Bestuurdersaansprakelijkheid bij een faillissement

View

Hanneke Zandvoort
Advocaat

View

Raymond Arnoldus
Advocaat & Curator

View

Sander Bierens
Advocaat & Eigenaar

View

Antonio Illán Box
Lawyer

Is uw klant failliet verklaard en is het faillissement mogelijk veroorzaakt door wanbeleid van de bestuurder? Dan is het ook mogelijk om de bestuurder van het failliete bedrijf aansprakelijk te stellen. In dat geval valt ook het privévermogen van de bestuurder onder het faillissement. Hierdoor is er meer te verdelen in de failliete boedel. U kunt zelf stappen ondernemen om een bestuurder aansprakelijk te stellen, maar bij een faillissement onderzoekt de curator altijd of er sprake is van bestuurdersaansprakelijkheid. Onze insolventie advocaten kunnen u in dit proces bijstaan om ervoor te zorgen dat u alsnog krijgt waar u recht op heeft.

Wanneer is er mogelijk sprake van bestuurdersaansprakelijkheid?

In de volgende situaties kan er sprake zijn van aansprakelijkheid van de bestuurder. Vraag voor meer informatie altijd advies aan een specialist.

  • De door u geleverde goederen zijn kort voor de datum van het faillissement bij u besteld.
  • Er zijn door de bestuurder (of namens de bestuurder) toezeggingen gedaan dat er betaald zou worden waarna u goederen heeft geleverd.
  • U heeft het vermoeden dat er activa zijn onttrokken aan de onderneming doordat er een overname heeft plaatsgevonden.
  • De onderneming is ontbonden door middel van en turboliquidatie.

Bestuurder aansprakelijk stellen

Een bestuurder kan aansprakelijk worden gesteld als hem een persoonlijk ernstig verwijt kan worden gemaakt. Wanneer er sprake is van onbehoorlijk bestuur en het aannemelijk gemaakt kan worden dat het faillissement hierdoor is veroorzaakt, kan de bestuurder aansprakelijk worden gesteld om alle schulden van het bedrijf te betalen. Zo kan het voorkomen dat een bestuurder niet aan zijn deponeringsplicht heeft voldaan of dat hij geen goede administratie heeft gevoerd. Maar de bestuurder kan ook aansprakelijk worden gesteld als hij in naam van de vennootschap verplichtingen is aangegaan terwijl hij wist of behoorde te weten dat de vennootschap niet aan deze verplichtingen zou kunnen voldoen. Benieuwd naar de juridische mogelijkheden in uw situatie? Vraag dan een insolventierecht advocaat om advies.

Juridische hulp van een insolventie advocaat

Naast dat wij u kunnen bijstaan bij het aansprakelijk stellen van de bestuurder, kunnen wij u ook bijstaan in de volgende situaties:

  • Advies over lopende overeenkomsten met uw failliete klant;
  • Het terughalen van uw goederen;
  • Advies over uw rechten als verhuurder van een bedrijfspand of roerende zaken;
  • Advies om uw risico’s in geval van een faillissement te beperken;
  • Het opstellen van zekerheden zoals pandrecht, borgtocht of eigendomsvoorbehoud om schade te voorkomen indien een klant failliet gaat.

Maak kennis met uw specialist(en)

Blur blob

Hoe kunnen wij u helpen?

Contact

Heeft u een vraag of wilt u graag een persoonlijk gesprek met één van onze advocaten? Vul het contactformulier in. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

View

View

View

Naam

E-mail

Bedrijfsnaam

Telefoonnummer

Reden voor contact

Bedankt voor uw contactaanvraag. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Blur blob