Agentuurovereenkomst internationaal

View

Baris Kaya
Advocaat

View

Angeliki Petaloti
Lawyer

View

Antonio Illán Box
Lawyer

View

Alexandru Buzamet
Advocaat

View

Pim van Zwijndregt
Advocaat

View

Sander Bierens
Advocaat & Eigenaar

View

Raymond Arnoldus
Advocaat & Curator

View

Suzanne van Loon
Advocaat

View

Olivier André
Advocaat

View

Roman Zemtsovskiy
Advocaat

View

Roxanne van der Burgt
Advocaat

View

Vivienne Pöllmann
Advocaat

View

Inge Muller
Advocaat

Veel agentuurovereenkomsten hebben een internationaal karakter. Bij het opstellen van een internationale agentuurovereenkomst is het belangrijk om rekening te houden met de verschillende rechtsstelsels. Want de wetgeving voor agentuurovereenkomsten is in elk land anders

Specialisten in agentuurrecht

Onze advocaten hebben uitgebreide kennis op het gebied van internationale agentuurovereenkomsten. Wij helpen leveranciers en handelsagenten niet alleen met het opstellen van duidelijke en juridisch sterke overeenkomsten. Ook zorgen wij ervoor dat uw belangen zoveel mogelijk beschermd worden door te kiezen voor het voor u meest gunstige recht.

Agentuurovereenkomst internationaal

Internationale wetgeving en toepasselijk recht bij agentuurovereenkomsten

Internationaal kennen rechtstelsels verschillende bepalingen over het agentuurrecht. De wetgeving van Turkije kent weer andere bepalingen dan bijvoorbeeld de Verenigde Staten. Maar ook op Europees niveau kent het agentuurrecht wezenlijke verschillen. Hoewel het agentuurrecht in de lidstaten van de Europese Unie op dezelfde Europese Richtlijn is gebaseerd, hebben lidstaten de richtlijn niet altijd hetzelfde ingevoerd. Hierdoor zijn verschillen ontstaan tussen de nationale wetgeving van verschillende Europese landen. Zo is de wetgeving voor een agentuurovereenkomst in Duitsland "principaal-vriendelijker" dan in Nederland. Voor handelsagenten is de wetgeving van Nederland op sommige punten weer gunstiger dan bijvoorbeeld het Belgische recht. Daarom is het belangrijk om vooraf goed na te denken over welk recht u kiest in de agentuurovereenkomst. Ons kantoor onderscheidt zich hierin van andere kantoren. Wij hebben internationale advocaten en juristen in huis en kunnen u adviseren welke wetgeving (van welk land) voor u het meest gunstig is.

Agentuurovereenkomst in België

Tussen het Nederlandse agentuurrecht en het Belgische agentuurrecht bestaan wezenlijke verschillen. Zo heeft in Nederland de handelsagent na beëindiging van de overeenkomst nog recht op provisie voor de overeenkomsten die aan hem te danken zijn binnen een ‘redelijke termijn' na beëindiging, terwijl dit in België is vastgesteld op 6 maanden.

Een ander verschil is dat minimale opzegtermijn in België langer is dan in Nederland. Ook is de Belgische wetgeving meer in het voordeel van de handelsagent met betrekking tot het concurrentiebeding, deze is namelijk minder lang geldig in vergelijking tot Nederland na beëindiging van de overeenkomst.

Wilt u een agentuurovereenkomst aangaan met een Belgische leverancier of een Belgische handelsagent? Laat u dan bijstaan door een specialist op het gebied van agentuurrecht, zowel het Nederlandse als het Belgische agentuurrecht.

Bij het opstellen en/of aangaan van een Agentuurovereenkomst met een Belgische handelsagent/ Belgische distributeur doet er dus verstandig aan u bij te laten staan door een specialist op het gebied van zowel agentuurrecht in Nederland als agentuurrecht in België, en een weloverwogen keuze te maken voor het toepasselijk recht.

Agentuurovereenkomst in Duitsland

Ook in Duitsland zijn er weer andere bepalingen over het agentuurrecht. Een kenmerkend verschil tussen het Nederlandse en Duitse agentuurrecht is dat een principaal in Duitsland pas provisie hoeft te betalen nadat de agent zijn verplichtingen geheel is nagekomen.

Over het algemeen is het Duitse recht meer “principaal-vriendelijk” dan het Nederlandse recht. Zo is de wettelijke opzegtermijn in Duitsland korter dan in Nederland. Ook hanteert het Duitse recht een andere formule voor het berekenen van een goodwillvergoeding.

Contact met onze advocaten

Wilt u graag meer informatie over het opstellen van een (internationale) agentuurovereenkomst, het opzeggen van een (internationale) agentuurovereenkomst, het vorderen van provisie of een klantenvergoeding? Neem dan gerust contact met ons op. Ons team van gespecialiseerde agentuur advocaten helpt u graag verder.

Maak kennis met uw specialist(en)

Blur blob

Hoe kunnen wij u helpen?

Contact

Heeft u een vraag of wilt u graag een persoonlijk gesprek met één van onze advocaten? Vul het contactformulier in. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

View

View

View

Naam

E-mail

Bedrijfsnaam

Telefoonnummer

Reden voor contact

Bedankt voor uw contactaanvraag. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Blur blob