skip to Main Content

Als ondernemer wilt u zoveel mogelijk zekerheid dat de andere partij aan de verplichtingen uit het contract zal voldoen. U kunt daarom afspreken dat er een bepaalde vorm van zekerheid aan u wordt gegeven. Als uw klant, huurder of leningnemer vervolgens niet aan de contractuele verplichtingen voldoet, kunt op deze zekerheden terugvallen.

Daarnaast zijn er ook nog enkele wettelijke rechten die u als ondernemer zekerheid bieden dat contractuele afspraken worden nagekomen. Ons team van gespecialiseerde advocaten informeert u over de mogelijkheden en helpt u bij het opstellen van de juiste documenten zodat er aan alle formaliteiten wordt voldaan. Daarnaast kunnen wij u bijstaan als u een beroep wilt doen op één van deze vormen van zekerheidsrecht.

Vormen van zekerheidsrecht

Er zijn verschillende vormen van zakelijk zekerheidsrecht die u meer zekerheid geeft dat u betaald wordt voor uw inspanningen. Onze advocaten geven u advies welke vorm van zekerheidsrecht het beste aansluit bij uw situatie. Zo kunt u met een gerust hart zakendoen. Wij kunnen documenten voor u opstellen voor:

Ondersteuning bij wettelijke zekerheidsrechten

Naast het opstellen en beoordelen van documenten, kunnen onze advocaten u ook bijstaan wanneer u goederen wilt terughalen op grond van het recht van reclame of als u goederen van de andere partij onder zich wilt houden met een beroep op het recht van retentie. Ook indien u een zekerheidsrecht wilt uitwinnen, kunnen onze advocaten u bijstaan. Vraag voor meer informatie altijd advies aan een specialist op het gebied van zekerheden.

Internationaal zekerheidsrecht

Ook wanneer u internationaal zakendoet, wilt u graag zekerheid dat uw facturen worden betaald. Indien u met uw buitenlandse klant of leverancier heeft afgesproken dat u zakendoet onder het Nederlandse recht, kunt u gebruik maken van een aantal Nederlandse vormen van zekerheidsrecht. Wanneer het Nederlandse recht niet van toepassing is, geldt dit echter niet. Wel kunt u gebruik maken van een aantal internationale documenten die u extra zekerheid geven dat uw factuur wordt betaald. Onze internationale specialisten helpen u bij het opstellen van deze internationale documenten:

  • Cheque
  • Bankgarantie
  • Letter of Credit
  • Promissory Note

Daarnaast kunnen wij u adviseren over zekerheden naar buitenlands recht. Met specialisten uit meer dan 20 landen kijken wij zonder problemen over de landsgrenzen heen.

Meer informatie

Heeft u vragen over het vastleggen van een zekerheidsrecht met een andere partij? Of wilt u graag meer informatie over dit onderwerp? Neem dan gerust contact met ons op. Onze advocaten hebben specialistische kennis op het gebied van zekerheidsrecht en insolventierecht. Zij zorgen ervoor dat u met een zeker gevoel kunt zakendoen.

Back To Top