Gerechtelijke procedure starten: hoe bepaal je om te gaan procederen?

Een gerechtelijke procedure starten: dat doen we niet zomaar. Regelmatig krijg ik het verzoek om tot dagvaarding van een wederpartij over te gaan. Vaak betreft het een klant die een geldbedrag van bedrijf te vorderen heeft op basis van een overeenkomst wegens geleverde diensten of goederen. Maar het komt ook regelmatig voor dat een klant schadevergoeding eist wegens een tekortkoming (wanprestatie) of onrechtmatige daad.

Voordat we gaan procederen maken we een inschatting of het haalbaar is om naar de rechter te stappen. Maar hoe bepaal je nu of het verstandig is om te gaan procederen? In dit artikel leg ik uit welke informatie we nodig hebben om tot een beslissing te komen en hoe we een strategie bepalen.

Informatie verzamelen over beide partijen

Als advocaat wil ik van mijn klant graag zo veel mogelijk informatie ontvangen op het moment dat de wederpartij verweer voert tegen de verschuldigdheid van een vordering. Het gaat dan niet om juridische informatie, want de juridische vertaling maken wij als advocaten zelf. Maar het is vaak van belang om te weten hoe de relatie met de wederpartij is ontstaan en op welke wijze de overeenkomst tot stand is gekomen. Doen partijen al langer zaken met elkaar of was er sprake van een eenmalige transactie? Hebben partijen uitvoerig onderhandeld over de inhoud van de overeenkomst tijdens een of meerdere besprekingen of is het contract op afstand tot stand gekomen via mail of telefoon?

Ook is het van belang om te weten of u (of de wederpartij) gebruik maakt van algemene voorwaarden. Zijn die voorwaarden van toepassing verklaard op de overeenkomst en zijn die voorwaarden op enig moment in de relatie aan u of de wederpartij verstrekt?

Daarnaast is belangrijk om te weten hoe partijen zich tijdens de overeenkomst naar elkaar toe hebben gedragen. Op welke wijze werd er gecommuniceerd en door wie? En wat mochten partijen over en weer van elkaar verwachten bij de uitvoering van de overeenkomst?

Een goed begin is het halve werk

Het verzamelen van alle relevante feiten kost u misschien veel tijd, maar het draagt wel bij aan een goede beoordeling van de kansen en risico’s van uw zaak. Als dit aan het begin goed staat, dan hebben we daar tijdens de eventuele procedure alleen maar profijt van. Daarom is het belangrijk dat u zelf een goede administratie bijhoudt waarin u zoveel mogelijk de contactmomenten met de wederpartij logt en afspraken schriftelijk vastlegt en opslaat.

Bespreking tussen advocaat en klant

Voor het verzamelen van feiten houden wij altijd een bespreking met de klant, telefonisch of fysiek. Tijdens zo’n gesprek komen vaak nog nieuwe dingen aan de orde waarvan de klant niet wist dat die voor de advocaat ook relevant zijn om te weten. Daarom nemen wij altijd contact met u op om een zaak zo goed mogelijk te kunnen beoordelen.

Beoordeling van de kansen en risico’s en strategie bepalen

Als de advocaat alle relevante informatie heeft verzameld dan zal hij/zij alle stukken bestuderen en op basis daarvan een analyse maken van de kansen en de risico’s. Daarbij worden de sterke en zwakke punten van de zaak belicht en wordt ook rekening gehouden met de te verwachten kosten.

Vervolgens adviseert de advocaat wat voor uw zaak de beste strategie is. Maar ook de wens van de klant is daarbij heel belangrijk. Wat wil de klant zelf eigenlijk bereiken? Wil zij met de wederpartij in gesprek gaan en de commerciële relatie behouden, waardoor het misschien niet zinvol is om met een gestrekt been een procedure in te gaan? Of wil de klant daadwerkelijk dat een rechter uitspraak doet over een bepaald geschil om duidelijkheid te krijgen?

U ontvangt van onze advocaten altijd een eerlijk advies. Als u juridisch een zwakke positie heeft, dan zullen wij dit ook eerlijk aan u mededelen. En als wij denken dat de kosten de baten zullen overschrijden dan melden wij dat ook.

Meer informatie over het starten van een gerechtelijke procedure

Wilt u graag meer informatie over het starten van een procedure? Of heeft u een juridisch conflict met een andere partij en wilt u graag weten wat de kansen zijn in uw zaak? Neem dan gerust contact met ons op. In een vrijblijvend gesprek vertellen we u graag meer over de mogelijkheden.

Een gerechtelijke procedure starten: dat doen we niet zomaar. Regelmatig krijg ik het verzoek om tot dagvaarding van een wederpartij over te gaan. Vaak betreft het een klant die een geldbedrag van bedrijf te vorderen heeft op basis van een overeenkomst wegens geleverde diensten of goederen. Maar het komt ook regelmatig voor dat een klant schadevergoeding eist wegens een tekortkoming (wanprestatie) of onrechtmatige daad.

Voordat we gaan procederen maken we een inschatting of het haalbaar is om naar de rechter te stappen. Maar hoe bepaal je nu of het verstandig is om te gaan procederen? In dit artikel leg ik uit welke informatie we nodig hebben om tot een beslissing te komen en hoe we een strategie bepalen.

Informatie verzamelen over beide partijen

Als advocaat wil ik van mijn klant graag zo veel mogelijk informatie ontvangen op het moment dat de wederpartij verweer voert tegen de verschuldigdheid van een vordering. Het gaat dan niet om juridische informatie, want de juridische vertaling maken wij als advocaten zelf. Maar het is vaak van belang om te weten hoe de relatie met de wederpartij is ontstaan en op welke wijze de overeenkomst tot stand is gekomen. Doen partijen al langer zaken met elkaar of was er sprake van een eenmalige transactie? Hebben partijen uitvoerig onderhandeld over de inhoud van de overeenkomst tijdens een of meerdere besprekingen of is het contract op afstand tot stand gekomen via mail of telefoon?

Ook is het van belang om te weten of u (of de wederpartij) gebruik maakt van algemene voorwaarden. Zijn die voorwaarden van toepassing verklaard op de overeenkomst en zijn die voorwaarden op enig moment in de relatie aan u of de wederpartij verstrekt?

Daarnaast is belangrijk om te weten hoe partijen zich tijdens de overeenkomst naar elkaar toe hebben gedragen. Op welke wijze werd er gecommuniceerd en door wie? En wat mochten partijen over en weer van elkaar verwachten bij de uitvoering van de overeenkomst?

Een goed begin is het halve werk

Het verzamelen van alle relevante feiten kost u misschien veel tijd, maar het draagt wel bij aan een goede beoordeling van de kansen en risico’s van uw zaak. Als dit aan het begin goed staat, dan hebben we daar tijdens de eventuele procedure alleen maar profijt van. Daarom is het belangrijk dat u zelf een goede administratie bijhoudt waarin u zoveel mogelijk de contactmomenten met de wederpartij logt en afspraken schriftelijk vastlegt en opslaat.

Bespreking tussen advocaat en klant

Voor het verzamelen van feiten houden wij altijd een bespreking met de klant, telefonisch of fysiek. Tijdens zo’n gesprek komen vaak nog nieuwe dingen aan de orde waarvan de klant niet wist dat die voor de advocaat ook relevant zijn om te weten. Daarom nemen wij altijd contact met u op om een zaak zo goed mogelijk te kunnen beoordelen.

Beoordeling van de kansen en risico’s en strategie bepalen

Als de advocaat alle relevante informatie heeft verzameld dan zal hij/zij alle stukken bestuderen en op basis daarvan een analyse maken van de kansen en de risico’s. Daarbij worden de sterke en zwakke punten van de zaak belicht en wordt ook rekening gehouden met de te verwachten kosten.

Vervolgens adviseert de advocaat wat voor uw zaak de beste strategie is. Maar ook de wens van de klant is daarbij heel belangrijk. Wat wil de klant zelf eigenlijk bereiken? Wil zij met de wederpartij in gesprek gaan en de commerciële relatie behouden, waardoor het misschien niet zinvol is om met een gestrekt been een procedure in te gaan? Of wil de klant daadwerkelijk dat een rechter uitspraak doet over een bepaald geschil om duidelijkheid te krijgen?

U ontvangt van onze advocaten altijd een eerlijk advies. Als u juridisch een zwakke positie heeft, dan zullen wij dit ook eerlijk aan u mededelen. En als wij denken dat de kosten de baten zullen overschrijden dan melden wij dat ook.

Meer informatie over het starten van een gerechtelijke procedure

Wilt u graag meer informatie over het starten van een procedure? Of heeft u een juridisch conflict met een andere partij en wilt u graag weten wat de kansen zijn in uw zaak? Neem dan gerust contact met ons op. In een vrijblijvend gesprek vertellen we u graag meer over de mogelijkheden.

Andere artikelen

Blur blob

October 14, 2021

Hoe verloopt een gerechtelijke procedure in Duitsland?

Procederen in Duitsland? Onze Duitse advocaat legt in 7 stappen uit hoe een gerechtelijke procedure in Duitsland verloopt.

Lees meer

Lees meer

April 29, 2021

De voordelen van een forumkeuze in een internationale overeenkomst

Lees meer

Lees meer

Blur blob

Hoe kunnen wij u helpen?

Contact

Heeft u een vraag of wilt u graag een persoonlijk gesprek met één van onze advocaten? Vul het contactformulier in. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

View

View

View

Naam

E-mail

Bedrijfsnaam

Telefoonnummer

Reden voor contact

Bedankt voor uw contactaanvraag. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Blur blob