skip to Main Content

Met een hypotheekrecht verkrijgt u meer zekerheid dat een lening wordt terugbetaald, omdat hiermee uw verhaalsmogelijkheden worden vergroot. Bij hypotheekrecht wordt er een onderpand gevraagd voor de betaling van een vordering. Het hypotheekrecht kan gevestigd worden op onroerende zaken zoals grond en gebouwen en op registergoederen zoals grote schepen en vliegtuigen.

Wanneer een leningnemer niet aan de betalingsverplichting voldoet, dan is de hypotheekhouder gerechtigd om het object waar hypotheekrecht op rust te verkopen. Uit de opbrengst hiervan wordt de hypotheekhouder betaald.

Voordelen van hypotheekrecht

De meest bekende betekenis van hypotheek is natuurlijk het hypotheekrecht van de bank op de woningen die zij financiert. Maar ook als ondernemer kunt u goed gebruik maken van het hypotheekrecht. Het hypotheekrecht biedt namelijk twee belangrijke voordelen:

  1. Ten eerste geldt bij hypotheekrecht het recht van parate executie, wat inhoudt dat het onderpand direct verkocht mag worden als er niet aan de afgesproken betalingsverplichtingen wordt voldaan. U hoeft hiervoor niet eerst een gerechtelijke procedure te starten en een executoriale titel te behalen.
  2. Ten tweede bent u separatist in geval van faillissement van de hypotheekgever. Dit betekent dat het hypotheekrecht ook bij een faillissement uitgeoefend kan worden. U hoeft zich niets van het faillissement aan te trekken.

Hypotheek vestigen

Wilt u hypotheekrecht vestigen? Voor het vestigen van hypotheekrecht is een notariële akte vereist. U zult dus naar de notaris moeten om een hypotheekakte te laten opstellen. Heeft u graag dat onze advocaten met u meelezen of wilt u weten of er alternatieven zijn voor een hypotheekrecht? Neem dan contact met ons op. Wij adviseren u graag.

Meerdere hypotheken

Het is mogelijk om meerdere hypotheken op hetzelfde onderpand te vestigen. In de praktijk zien we regelmatig dat de bank een eerste hypotheekrecht heeft en er een tweede hypotheekrecht aan een andere schuldeiser wordt verleend. De eerste hypotheekhouder heeft als eerste recht op de opbrengst van het onderpand en regelt doorgaans ook de verkoop van het onderpand. Het restant van de opbrengst is voor de tweede (en eventuele verdere) hypotheekhouder(s). Welk bedrag de hypotheekhouders krijgen is natuurlijk afhankelijk van de opbrengst van het onderpand, maar ook van de hoogte van hun vordering en de hoogte van de hypothecaire inschrijving. De hypothecaire inschrijving is doorgaans hoger dan het bedrag van de geldlening omdat er rekening wordt gehouden met rente en kosten.

Familiehypotheek

Helpt u een familielid bij het financieren van een woning, zoals bijvoorbeeld uw kind of kleinkind? Ook binnen de familiesfeer is het belangrijk om goed na te denken over zekerheden en andere voorwaarden. Onze advocaten helpen u daar graag bij en zorgen er bovendien voor dat alles schriftelijk wordt vastgelegd.

Derdenhypotheek

Heeft uw leningnemer geen eigendommen waarop een hypotheekrecht gevestigd kan worden? Dan biedt een derdenhypotheek misschien uitkomst. Bij een derdenhypotheek wordt er een hypotheekrecht gevestigd op eigendommen van een andere partij dan de leningnemer. Vaak is dit een vennootschap die behoort tot dezelfde groep als de leningnemer, of een familielid als de leningnemer een privépersoon is. Wij informeren u graag over de mogelijkheden van een derdenhypotheek.

Beroep doen op hypotheekrecht

Wordt uw lening niet terugbetaald en heeft u een hypotheekrecht gevestigd? Dan bent u gerechtigd om hetgeen waarop hypotheekrecht is gevestigd, te verkopen. Aan deze verkoop zijn echter wel een aantal eisen verbonden. Vraag daarom altijd advies van een gespecialiseerde advocaat wanneer u hypotheekrecht wilt uitwinnen. Onze advocaten helpen u graag om ervoor te zorgen dat u krijgt waar u recht op heeft.

Verschil pandrecht en hypotheekrecht

Pandrecht en hypotheek lijken veel op elkaar. Het gaat in beide gevallen om een beperkt recht, dat ertoe strekt om een geldvordering met voorrang te kunnen verhalen op het onderpand. Hypotheekrecht wordt gevestigd op registergoederen (waaronder woningen en bedrijfspanden), terwijl pandrecht wordt gevestigd op andere goederen zoals op inventaris, machines en vorderingen. Hypotheekrecht moet bovendien worden gevestigd door een notaris, terwijl pandrecht in sommige gevallen ook zonder tussenkomst van een notaris gevestigd kan worden.

Advies over hypotheekrecht

Wilt u een hypotheekrecht vestigen of wilt u graag meer informatie over dit onderwerp? Neem dan gerust contact met ons op. Onze gespecialiseerde advocaten helpen u graag verder.

Back To Top