skip to Main Content

U heeft goederen geleverd aan een klant die kort daarna failliet is verklaard. De factuur voor deze goederen is onbetaald gebleven. Welke mogelijkheden heeft u dan als leverancier? Is het mogelijk om de goederen terug te halen en hoe pakt u dat dan aan? Onze insolventie advocaten staan u bij wanneer uw klant failliet gaat. Wij zorgen ervoor dat u alsnog krijgt waar u recht op heeft.

Eigendomsvoorbehoud kenbaar maken aan de curator

Wanneer u een eigendomsvoorbehoud heeft gevestigd, kunt u onder bepaalde voorwaarden uw goederen terughalen. In de praktijk komt het echter regelmatig voor dat leveranciers een beroep doen op het eigendomsvoorbehoud, maar dat er vervolgens discussie ontstaat met de curator over de vraag of er wel een geldig eigendomsvoorbehoud is gevestigd. Vaak leidt dit ertoe dat de curator stelt dit niet het geval is zodat u uw goederen niet mag terughalen. In dat geval dient u te bewijzen dat er wel degelijk sprake is van een geldig eigendomsvoorbehoud. Wij helpen u met het terughalen van uw goederen en gaan namens u de discussie aan met de curator. Doordat wij zelf ook regelmatig optreden als curator, zijn wij een geduchte tegenstander voor de curator. Bovendien weten wij hierdoor precies wat de mogelijkheden zijn in uw situatie.

Goederen terughalen met het recht van reclame

Indien er geen eigendomsvoorbehoud is afgesproken, kunt u mogelijk een beroep doen op het recht van reclame. Dit is een wettelijke mogelijkheid om binnen een bepaalde periode uw geleverde goederen retour te krijgen. Ook daarbij kunnen wij u ondersteunen, zodat u juridisch sterk staat.

Snel handelen voor een succesvol resultaat

Soms is er sprake van een afkoelingsperiode, waarbij het voorlopig niet mogelijk is om uw goederen op te halen bij uw failliete klant. Het is echter altijd van groot belang dat u snel handelt omdat de termijnen om goederen terug te halen erg kort zijn. Neem daarom vandaag nog contact met ons op indien u een failliete klant heeft. De kans dat wij uw goederen succesvol kunnen terughalen is dan grootst.

Juridische hulp van een insolventie advocaat

Naast dat wij u kunnen helpen met het terughalen van uw goederen en het onderhandelen met de curator, kunnen wij u ook bijstaan in de volgende situaties:

  • Advies over lopende overeenkomsten met uw failliete klant;
  • Advies over uw rechten als verhuurder van een bedrijfspand of roerende zaken;
  • Het aansprakelijk stellen van de bestuurder(s) in geval van ernstig persoonlijk verwijt;
  • Advies om uw risico’s in geval van een faillissement te beperken;
  • Het opstellen van zekerheden zoals pandrecht, borgtocht of eigendomsvoorbehoud om schade te voorkomen indien een klant failliet gaat.

Advies bij een failliete klant

Is uw klant, leverancier of huurder failliet verklaard door de rechtbank en wilt u weten wat uw juridische mogelijkheden zijn? Neem dan gerust contact met ons op. Onze insolventie advocaten zorgen ervoor dat de schade voor uw organisatie beperkt blijft.

Back To Top