skip to Main Content

Borgtocht of borgstelling houdt in dat er een partij garant staat voor de betaling van de schuld van de schuldenaar. De partij die garant staat, noemen we de borg (ook vaak borgsteller genoemd). Als de schuldenaar niet tot betaling van de vordering van de schuldeiser overgaat, dan kan de schuldeiser de borg tot betaling aanspreken.

In de praktijk komt het vaak voor dat een bestuurder zich persoonlijk borg stelt voor een schuld van zijn vennootschap, zoals een lening van de bank. Ook een groepsvennootschap van de schuldenaar kan borg staan.

Bij particulieren zien we een borgstelling bijvoorbeeld terug bij een huurcontract voor een huurwoning, in een overeenkomst met een energieleverancier of bij het sluiten van een autoverzekering. Soms staan ouders borg voor een hypotheek van hun zoon of dochter bij de bank.

Betekenis borgtocht

Borgtocht is een zekerheidsrecht waarbij een schuldeiser niet alleen de schuldenaar zelf tot nakoming van een verbintenis kan aanspreken, maar ook een andere partij (de borg). Hierdoor heeft de schuldeiser meer zekerheid dat de verbintenis nagekomen zal worden. De schuldeiser kan de borg pas aanspreken als de schuldenaar tekort is geschoten in de nakoming van de verbintenis. Uitgangspunt is dat de schuldenaar moet nakomen en niet de borg. Dat is een belangrijk verschil met hoofdelijke aansprakelijkheid, waarbij de schuldeiser zelf mag weten wie er als eerste wordt aangesproken.

Zakelijke borgtocht of particuliere borgtocht

Er kan onderscheid worden gemaakt tussen een zakelijke borgtocht en een particuliere borgtocht. Er is sprake van een zakelijke borgtocht als de borg handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Ook is er sprake van een zakelijke borgtocht als de borgtocht wordt aangegaan ten behoeve van de normale bedrijfsuitoefening van een vennootschap, waarvan de borg bestuurder en meerderheidsaandeelhouder (DGA) is. In alle andere gevallen is er sprake van een particuliere borgtocht. Dit onderscheid is van belang omdat er bij de particuliere borgtocht een aantal extra wettelijke eisen gelden. Daarom worden er regelmatig procedures gevoerd over de vraag of een borgstelling particulier of zakelijk is.

Borgstelling afspreken

De borgstelling kan worden afgesproken in een overeenkomst. Er kan ofwel een clausule over persoonlijke borgstelling worden toegevoegd aan een overeenkomt (zoals een overeenkomst van geldlening of een huurovereenkomst), of er kan een aparte overeenkomst worden gemaakt (ook wel akte van borgtocht genoemd). In de overeenkomst wordt omschreven voor welke vordering de borg garant staat. Ook de andere voorwaarden van de borgstelling worden in de overeenkomst opgenomen.

Als er sprake is van een particuliere borgtocht, dan gelden er aanvullende eisen aan de overeenkomst. In dat geval moet de borgstelling schriftelijk worden aangegaan om te kunnen bewijzen dat de borgstelling is afgesproken. Ook moet er duidelijk worden vastgelegd tot welk maximumbedrag de borgstelling geldt. De borg moet dit bedrag met de hand uitschrijven. Dat noemen we een goedschrift.

Is de borg getrouwd? Dan is het belangrijk dat de overeenkomst voor akkoord wordt ondertekend door de echtgenoot van de borg. Als dat niet gebeurt, kan dit gevolgen hebben voor de geldigheid van de borgstelling.

Onderlinge draagplicht schuldenaren

De borg en de schuldenaar zijn hoofdelijk aansprakelijk. Wanneer de borg de schuld aan de schuldeiser betaalt, dan is de schuldenaar van de schuld bevrijd. De borg en de schuldenaar moeten dan onderling nog wel afrekenen. In de interne verhouding tussen de borg en de schuldenaar geldt namelijk dat de vordering ten laste van de schuldenaar komt. De vordering die de borg op de schuldenaar krijgt, noemen we regresvordering.

Borgstelling en andere zekerheden

De borgstelling kan worden gecombineerd met een ander zekerheidsrecht, zoals pandrecht of hypotheekrecht. Er wordt dan een zekerheidsrecht gevestigd op eigendommen van de borg. Daardoor heeft de schuldeiser nog meer zekerheid voor de betaling van zijn vordering.

Meer informatie over borgstelling

Heeft u een privé borgstelling afgegeven en wordt u door de schuldeiser tot betaling aangesproken? Of heeft u als schuldeiser een vordering waarvoor u graag een borgstelling wilt krijgen? Onze advocaten kunnen u helpen bij zowel het afspreken van de borgstelling als bij vragen over de uitwinning daarvan. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.

Back To Top