skip to Main Content

Bij hoofdelijke aansprakelijkheid zijn er twee of meer schuldenaren samen verbonden aan een bepaalde schuld. Iedere schuldenaar is voor 100% aansprakelijk voor de volledige schuld, ook al zijn er meerdere schuldenaren. Wanneer de schuldenaren zich niet houden aan de afgesproken verplichting, kunnen alle schuldenaren hiervoor aansprakelijk worden gehouden. Hoofdelijke aansprakelijkheid kan voortvloeien uit de wet, maar kan ook contractueel worden afgesproken.

Onderlinge draagplicht schuldenaren

Wanneer één van de partijen de schuld betaalt, dan zijn alle schuldenaren bevrijdt van de schuld. Wel moeten de schuldenaren intern nog wel met elkaar afrekenen. In principe is de draagplicht van alle schuldenaren gelijk, tenzij er onderling andere afspraken over zijn gemaakt.

Voordelen hoofdelijke aansprakelijkheid

Voor een schuldeiser biedt hoofdelijke aansprakelijkheid een aantal voordelen. De schuldeiser hoeft namelijk niet naar alle partijen om zijn geld terug te krijgen, maar hoeft slechts bij één partij aan te kloppen. Het debiteurenrisico wordt daarmee ook verkleind. Mocht een schuldenaar niet de financiële middelen hebben om de schuld terug te betalen, kan de schuldeiser immers bij de andere schuldenaar terecht.

Meer informatie over hoofdelijke aansprakelijkheid

Wilt u vastleggen dat meerdere partijen hoofdelijk aansprakelijk zijn voor een schuld? Of heeft u vragen over het aansprakelijk stellen van een schuldenaar? Neem dan gerust contact met ons op. Onze advocaten zijn gespecialiseerd in verbintenissenrecht en geven u graag meer advies over hoofdelijke aansprakelijkheid.

Back To Top