skip to Main Content

Wanneer één van uw klanten in een faillissement terecht komt, heeft dat meestal ook consequenties voor uw organisatie. Voor veel ondernemingen is het vaak onduidelijk wat de rechten en plichten zijn als een klant failliet gaat. Bovendien heeft u bij een faillissement niet langer contact met de organisatie zelf, maar wordt er een curator aangesteld die het faillissement afwikkelt. Onze insolventie advocaten staan u bij als uw klant failliet wordt verklaard Wij zorgen ervoor dat de schade voor uw organisatie wordt beperkt.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Onderhandelen met de curator

Indien uw klant failliet is verklaard, dient u met de curator afspraken te maken over lopende overeenkomsten. Als u niets doet dan lopen de overeenkomsten in beginsel door. Onze insolventie advocaten worden regelmatig door de rechtbank benoemd tot curator, hierdoor hebben zij ruime kennis en ervaring met het afwikkelen faillissementen en weten ze hoe een curator handelt en denkt. Deze kennis zetten wij graag in om u te helpen wanneer u te maken heeft met een failliete klant.

Goederen terughalen bij uw failliete klant

Wij helpen u om goederen terug te halen bij uw failliete klant door middel van het inroepen van het eigendomsvoorbehoud en het recht van reclame. In de praktijk zien wij regelmatig dat er een beroep wordt gedaan op het eigendomsvoorbehoud, maar dat de curator stelt dat er geen geldig eigendomsvoorbehoud is gevestigd waardoor u uw goederen niet terugkrijgt. Door onze juridische kennis en praktijkervaring als curator, zijn wij een geduchte tegenstander voor de curator en weten we exact welke mogelijkheden er zijn in uw situatie.

Advies bij een failliete klant

Is uw klant, leverancier of huurder failliet verklaard en wilt u weten wat uw mogelijkheden zijn? Neem dan gerust contact met ons op. Onze insolventie advocaten zorgen ervoor dat de schade voor uw organisatie wordt beperkt.

Back To Top