Opzegging agentuurovereenkomst: opzegtermijn en klantenvergoeding

Wilt u een agentuurovereenkomst opzeggen of beëindigen? Wanneer u als leverancier of handelsagent niet meer tevreden bent over de handelsrelatie, kunt u ervoor kiezen om de handelsovereenkomst op te zeggen en te beëindigen. Maar houd er rekening mee dat het opzeggen of beëindigen van een agentuurovereenkomst niet zomaar kan. Er gelden bepaalde regels voor de opzegging van een overeenkomst.

Bovendien kan de beëindiging ook gevolgen hebben voor uw organisatie, bijvoorbeeld omdat u een vergoeding moet betalen aan de handelsagent. Vraag daarom altijd advies van een gespecialiseerde advocaat wanneer u een agentuurovereenkomst wilt beëindigen. Zo voorkomt u dat het opzeggen van de agentuurovereenkomst tot onnodige conflicten en kosten leidt.

Wie kan een agentuurovereenkomst opzeggen?

Bij een agentuurovereenkomst zijn zowel de handelsagent als de principaal bevoegd om de overeenkomst te beëindigen. Wel moeten partijen de overeengekomen opzegtermijn in acht nemen.

Wat is de opzegtermijn agentuurovereenkomst?

De opzegtermijn van een agentuurovereenkomst kunt u samen met uw handelsagent of leverancier vastleggen in het contract. Wel zijn er afspraken waar u zich aan moet houden voor het vastleggen van de opzegtermijn. Wanneer partijen geen afspraken hebben gemaakt over de opzegtermijn, dan gelden de wettelijke opzegtermijnen. Het is daarom belangrijk om vast te stellen welk recht van toepassing is. Europese landen hebben een minimum opzegtermijn in hun wetgeving opgenomen.

Is het Nederlands recht van toepassing op de agentuurovereenkomst? Dan gelden de volgende regels:

 • Overeenkomst minder dan 3 jaar: opzegtermijn van 4 maanden
 • Overeenkomst 3 tot 6 jaar: opzegtermijn van 5 maanden
 • Overeenkomst langer dan 6 jaar: opzegtermijn van 6 maanden

Zijn er wel afspraken gemaakt over de opzegtermijn? Ook wanneer u een opzegtermijn in de overeenkomst wilt vastleggen, zijn er afspraken waar u zich aan moet houden. In het Nederlands recht zijn er namelijk een aantal wettelijke eisen waar u niet vanaf mag wijken:

 • Overeenkomst van 1 jaar: minimaal 1 maand
 • Overeenkomst van 2 jaar: minimaal 2 maanden
 • Overeenkomst van 3 jaar of meer: minimaal 3 maanden.

Schadevergoeding bij onrechtmatige opzeggen

Wanneer de principaal de agentuurovereenkomst opzegt en daarbij een te korte opzegtermijn hanteert, is hij schadeplichtig richting de handelsagent (tenzij er een dringende reden voor beëindiging is). De principaal moet in dat geval een schadevergoeding betalen vanwege rechtmatig opzeggen van de agentuurovereenkomst.

De hoogte van deze schadevergoeding is gelijk aan de beloning voor de tijd dat de agentuurovereenkomst bij een rechtmatige opzegging had geduurd.

Klantenvergoeding bij opzeggen agentuurovereenkomst

Bij beëindiging van een agentuurovereenkomst heeft de handelsagent onder omstandigheden recht op een klantenvergoeding (ook wel goodwillvergoeding genoemd). Naar Nederlands recht is een klantenvergoeding ongeveer gelijk aan de beloning voor de handelsagent voor één jaar. Heeft de overeenkomst bijvoorbeeld meer dan 5 jaren geduurd, wordt de gemiddelde beloning van de laatste 5 jaren genomen. Heeft de overeenkomst korter dan 5 jaar geduurd, dan wordt het gemiddelde van volledige duur van de overeenkomst genomen.

Wanneer recht op klantenvergoeding?

Het recht op een klantenvergoeding bestaat uit 3 delen:

 1. De nieuw aangebrachte klanten moeten voordelen opleveren voor de leverancier.
 2. Er moet worden gekeken naar alle omstandigheden van het geval, wat ertoe kan leiden dat het bedrag naar boven of naar beneden moet worden bijgesteld.
 3. Het maximumbedrag van een jaar beloning moet niet worden overschreden.

Wilt u weten wanneer een handelsagent aanspraak kan maken op een klantenvergoeding, lees dan onze blog: “Klantenvergoeding bij beëindiging agentuurovereenkomst niet vanzelfsprekend”.

Advocaten in agentuurrecht

Onze agentuur advocaten hebben uitgebreide ervaring met het beëindigen van agentuurovereenkomsten. Wij adviseren zowel leveranciers als handelsagenten bij het opzeggen van een agentuurovereenkomst. Ons doel is altijd om een gerechtelijke procedure te voorkomen en om tot een goede oplossing te komen. Is het voeren van een gerechtelijke procedure onvermijdelijk? Dan staan we u bij tijdens het gehele traject. Wij hebben uitgebreide proceservaring voor het beëindigen van agentuurovereenkomsten.

Contact met onze advocaten

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem gerust contact met ons op via het contactformulier. Wij nemen dezelfde dag nog contact met u op om uw vraag te beantwoorden. Wilt u liever direct met één van onze specialisten sparren? Neem dan telefonisch contact met ons en leg vrijblijvend uw zaak aan ons voor. Wij geven u altijd een duidelijk en eerlijk advies.

Wilt u een agentuurovereenkomst opzeggen of beëindigen? Wanneer u als leverancier of handelsagent niet meer tevreden bent over de handelsrelatie, kunt u ervoor kiezen om de handelsovereenkomst op te zeggen en te beëindigen. Maar houd er rekening mee dat het opzeggen of beëindigen van een agentuurovereenkomst niet zomaar kan. Er gelden bepaalde regels voor de opzegging van een overeenkomst.

Bovendien kan de beëindiging ook gevolgen hebben voor uw organisatie, bijvoorbeeld omdat u een vergoeding moet betalen aan de handelsagent. Vraag daarom altijd advies van een gespecialiseerde advocaat wanneer u een agentuurovereenkomst wilt beëindigen. Zo voorkomt u dat het opzeggen van de agentuurovereenkomst tot onnodige conflicten en kosten leidt.

Wie kan een agentuurovereenkomst opzeggen?

Bij een agentuurovereenkomst zijn zowel de handelsagent als de principaal bevoegd om de overeenkomst te beëindigen. Wel moeten partijen de overeengekomen opzegtermijn in acht nemen.

Wat is de opzegtermijn agentuurovereenkomst?

De opzegtermijn van een agentuurovereenkomst kunt u samen met uw handelsagent of leverancier vastleggen in het contract. Wel zijn er afspraken waar u zich aan moet houden voor het vastleggen van de opzegtermijn. Wanneer partijen geen afspraken hebben gemaakt over de opzegtermijn, dan gelden de wettelijke opzegtermijnen. Het is daarom belangrijk om vast te stellen welk recht van toepassing is. Europese landen hebben een minimum opzegtermijn in hun wetgeving opgenomen.

Is het Nederlands recht van toepassing op de agentuurovereenkomst? Dan gelden de volgende regels:

 • Overeenkomst minder dan 3 jaar: opzegtermijn van 4 maanden
 • Overeenkomst 3 tot 6 jaar: opzegtermijn van 5 maanden
 • Overeenkomst langer dan 6 jaar: opzegtermijn van 6 maanden

Zijn er wel afspraken gemaakt over de opzegtermijn? Ook wanneer u een opzegtermijn in de overeenkomst wilt vastleggen, zijn er afspraken waar u zich aan moet houden. In het Nederlands recht zijn er namelijk een aantal wettelijke eisen waar u niet vanaf mag wijken:

 • Overeenkomst van 1 jaar: minimaal 1 maand
 • Overeenkomst van 2 jaar: minimaal 2 maanden
 • Overeenkomst van 3 jaar of meer: minimaal 3 maanden.

Schadevergoeding bij onrechtmatige opzeggen

Wanneer de principaal de agentuurovereenkomst opzegt en daarbij een te korte opzegtermijn hanteert, is hij schadeplichtig richting de handelsagent (tenzij er een dringende reden voor beëindiging is). De principaal moet in dat geval een schadevergoeding betalen vanwege rechtmatig opzeggen van de agentuurovereenkomst.

De hoogte van deze schadevergoeding is gelijk aan de beloning voor de tijd dat de agentuurovereenkomst bij een rechtmatige opzegging had geduurd.

Klantenvergoeding bij opzeggen agentuurovereenkomst

Bij beëindiging van een agentuurovereenkomst heeft de handelsagent onder omstandigheden recht op een klantenvergoeding (ook wel goodwillvergoeding genoemd). Naar Nederlands recht is een klantenvergoeding ongeveer gelijk aan de beloning voor de handelsagent voor één jaar. Heeft de overeenkomst bijvoorbeeld meer dan 5 jaren geduurd, wordt de gemiddelde beloning van de laatste 5 jaren genomen. Heeft de overeenkomst korter dan 5 jaar geduurd, dan wordt het gemiddelde van volledige duur van de overeenkomst genomen.

Wanneer recht op klantenvergoeding?

Het recht op een klantenvergoeding bestaat uit 3 delen:

 1. De nieuw aangebrachte klanten moeten voordelen opleveren voor de leverancier.
 2. Er moet worden gekeken naar alle omstandigheden van het geval, wat ertoe kan leiden dat het bedrag naar boven of naar beneden moet worden bijgesteld.
 3. Het maximumbedrag van een jaar beloning moet niet worden overschreden.

Wilt u weten wanneer een handelsagent aanspraak kan maken op een klantenvergoeding, lees dan onze blog: “Klantenvergoeding bij beëindiging agentuurovereenkomst niet vanzelfsprekend”.

Advocaten in agentuurrecht

Onze agentuur advocaten hebben uitgebreide ervaring met het beëindigen van agentuurovereenkomsten. Wij adviseren zowel leveranciers als handelsagenten bij het opzeggen van een agentuurovereenkomst. Ons doel is altijd om een gerechtelijke procedure te voorkomen en om tot een goede oplossing te komen. Is het voeren van een gerechtelijke procedure onvermijdelijk? Dan staan we u bij tijdens het gehele traject. Wij hebben uitgebreide proceservaring voor het beëindigen van agentuurovereenkomsten.

Contact met onze advocaten

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem gerust contact met ons op via het contactformulier. Wij nemen dezelfde dag nog contact met u op om uw vraag te beantwoorden. Wilt u liever direct met één van onze specialisten sparren? Neem dan telefonisch contact met ons en leg vrijblijvend uw zaak aan ons voor. Wij geven u altijd een duidelijk en eerlijk advies.

Andere artikelen

Blur blob

October 14, 2021

Hoe verloopt een gerechtelijke procedure in Duitsland?

Procederen in Duitsland? Onze Duitse advocaat legt in 7 stappen uit hoe een gerechtelijke procedure in Duitsland verloopt.

Lees meer

Lees meer

April 29, 2021

De voordelen van een forumkeuze in een internationale overeenkomst

Lees meer

Lees meer

Blur blob

Hoe kunnen wij u helpen?

Contact

Heeft u een vraag of wilt u graag een persoonlijk gesprek met één van onze advocaten? Vul het contactformulier in. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

View

View

View

Naam

E-mail

Bedrijfsnaam

Telefoonnummer

Reden voor contact

Bedankt voor uw contactaanvraag. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Blur blob