Advies over het gebruik van algemene voorwaarden

View

Olivier André
Advocaat

View

Pim van Zwijndregt
Advocaat

View

Roman Zemtsovskiy
Advocaat

View

Roxanne van der Burgt
Advocaat

View

Suzanne van Loon
Advocaat

View

Vivienne Pöllmann
Advocaat

View

Sander Bierens
Advocaat & Eigenaar

View

Alexandru Buzamet
Advocaat

View

Antonio Illán Box
Lawyer

View

Daniel Madrawski
Advocaat

View

Inge Muller
Advocaat

Gebruikt u algemene voorwaarden? Dan is het niet alleen belangrijk dat de inhoud van deze algemene voorwaarden correct zijn en up-to-date zijn, maar ook dat u de algemene voorwaarden juist gebruikt. Want u kunt juridisch hele sterke algemene voorwaarden hebben, maar als u deze niet op de juiste manier gebruikt loopt u het risico dat uw algemene voorwaarden helemaal niet van toepassing zijn. En dat is natuurlijk zonde. Wij geven daarom hier een aantal tips over het gebruik van algemene voorwaarden.

1. Verwijs naar uw algemene voorwaarden

Als eerste stap moet u uw klant laten weten dat er algemene voorwaarden toepassing zijn op de overeenkomst. Dit kunt u doen door bijvoorbeeld op uw offerte of overeenkomst te zetten: “Op al onze overeenkomsten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.” Laat hierbij ook weten welke algemene voorwaarden van toepassing zijn en waar deze terug te lezen zijn. Bijvoorbeeld als uw algemene voorwaarden gedeponeerd zijn bij de Kamer van Koophandel of bij de Rechtbank.

2. Zorg dat uw algemene voorwaarden ter hand zijn gesteld

Alleen maar laten weten dat er algemene voorwaarden van toepassing zijn, is niet voldoende. Er geldt een informatieplicht: u moet de algemene voorwaarden ter hand stellen. Dat wil zeggen dat u de algemene voorwaarden aan de andere partij moet overhandigen of toesturen. Algemene voorwaarden ter hand stellen moet gebeuren vóórdat de overeenkomst tot stand komt. Doet u dit pas daarna? Dan zijn uw algemene voorwaarden niet geldig.

Houd bij de terhandstelling van de algemene voorwaarden er rekening mee dat uw algemene voorwaarden echt moeten worden overhandigd of (per e-mail) toegestuurd moeten worden. Een verwijzing naar uw website is doorgaans niet voldoende. Alleen bij webshops is voldoende om de algemene voorwaarden alleen op de website ter beschikking te stellen. Wel moet het voor de klant mogelijk zijn om de algemene voorwaarden te downloaden en op te slaan.

3. Zorg voor een bewijs van de terhandstelling

Wanneer u de algemene voorwaarden ter hand stelt, moet u dit ook kunnen bewijzen. Dit kunt u doen door de andere partij te laten tekenen voor akkoord met de toepasselijkheid van uw algemene voorwaarden.

4. Zorg dat uw eigen algemene voorwaarden van toepassing zijn

Het zou zomaar kunnen dat de andere partij ook gebruik maakt van algemene voorwaarden (of inkoopvoorwaarden of verkoopvoorwaarden) en deze van toepassing wil verklaren op de overeenkomst. Dit wordt ook wel battle of forms genoemd: van welke partij zijn de algemene voorwaarden zijn toepassing?

In Nederland kennen we de first shot rule: indien beide partijen algemene voorwaarden hanteren, zijn de voorwaarden van toepassing van de partij die het eerst naar zijn algemene voorwaarden verwijst. Zorg er daarom altijd voor dat u het eerst naar uw algemene voorwaarden verwijst.

Lees meer: Battle of forms: welke algemene voorwaarden gelden?

Wat zijn de gevolgen van verkeerd gebruik van algemene voorwaarden?

In de praktijk zien wij regelmatig dat algemene voorwaarden niet op de juiste manier zijn gebruikt. Zo is er dan bijvoorbeeld te laat kenbaar gemaakt aan de andere partij dat er algemene voorwaarden van toepassing zijn op de overeenkomst. Het resultaat is dat ze dan dus helemaal niet geldig zijn. Ontstaat er een discussie of conflict? Dan kunt u niet terugvallen op uw algemene voorwaarden. Of wilt u uw goederen terughalen bij uw failliete of niet betalende klant? Ook dan heeft u pech.

Om zulke situaties te voorkomen is een juist gebruik van de algemene voorwaarden van groot belang. Bij het opstellen of aanpassen van uw algemene voorwaarden geven onze advocaten daarom altijd uitgebreid advies over het gebruik ervan. Maar ook wanneer u zelf twijfels heeft over het gebruik van uw algemene voorwaarden, kunt u contact opnemen met onze advocaten. Wij geven u altijd een duidelijk en praktisch advies waar u verder mee kunt.

Specialisten in algemene voorwaarden

Bij Bierens Law werkt een groot team van advocaten die gespecialiseerd zijn in het contractenrecht en het opstellen van algemene voorwaarden. Binnen ons team hebben diverse advocaten de Grotius specialisatieopleiding Nationaal en Internationaal Contracteren afgerond, de meest uitvoerige postacademische opleiding op het gebied van contractenrecht. Dagelijks checken wij vele contracten en algemene voorwaarden, helpen wij bij het opstellen ervan en geven wij juridisch advies over het gebruik van algemene voorwaarden.

Contact met een advocaat

Wilt u graag meer informatie over algemene voorwaarden of het gebruik ervan? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Maak kennis met uw specialist(en)

Veelgestelde vragen

Wanneer beide partijen gebruik maken van algemene voorwaarden, geldt de first shot rule. Dat wil zeggen dat in principe de algemene voorwaarden gelden van de partij die ze het eerst heeft aangeboden. Lees meer: Battle of forms: welke algemene voorwaarden gelden?

Algemene voorwaarden zijn van toepassing wanneer u voor of tijdens het sluiten van de overeenkomst hebt laten weten dat er algemene voorwaarden van toepassing zijn. Daarnaast is het belangrijk dat uw algemene voorwaarden zijn toegestuurd naar uw klant. Ten slotte is ook de inhoud van de algemene voorwaarden van belang voor de toepasselijkheid: wanneer er onredelijke bepalingen in uw algemene voorwaarden staan, zijn deze niet geldig.

Ja, u mag zelf de algemene voorwaarden opstellen. De vraag is echter of dit ook verstandig is. Algemene voorwaarden is een juridisch document, waarin diverse juridische bepalingen zijn opgenomen. Het opstellen van algemene voorwaarden vergt daarom juridische kennis. Zonder juridische kennis is de kans groot dat uw algemene voorwaarden niet correct zijn opgesteld en mogelijk zelfs bepalingen bevat die als onredelijk worden gezien waardoor ze niet geldig zijn. Wanneer u algemene voorwaarden wilt die écht uw juridische risico’s beperken, vraag dan een gespecialiseerde advocaat voor het opstellen van uw algemene voorwaarden.

Wanneer u gebruik maakt van algemene voorwaarden moet u de andere partij een redelijke mogelijkheid geven om kennis te nemen van uw algemene voorwaarden. Hierbij zijn er een aantal eisen waar u aan moet voldoen:

Voordat er een overeenkomst wordt gesloten (of tijdens het sluiten van een overeenkomst) moet u kenbaar maken dat er algemene voorwaarden van toepassing zijn. Bijvoorbeeld door dit op de offerte te vermelden.
De algemene voorwaarden moeten worden toegestuurd naar de klant. Dit kan per post of per e-mail gebeuren. Verwijzen naar een website waar de algemene voorwaarden staan, is vaak niet voldoende. Bij webshops is dit vaak wel toegestaan, maar ook dan moet u de mogelijkheid bieden aan de klant om de algemene voorwaarden te downloaden en op te slaan.

Als uw algemene voorwaarden niet overeenstemmen met de wet, zijn bepalingen of de gehele algemene voorwaarden vernietigbaar. Het is daarom belangrijk om geen onredelijke bepalingen op te nemen in uw algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden zijn niet van toepassing in de volgende situaties:

Er is niet aangegeven dat er algemene voorwaarden van toepassing zijn.
Er is te laat aangegeven dat er algemene voorwaarden van toepassing zijn.
De algemene voorwaarden zijn niet aan de klant overhandigd.
Er staan onredelijke bepalingen in de algemene voorwaarden.
U kunt niet bewijzen dat u aan de vereisten hebt voldaan.

Ja, in de meeste gevallen moet je de algemene voorwaarden meesturen. Dat kan per post of per e-mail, maar u kunt de algemene voorwaarden ook zelf overhandigen. Wanneer u digitaal zakendoet, zoals bijvoorbeeld bij een webshop het geval is, kan het ook voldoende zijn om de algemene voorwaarden op uw website te plaatsen. In dat geval moet uw klant de algemene voorwaarden duidelijk kunnen vinden én de mogelijkheid hebben om deze te downloaden en opslaan.

Wanneer u de algemene voorwaarden eenzijdig wijzigt, zijn deze pas van toepassing als uw klant instemt met de wijziging. Heeft u een wijzigingsclausule opgenomen in de algemene voorwaarden? Dan mag u de algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen. U hoeft dan alleen de klant te informeren over het feit dat er een wijziging in de algemene voorwaarden heeft plaatsgevonden, u hebt hiervoor geen instemming nodig van uw klant.

Nee, dat is niet voldoende. Om algemene voorwaarden van toepassing te laten zijn, moet u vóór het sluiten van de overeenkomst kenbaar maken dat er algemene voorwaarden van toepassing zijn. Bijvoorbeeld op de offerte of door het op de overeenkomst zelf te vermelden. Als u alleen op facturen verwijst naar uw algemene voorwaarden, bent u te laat. Een factuur stuurt u immers pas als er al een overeenkomst is gesloten.

Nee, het is wettelijk niet verplicht om uw algemene voorwaarden te deponeren bij de KvK of bij de griffie van de rechtbank. Wij raden het bedrijven echter wel aan om hun algemene voorwaarden te deponeren bij de KvK. Het biedt uw organisatie namelijk een aantal voordelen. Zo heeft u door het deponeren bijvoorbeeld meer bewijskracht dat uw algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Blur blob

Hoe kunnen wij u helpen?

Contact

Heeft u een vraag of wilt u graag een persoonlijk gesprek met één van onze advocaten? Vul het contactformulier in. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

View

View

View

Naam

E-mail

Bedrijfsnaam

Telefoonnummer

Reden voor contact

Bedankt voor uw contactaanvraag. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Blur blob