skip to Main Content

Met een pandrecht verkrijgt u meer zekerheid dat een lening wordt terugbetaald, omdat uw verhaalsmogelijkheden worden vergroot. Bij pandrecht wordt er een onderpand gevraagd aan de leningnemer. Een pandrecht kan gevestigd worden op roerende zaken zoals voorraad, machines en inventaris, maar ook op aandelen en vorderingen. Wanneer de pandgever de lening niet terugbetaalt, is de pandhouder gerechtigd om de zaak waarop pandrecht rust, te verkopen. Uit de opbrengst hiervan wordt de pandhouder vervolgens betaald. Daarnaast kan de pandhouder zich nog verhalen op het overige vermogen van de pandgever, indien daarop geen zekerheden gevestigd zijn.

 

Het vestigen van pandrecht biedt u als pandhouder twee belangrijke voordelen. Zo geldt bij een pandrecht het recht van parate executie, wat inhoudt dat u de goederen direct mag verkopen als de pandgever niet aan de afgesproken verplichtingen voldoet. Er hoeft niet eerst een gerechtelijke procedure te worden gestart. Daarnaast bent u als pandhouder een separatist in geval van faillissement of schuldsanering. Dit betekent dat ook bij een faillissement het pandrecht uitgeoefend kan worden.

Vestiging van pandrecht

Wilt u pandrecht vestigen? Voor het vestigen van een pandrecht is een notariële of geregistreerde onderhandse akte vereist. Onze gespecialiseerde advocaten kunnen u helpen met het opstellen van een pandrecht. Zij zorgen ervoor dat uw document juridisch correct is opgesteld, zodat u met een gerust hart een lening kunt verstrekken.

Beroep doen op pandrecht

Wordt uw lening niet terugbetaald en heeft u een pandrecht gevestigd? Dan bent u gerechtigd om hetgeen waarop het pandrecht is gevestigd, te verkopen. Aan deze verkoop zijn echter wel een aantal eisen verbonden. Vraag daarom altijd advies aan een specialist wanneer u uw pandrecht wilt uitwinnen. Onze advocaten helpen u graag om ervoor te zorgen dat u krijgt waar u recht op heeft.

Advies over pandrecht

Wilt u een pandrecht vestigen of wilt u graag meer informatie over dit onderwerp? Neem dan gerust contact met ons op. Onze gespecialiseerde advocaten helpen u graag verder.

Back To Top