Verjaring van vorderingen uit agentuurovereenkomsten

Heeft u te maken met de beëindiging van een agentuurovereenkomst en wilt u weten of er klantenvergoeding (goodwill) betaald moet worden? Let op, want de regelgeving voor agentuurovereenkomsten kent korte verjaringstermijnen. Hierdoor moet u snel handelen. Of juist niet. Benieuwd hoe u hier het beste mee om kunt gaan? Lees dan verder.

Wat is verjaring van een vordering?

Verjaring betekent dat het niet meer mogelijk is om een vordering af te dwingen via de rechter omdat een bepaalde tijd is verstreken. In het algemeen verjaren rechtsvorderingen na verloop van 5 jaar.

Onregelmatige opzegging agentuurovereenkomst

Verjaring van vorderingen uit onregelmatige opzegging van een agentuurovereenkomst verjaren door verloop van één jaar nadat de vordering is ontstaan. Er is sprake van een onregelmatige opzegging wanneer de leverancier bijvoorbeeld niet de wettelijke of overeengekomen opzegtermijn in acht heeft genomen.

Verjaring vordering klantenvergoeding (goodwill)

Voor een vordering voor de klantenvergoeding (goodwill) geldt een verjaringstermijn van vijf jaar. Hiervoor is wel van belang dat de handelsagent uiterlijk één jaar na de beëindiging van de agentuurovereenkomst aanspraak op de vergoeding heeft gemaakt.

Stuiting van de verjaring

Het is mogelijk om deze verjaringstermijn te verlengen door ‘stuiting’. Geldt de Nederlandse wet? Dan kan stuiting plaatsvinden door het sturen van een aanmaning, mededeling aan de schuldenaar of door het starten van een gerechtelijke procedure. De aanmaning of mededeling moet aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • De aanmaning of mededeling moet schriftelijk zijn;
  • De schuldeiser moet de schuldenaar duidelijk waarschuwen dat de aanmaning of mededeling (mede) bedoeld is om de verjaring te stuiten. Zo weet hij dat bewijsmateriaal bewaard moet blijven om zich tijdens een gerechtelijke procedure te kunnen verweren.

Als de verjaring van een vordering wordt gestuit, begint de volledige verjaringstermijn opnieuw te lopen vanaf de dag van stuiting. De Nederlandse wet kent geen beperking van het aantal keer dat kan worden gestuit.

In andere landen gelden vaak weer andere regels voor stuiting van de verjaring. In Duitsland, Frankrijk en Polen kan de verjaring bijvoorbeeld niet door een schriftelijke aanmaning worden gestuit. Dit kan wel door het starten van een gerechtelijke procedure.

Snelheid geboden voor de handelsagent en voor de leverancier niet?

Indien een handelsagent aanspraak wil maken op schadevergoeding omdat de overeenkomst niet op grond van de overeengekomen of wettelijke opzegtermijn is opgezegd, moet de handelsagent snel handelen. Binnen een jaar na het ontstaan van de schade, anders vervalt de wettelijke bescherming. Dit geldt ook voor het recht van de handelsagent op klantenvergoeding. Eén jaar na de beëindiging van de agentuurovereenkomst moet de handelsagent hier aanspraak op maken. Een leverancier moet daarentegen goed opletten of de aanspraak op schadevergoeding en/of klantenvergoeding niet verjaard of vervallen is. Indien de vordering van de handelsagent verjaard is, heeft hij namelijk geen mogelijkheid meer om zijn schadevordering op de leverancier te verhalen in een gerechtelijke procedure.

Meer informatie over klantenvergoeding

Heeft u te maken met een handelsagent die schade claimt omdat u de agentuurovereenkomst heeft opgezegd en daarnaast aanspraak maakt op klantenvergoeding? Of bent u handelsagent en wenst u aanspraak te maken op schade en klantenvergoeding en wilt u meer weten over het toepasselijk recht, uw rechtspositie, verjaring en stuiting?

Neem dan gerust contact met ons op. Wij staan u graag bij!

Heeft u te maken met de beëindiging van een agentuurovereenkomst en wilt u weten of er klantenvergoeding (goodwill) betaald moet worden? Let op, want de regelgeving voor agentuurovereenkomsten kent korte verjaringstermijnen. Hierdoor moet u snel handelen. Of juist niet. Benieuwd hoe u hier het beste mee om kunt gaan? Lees dan verder.

Wat is verjaring van een vordering?

Verjaring betekent dat het niet meer mogelijk is om een vordering af te dwingen via de rechter omdat een bepaalde tijd is verstreken. In het algemeen verjaren rechtsvorderingen na verloop van 5 jaar.

Onregelmatige opzegging agentuurovereenkomst

Verjaring van vorderingen uit onregelmatige opzegging van een agentuurovereenkomst verjaren door verloop van één jaar nadat de vordering is ontstaan. Er is sprake van een onregelmatige opzegging wanneer de leverancier bijvoorbeeld niet de wettelijke of overeengekomen opzegtermijn in acht heeft genomen.

Verjaring vordering klantenvergoeding (goodwill)

Voor een vordering voor de klantenvergoeding (goodwill) geldt een verjaringstermijn van vijf jaar. Hiervoor is wel van belang dat de handelsagent uiterlijk één jaar na de beëindiging van de agentuurovereenkomst aanspraak op de vergoeding heeft gemaakt.

Stuiting van de verjaring

Het is mogelijk om deze verjaringstermijn te verlengen door ‘stuiting’. Geldt de Nederlandse wet? Dan kan stuiting plaatsvinden door het sturen van een aanmaning, mededeling aan de schuldenaar of door het starten van een gerechtelijke procedure. De aanmaning of mededeling moet aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • De aanmaning of mededeling moet schriftelijk zijn;
  • De schuldeiser moet de schuldenaar duidelijk waarschuwen dat de aanmaning of mededeling (mede) bedoeld is om de verjaring te stuiten. Zo weet hij dat bewijsmateriaal bewaard moet blijven om zich tijdens een gerechtelijke procedure te kunnen verweren.

Als de verjaring van een vordering wordt gestuit, begint de volledige verjaringstermijn opnieuw te lopen vanaf de dag van stuiting. De Nederlandse wet kent geen beperking van het aantal keer dat kan worden gestuit.

In andere landen gelden vaak weer andere regels voor stuiting van de verjaring. In Duitsland, Frankrijk en Polen kan de verjaring bijvoorbeeld niet door een schriftelijke aanmaning worden gestuit. Dit kan wel door het starten van een gerechtelijke procedure.

Snelheid geboden voor de handelsagent en voor de leverancier niet?

Indien een handelsagent aanspraak wil maken op schadevergoeding omdat de overeenkomst niet op grond van de overeengekomen of wettelijke opzegtermijn is opgezegd, moet de handelsagent snel handelen. Binnen een jaar na het ontstaan van de schade, anders vervalt de wettelijke bescherming. Dit geldt ook voor het recht van de handelsagent op klantenvergoeding. Eén jaar na de beëindiging van de agentuurovereenkomst moet de handelsagent hier aanspraak op maken. Een leverancier moet daarentegen goed opletten of de aanspraak op schadevergoeding en/of klantenvergoeding niet verjaard of vervallen is. Indien de vordering van de handelsagent verjaard is, heeft hij namelijk geen mogelijkheid meer om zijn schadevordering op de leverancier te verhalen in een gerechtelijke procedure.

Meer informatie over klantenvergoeding

Heeft u te maken met een handelsagent die schade claimt omdat u de agentuurovereenkomst heeft opgezegd en daarnaast aanspraak maakt op klantenvergoeding? Of bent u handelsagent en wenst u aanspraak te maken op schade en klantenvergoeding en wilt u meer weten over het toepasselijk recht, uw rechtspositie, verjaring en stuiting?

Neem dan gerust contact met ons op. Wij staan u graag bij!

Andere artikelen

Blur blob

October 14, 2021

Hoe verloopt een gerechtelijke procedure in Duitsland?

Procederen in Duitsland? Onze Duitse advocaat legt in 7 stappen uit hoe een gerechtelijke procedure in Duitsland verloopt.

Lees meer

Lees meer

April 29, 2021

De voordelen van een forumkeuze in een internationale overeenkomst

Lees meer

Lees meer

Blur blob

Hoe kunnen wij u helpen?

Contact

Heeft u een vraag of wilt u graag een persoonlijk gesprek met één van onze advocaten? Vul het contactformulier in. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

View

View

View

Naam

E-mail

Bedrijfsnaam

Telefoonnummer

Reden voor contact

Bedankt voor uw contactaanvraag. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Blur blob