voorwaarden kunt u uw risico’s beperken. Het is daarom belangrijk dat uw algemene voorwaarden zoveel mogelijk aansluiten op uw specifieke situatie en dat uw algemene voorwaarden up-to-date zijn.

Waarom algemene voorwaarden?

Met algemene voorwaarden staan alle standaard afspraken op papier. Zo is het voor beide partijen duidelijk welke rechten en plichten zij hebben als zij met elkaar zakendoen. Daarnaast kunnen algemene voorwaarden voordelen bieden voor diegene die ze aanbiedt. Goede algemene voorwaarden kunnen uw risico’s beperken. Bijvoorbeeld door een aansprakelijkheidsclausule op te nemen in uw algemene voorwaarden.

Welke algemene voorwaarden gelden?

Wanneer beide partijen gebruik maken van algemene voorwaarden, geldt de first shot rule. Dat wil zeggen dat in principe de algemene voorwaarden gelden van de partij die ze het eerst heeft aangeboden. Lees meer: Battle of forms: welke algemene voorwaarden gelden?

Wanneer zijn algemene voorwaarden van toepassing?

Algemene voorwaarden zijn van toepassing wanneer u voor of tijdens het sluiten van de overeenkomst hebt laten weten dat er algemene voorwaarden van toepassing zijn. Daarnaast is het belangrijk dat uw algemene voorwaarden zijn toegestuurd naar uw klant. Ten slotte is ook de inhoud van de algemene voorwaarden van belang voor de toepasselijkheid: wanneer er onredelijke bepalingen in uw algemene voorwaarden staan, zijn deze niet geldig.

Wat moet er in de algemene voorwaarden staan?

De inhoud van de algemene voorwaarden kan per organisatie verschillend zijn. Belangrijk is dat de algemene voorwaarden aansluiten op de specifieke situatie. Over het algemeen worden de volgende onderdelen in de algemene voorwaarden vermeld:

 • Betaling en incasso
 • Aansprakelijkheid
 • Overmacht
 • Opschorting en ontbinding
 • Klachtenafhandeling
 • Geheimhouding
 • Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Mag je zelf algemene voorwaarden opstellen?

Ja, u mag zelf de algemene voorwaarden opstellen. De vraag is echter of dit ook verstandig is. Algemene voorwaarden is een juridisch document, waarin diverse juridische bepalingen zijn opgenomen. Het opstellen van algemene voorwaarden vergt daarom juridische kennis. Zonder juridische kennis is de kans groot dat uw algemene voorwaarden niet correct zijn opgesteld en mogelijk zelfs bepalingen bevat die als onredelijk worden gezien waardoor ze niet geldig zijn. Wanneer u algemene voorwaarden wilt die écht uw juridische risico’s beperken, vraag dan een gespecialiseerde advocaat voor het opstellen van uw algemene voorwaarden.

Hoe moeten algemene voorwaarden bekend worden gemaakt?

Wanneer u gebruik maakt van algemene voorwaarden moet u de andere partij een redelijke mogelijkheid geven om kennis te nemen van uw algemene voorwaarden. Hierbij zijn er een aantal eisen waar u aan moet voldoen:

 • Voordat er een overeenkomst wordt gesloten (of tijdens het sluiten van een overeenkomst) moet u kenbaar maken dat er algemene voorwaarden van toepassing zijn. Bijvoorbeeld door dit op de offerte te vermelden.
 • De algemene voorwaarden moeten worden toegestuurd naar de klant. Dit kan per post of per e-mail gebeuren. Verwijzen naar een website waar de algemene voorwaarden staan, is vaak niet voldoende. Bij webshops is dit vaak wel toegestaan, maar ook dan moet u de mogelijkheid bieden aan de klant om de algemene voorwaarden te downloaden en op te slaan.

Wanneer zijn algemene voorwaarden niet van toepassing?

Algemene voorwaarden zijn niet van toepassing in de volgende situaties:

 • Er is niet aangegeven dat er algemene voorwaarden van toepassing zijn.
 • Er is te laat aangegeven dat er algemene voorwaarden van toepassing zijn.
 • De algemene voorwaarden zijn niet aan de klant overhandigd.
 • Er staan onredelijke bepalingen in de algemene voorwaarden.
 • U kunt niet bewijzen dat u aan de vereisten hebt voldaan.

Wanneer zijn algemene voorwaarden vernietigbaar?

Als uw algemene voorwaarden niet overeenstemmen met de wet, zijn bepalingen of de gehele algemene voorwaarden vernietigbaar. Het is daarom belangrijk om geen onredelijke bepalingen op te nemen in uw algemene voorwaarden.

Mag je algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen?

Wanneer u de algemene voorwaarden eenzijdig wijzigt, zijn deze pas van toepassing als uw klant instemt met de wijziging. Heeft u een wijzigingsclausule opgenomen in de algemene voorwaarden? Dan mag u de algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen. U hoeft dan alleen de klant te informeren over het feit dat er een wijziging in de algemene voorwaarden heeft plaatsgevonden, u hebt hiervoor geen instemming nodig van uw klant.

Moet je algemene voorwaarden meesturen?

Ja, in de meeste gevallen moet je de algemene voorwaarden meesturen. Dat kan per post of per e-mail, maar u kunt de algemene voorwaarden ook zelf overhandigen. Wanneer u digitaal zakendoet, zoals bijvoorbeeld bij een webshop het geval is, kan het ook voldoende zijn om de algemene voorwaarden op uw website te plaatsen. In dat geval moet uw klant de algemene voorwaarden duidelijk kunnen vinden én de mogelijkheid hebben om deze te downloaden en opslaan.

Is een verwijzing naar de algemene voorwaarden op de achterkant van de factuur voldoende?

Nee, dat is niet voldoende. Om algemene voorwaarden van toepassing te laten zijn, moet u vóór het sluiten van de overeenkomst kenbaar maken dat er algemene voorwaarden van toepassing zijn. Bijvoorbeeld op de offerte of door het op de overeenkomst zelf te vermelden. Als u alleen op facturen verwijst naar uw algemene voorwaarden, bent u te laat. Een factuur stuurt u immers pas als er al een overeenkomst is gesloten.

Moet je algemene voorwaarden deponeren?

Nee, het is wettelijk niet verplicht om uw algemene voorwaarden te deponeren bij de KvK of bij de griffie van de rechtbank. Wij raden het bedrijven echter wel aan om hun algemene voorwaarden te deponeren bij de KvK. Het biedt uw organisatie namelijk een aantal voordelen. Zo heeft u door het deponeren bijvoorbeeld meer bewijskracht dat uw algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Lees meer over algemene voorwaarden:

Back To Top