skip to Main Content

7 vragen over het terughalen van goederen bij een failliete klant

  • Marieke Schepens

7 vragen over het terughalen van goederen bij een failliete klant

In het tweede deel van het webinar ‘Help mijn klant is failliet’ gingen onze insolventiespecialisten Raymond Arnoldus en Hanneke Zandvoort in op het onderwerp: het terughalen van goederen bij een failliete klant. In dit artikel bespreken we een aantal vragen die tijdens het webinar aan bod kwamen.

Tijdens het webinar vertelden onze advocaten over de mogelijkheden om goederen terug te halen bij een failliete klant. Zo kan er een beroep worden gedaan op het eigendomsvoorbehoud. Dit moet contractueel worden afgesproken, bijvoorbeeld in de algemene voorwaarden. Daarnaast kan er ook een beroep worden gedaan op het recht van reclame, een wettelijk recht.

Vanuit zijn rol als curator vertelde Raymond waar het regelmatig misgaat bij het inroepen van een eigendomsvoorbehoud. Dit leidde tot diverse vragen bij het publiek:

Moeten algemene voorwaarden in de taal van het land opgesteld worden?

Algemene voorwaarden moeten worden aangeboden in een taal die uw klant kan begrijpen. Bij voorkeur dus in de taal waarin u samen met uw klant communiceert. Heeft u een Poolse klant en communiceert u in het Pools? Dan is het aan te raden om de algemene voorwaarden ook in de Poolse taal aan te bieden. Wanneer u ze toch in het Nederlands aanbiedt, kan uw Poolse klant later aangeven dat hij deze niet kon begrijpen, waardoor de bepalingen in de algemene voorwaarden niet geldig zijn.  Is uw klant Pools, maar communiceert u in het Engels, dan mag u ervan uit gaan dat de klant het Engels begrijpt en mogen de algemene voorwaarden ook in het Engels aangeboden worden.

In Nederland gaat dit vaak mis. We zijn als Nederlanders namelijk snel geneigd om te communiceren in een buitenlandse taal, maar de algemene voorwaarden worden dan nog steeds in het Nederlands aangeboden. Dit kan er dus toe leiden dat de bepalingen in uw algemene voorwaarden niet geldig zijn. Zorg ervoor dat u dit voorkomt.

Als de algemene voorwaarden in een andere taal moeten worden aangeboden, kan dan ook een vertaalmachine gebruikt worden?

Met vertaalmachines zou je een eind kunnen komen als je de algemene voorwaarden in een andere taal wilt aanbieden. Maar houd er wel rekening mee dat het vertalen van juridische informatie vaak lastig is. De kans is groot dat de informatie anders geïnterpreteerd wordt dan wat er werkelijk staat. Dit kan uiteindelijk tot discussies leiden.

Wat wij vaak zien is dat algemene voorwaarden in meerdere talen tegelijk worden aangeboden, maar dat wordt aangegeven dat de Engelse voorwaarden leidend zijn, mocht er een juridisch conflict over de exacte inhoud ontstaan.

Zorg er bovendien voor dat ook de verwijzing naar de algemene voorwaarden in ieder geval in een taal is geschreven die de wederpartij begrijpt. Zo begrijpt hij in ieder geval dat er algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Wij leveren alleen aan wederverkopers en meestal leveren wij direct aan de eindklant. Kun je je dan wel beroepen op het recht van reclame of op eigendomsvoorbehoud?

Als je als eindklant iets koopt, ga je ervan uit dat je eigenaar bent van het product dat je hebt gekocht.  Zoals wanneer je een pak melk koopt in de supermarkt. Zodra je hebt afgerekend en naar buiten loopt, ga je ervanuit dat het pak melk van jou is. En niet dat de melkleverancier een eigendomsvoorbehoud heeft afgesproken en dat de supermarkt zijn leverancier nog niet heeft betaald. Het idee is ook dat er doorverkocht moet kunnen worden, om opbrengst te genereren en schuldeisers van de te voldoen. Voor dit soort gevallen, waarbij meestal (snel) wordt doorverkocht is het daarom beter om andere vormen van zekerheid af te spreken. Het is per situatie verschillend wat een goede oplossing is hiervoor.

Wat als je versproducten zoals vis of groente hebt geleverd aan een buitenlandse klant die failliet gaat?

Wanneer uw buitenlandse klant failliet gaat, gelden er waarschijnlijk andere regels dan in Nederland. De faillissementswetten zijn in elk land anders. Dus op welke manier goederen teruggehaald kunnen worden, en of dat überhaupt mogelijk is, is per land verschillend. Is dit het geval bij u? Onze internationale desks helpen u graag verder.

Als het gaat om versproducten is dit sowieso lastig. Want terughalen heeft vaak geen zin: de goederen zijn al bedorven tegen de tijd dat ze weer terug in Nederland zijn. In een Nederlands faillissement kan vaak een praktische oplossing met de curator worden gevonden, maar dan moet je wel snel met de curator in contact kunnen komen. Met versproducten is het zinvol om te kijken naar andere manieren van zekerheid dan eigendomsvoorbehoud.

Kan ik een beroep op het eigendomsvoorbehoud doen als producten in of rond een pand zijn geplaatst? Zoals bijvoorbeeld zonnepanelen of laadpalen voor elektrische auto’s.

Bij onroerende zaken geldt dat alles wat wordt toegevoegd aan het pand en vervolgens lijkt te behoren tot het pand, onderdeel wordt van dat pand. Dat betekent dat de eigenaar van dat pand dan ook eigenaar wordt van deze (nagetrokken) onderdelen. Wanneer er zonnepanelen worden geleverd, gaat het eigendom verloren op het moment dat deze zonnepanelen op het dak worden geplaatst. In dat geval kan er dus geen beroep worden gedaan op het eigendomsvoorbehoud.

Soms wil een koper afspreken dat er afstand wordt gedaan van het eigendomsvoorbehoud. Kan dat ook voor het recht op reclame?

Je kunt contractueel afspreken dat er geen beroep kan worden gedaan op een in de algemene voorwaarden opgenomen eigendomsvoorbehoud. In principe is dat hetzelfde als niets afspreken over een eigendomsvoorbehoud. Ook dan is er immers geen eigendomsvoorbehoud. Meestal zal dit zijn in verband met de beoogde doorverkoop of financiering van het te kopen object. Het recht van reclame is een wettelijk recht, dat zonder contractuele grondslag kan worden ingeroepen. Wanneer u als koper wilt dat de verkoper geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud is het raadzaam om ook af te spreken dat er geen beroep kan worden gedaan op het recht van reclame. Als verkoper is het juist aantrekkelijk om dit niet uit te sluiten.

Is eigendomsvoorbehoud ook aan de orde voor transporteurs?

Wanneer u als transporteur goederen vervoert, bent u over het algemeen geen eigenaar (geweest) van de goederen, maar vervoert u deze slechts voor anderen. U kunt dan geen eigendomsvoorbehoud vestigen op de goederen die u vervoert.

In de transportsector zijn er andere mogelijkheden om zekerheid te verkrijgen. Als transporteur kunt u vaak wel een beroep doen op het retentierecht. Dit wil zeggen dat u de goederen bij u kunt houden totdat de factuur voor het vervoer is betaald. Het retentierecht is een wettelijk recht en hoeft niet contractueel te worden afgesproken.

Meer informatie

Wilt u graag meer informatie over dit onderwerp of heeft u zelf ook een vraag aan onze insolventie specialisten? Op 15 juli vindt het laatste webinar uit deze serie plaats. U kunt zich hier inschrijven.

Back To Top