skip to Main Content

Met een hypotheekrecht verkrijgt u meer zekerheid dat een lening wordt terugbetaald, omdat hiermee uw verhaalsmogelijkheden worden vergroot. Bij hypotheekrecht wordt afgesproken dat er een onderpand wordt gevraagd voor een lening. Hypotheekrecht kan gevestigd worden op roerende zaken zoals grond, gebouwen, schepen en vliegtuigen. Wanneer een leningnemer niet aan de betalingsverplichting voldoet, dan bent u gerechtigd om het object waar hypotheekrecht op rust te verkopen. Uit de opbrengst hiervan wordt de hypotheekhouder betaald.

 

Een hypotheekrecht afspreken biedt u als ondernemer twee belangrijke voordelen. Bij hypotheekrecht geldt het recht van parate executie, wat inhoudt dat onroerend goed direct verkocht mag worden als er niet aan de afgesproken betalingsverplichtingen wordt voldaan. U hoeft hiervoor niet eerst een gerechtelijke procedure te starten en een executoriale titel te behalen. Daarnaast bent u separatist in geval van faillissement van de hypotheekgever. Dit betekent dat ook bij een faillissement het hypotheekrecht uitgeoefend kan worden.

Hypotheek vestigen op woning

Wilt u hypotheekrecht vestigen? Voor het vestigen van hypotheekrecht is een notariële akte vereist. Onze gespecialiseerde advocaten kunnen u helpen met het opstellen van een hypotheekrecht. Wij zorgen ervoor dat uw document juridisch correct is opgesteld, zodat u met een gerust hart een lening kunt verstrekken.

Beroep doen op hypotheekrecht

Wordt uw lening niet terugbetaald en heeft u een hypotheekrecht gevestigd? Dan bent u gerecht om hetgeen waarop hypotheekrecht is gevestigd, te verkopen. Aan deze verkoop zijn echter wel een aantal eisen verbonden. Vraag daarom altijd advies van een specialist wanneer u hypotheekrecht wilt uitwinnen. Onze advocaten helpen u graag om ervoor te zorgen dat u krijgt waar u recht op heeft.

Advies over hypotheekrecht

Wilt u een hypotheekrecht vestigen of wilt u graag meer informatie over dit onderwerp? Neem dan gerust contact met ons op. Onze gespecialiseerde advocaten helpen u graag verder.

Back To Top