Het faillissement van een klant

Expertises

Als één van uw klanten in een faillissement terecht komt, heeft dat meestal ook consequenties voor uw organisatie. Voor veel ondernemingen is het vaak onduidelijk wat uw rechten en plichten zijn als een klant failliet gaat.

Ook hebt u bij een faillissement van een klant niet langer contact met de organisatie zelf, maar met de curator die is aangesteld om het faillissement af te wikkelen. Onze insolventie advocaten kunnen u helpen bij het faillissement van uw klant. Zij beperken de schade voor uw organisatie.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Als ondernemer krijgt u te maken met diverse contracten. Wij kunnen u helpen bij opstellen en checken van deze contracten of u voorzien van advies wanneer afspraken uit het contract niet worden nagekomen.

Onderhandelen met de curator

Als uw klant failliet is verklaard is het belangrijk om met de curator afspraken te maken over lopende overeenkomsten. Wanneer u niets doet dan lopen de overeenkomsten in principe door. Onze insolventie advocaten treden regelmatig als curator op, hierdoor hebben zij ruime kennis en ervaring met het afwikkelen van faillissementen. Hierdoor weten zij hoe een curator handelt en denkt. Deze kennis zetten wij graag in om u te helpen wanneer u te maken heeft met een failliete klant.

Goederen terughalen bij uw failliete klant

Wij helpen u om goederen terug te halen bij uw failliete klant door het inroepen van uw eigendomsvoorbehoud en het recht van reclame. In de praktijk zien wij regelmatig dat een onderneming een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, maar dat de curator stelt dat er geen geldig eigendomsvoorbehoud is gevestigd. Hierdoor krijgt u uw goederen niet terug. Door onze juridische kennis en praktijkervaring als curator, zijn wij een geduchte tegenstander voor de curator en weten we exact welke mogelijkheden er zijn in uw situatie.

Wat te doen bij een dreigend faillissement van uw klant?

Wij helpen u om grip te houden op uw situatie. Samen met u kijken we naar uw juridische mogelijkheden en betrekken daarbij onder andere de lopende overeenkomsten, contractuele afspraken en (bedongen) zekerheden.

Blur blob

Hoe kunnen wij u helpen?

Contact

Heeft u een vraag of wilt u graag een persoonlijk gesprek met één van onze advocaten? Vul het contactformulier in. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

View

View

View

Naam

E-mail

Bedrijfsnaam

Telefoonnummer

Reden voor contact

Bedankt voor uw contactaanvraag. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Blur blob

Veelgestelde vragen

Wanneer beide partijen gebruik maken van algemene voorwaarden, geldt de first shot rule. Dat wil zeggen dat in principe de algemene voorwaarden gelden van de partij die ze het eerst heeft aangeboden. Lees meer: Battle of forms: welke algemene voorwaarden gelden?

Algemene voorwaarden zijn van toepassing wanneer u voor of tijdens het sluiten van de overeenkomst hebt laten weten dat er algemene voorwaarden van toepassing zijn. Daarnaast is het belangrijk dat uw algemene voorwaarden zijn toegestuurd naar uw klant. Ten slotte is ook de inhoud van de algemene voorwaarden van belang voor de toepasselijkheid: wanneer er onredelijke bepalingen in uw algemene voorwaarden staan, zijn deze niet geldig.

Ja, u mag zelf de algemene voorwaarden opstellen. De vraag is echter of dit ook verstandig is. Algemene voorwaarden is een juridisch document, waarin diverse juridische bepalingen zijn opgenomen. Het opstellen van algemene voorwaarden vergt daarom juridische kennis. Zonder juridische kennis is de kans groot dat uw algemene voorwaarden niet correct zijn opgesteld en mogelijk zelfs bepalingen bevat die als onredelijk worden gezien waardoor ze niet geldig zijn. Wanneer u algemene voorwaarden wilt die écht uw juridische risico’s beperken, vraag dan een gespecialiseerde advocaat voor het opstellen van uw algemene voorwaarden.

Wanneer u gebruik maakt van algemene voorwaarden moet u de andere partij een redelijke mogelijkheid geven om kennis te nemen van uw algemene voorwaarden. Hierbij zijn er een aantal eisen waar u aan moet voldoen:

Voordat er een overeenkomst wordt gesloten (of tijdens het sluiten van een overeenkomst) moet u kenbaar maken dat er algemene voorwaarden van toepassing zijn. Bijvoorbeeld door dit op de offerte te vermelden.
De algemene voorwaarden moeten worden toegestuurd naar de klant. Dit kan per post of per e-mail gebeuren. Verwijzen naar een website waar de algemene voorwaarden staan, is vaak niet voldoende. Bij webshops is dit vaak wel toegestaan, maar ook dan moet u de mogelijkheid bieden aan de klant om de algemene voorwaarden te downloaden en op te slaan.

Als uw algemene voorwaarden niet overeenstemmen met de wet, zijn bepalingen of de gehele algemene voorwaarden vernietigbaar. Het is daarom belangrijk om geen onredelijke bepalingen op te nemen in uw algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden zijn niet van toepassing in de volgende situaties:

Er is niet aangegeven dat er algemene voorwaarden van toepassing zijn.
Er is te laat aangegeven dat er algemene voorwaarden van toepassing zijn.
De algemene voorwaarden zijn niet aan de klant overhandigd.
Er staan onredelijke bepalingen in de algemene voorwaarden.
U kunt niet bewijzen dat u aan de vereisten hebt voldaan.

Ja, in de meeste gevallen moet je de algemene voorwaarden meesturen. Dat kan per post of per e-mail, maar u kunt de algemene voorwaarden ook zelf overhandigen. Wanneer u digitaal zakendoet, zoals bijvoorbeeld bij een webshop het geval is, kan het ook voldoende zijn om de algemene voorwaarden op uw website te plaatsen. In dat geval moet uw klant de algemene voorwaarden duidelijk kunnen vinden én de mogelijkheid hebben om deze te downloaden en opslaan.

Wanneer u de algemene voorwaarden eenzijdig wijzigt, zijn deze pas van toepassing als uw klant instemt met de wijziging. Heeft u een wijzigingsclausule opgenomen in de algemene voorwaarden? Dan mag u de algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen. U hoeft dan alleen de klant te informeren over het feit dat er een wijziging in de algemene voorwaarden heeft plaatsgevonden, u hebt hiervoor geen instemming nodig van uw klant.

Nee, dat is niet voldoende. Om algemene voorwaarden van toepassing te laten zijn, moet u vóór het sluiten van de overeenkomst kenbaar maken dat er algemene voorwaarden van toepassing zijn. Bijvoorbeeld op de offerte of door het op de overeenkomst zelf te vermelden. Als u alleen op facturen verwijst naar uw algemene voorwaarden, bent u te laat. Een factuur stuurt u immers pas als er al een overeenkomst is gesloten.

Nee, het is wettelijk niet verplicht om uw algemene voorwaarden te deponeren bij de KvK of bij de griffie van de rechtbank. Wij raden het bedrijven echter wel aan om hun algemene voorwaarden te deponeren bij de KvK. Het biedt uw organisatie namelijk een aantal voordelen. Zo heeft u door het deponeren bijvoorbeeld meer bewijskracht dat uw algemene voorwaarden van toepassing zijn.