skip to Main Content

Een failliete klant brengt vaak veel onzekerheid met zich mee. Helemaal wanneer deze klant zich in het buitenland bevindt. Bij een Nederlands faillissement heeft u te maken met de Nederlandse wetgeving op het gebied van insolventie en zal een curator het faillissement afwikkelen. Maar bij een faillissement in het buitenland gelden de wettelijke regels van het land waar uw klant is gevestigd. Dat betekent dat u mogelijk andere regels moet volgen dan u gewend bent. Onze insolventie advocaten staan u bij wanneer uw buitenlandse klant failliet is verklaard. Wij zorgen ervoor dat de schade voor uw organisatie beperkt blijft.

Openstaande vorderingen doorgeven

Heeft u nog openstaande vordering bij uw failliete klant? Houd er dan rekening mee dat er in elk Europees land andere regels gelden voor het indienen van deze vordering. In de meeste gevallen moet u deze openstaande vordering indienen bij de curator of bij de rechtbank van dat land. Houd er bovendien rekening mee dat er soms strikte termijnen én regels gelden voor het indienen van uw vordering. Wanneer u zich hier niet aan houdt, loopt u de kans dat uw rechten vervallen. Vraag daarom altijd advies aan een advocaat die kennis en ervaring heeft met het insolventierecht van dat land. Binnen onze organisatie werken diverse internationale advocaten die u graag verder helpen.

Goederen terughalen bij uw failliete klant in het buitenland

Waar u bij een Nederlands faillissement een beroep kunt doen op het eigendomsvoorbehoud of het recht van reclame, gelden ook hiervoor andere regels in het buitenland. Zelfs als u contractueel heeft afgesproken dat u zakendoet onder het Nederlands recht, moet u bij een faillissement de wettelijke regels volgens van het land van uw failliete klant. Dat betekent dat u mogelijk geen beroep kunt doen op een afgesproken eigendomsvoorbehoud. Ook kunnen er andere regels gelden voor het terughalen van goederen. Onze internationale advocaten vertellen u graag meer over de mogelijkheden in uw situatie.

Wij kunnen u helpen in de volgende situaties:

  • Juridisch advies over lopende overeenkomsten met uw failliete klant;
  • Onderhandelen en contact onderhouden met de curator;
  • Juridisch advies over het terughalen van goederen.

Advies bij een failliete klant

Is uw buitenlandse klant, leverancier of huurder failliet verklaard en wilt u weten wat uw mogelijkheden zijn? Neem dan gerust contact met ons op. Onze insolventie advocaten zorgen ervoor dat de schade voor uw organisatie beperkt blijft.

Back To Top