Agentuurovereenkomst: het verschil tussen Nederlands recht en Duits recht

Het agentuurrecht in de lidstaten van de Europese Unie zijn op dezelfde Europese Richtlijn gebaseerd, zodat de nationale wettelijke regelingen erg op elkaar lijken. Toch bestaan er relevante verschillen tussen bijvoorbeeld het Duitse, Belgische, en Franse agentuurrecht die in praktijk grote financiële gevolgen kunnen hebben. In deze blog wordt nader ingegaan op de verschillen tussen het recht van agentuur in Nederland en het recht van agentuur in Duitsland.

Wat is een agentuurovereenkomst?

Een agentuurovereenkomst is de overeenkomst waarbij een principaal (de verkoper/leverancier van producten en/of diensten) met een (handels)agent/vertegenwoordiger overeenkomt dat deze handelsagent tegen een bepaalde vergoeding zal bemiddelen bij de overeenkomsten van producten en/of diensten.

Waar moet u op letten bij een internationale agentuurovereenkomst?

Een agentuurovereenkomst is vaak een overeenkomst tussen partijen die in verschillende landen zijn gevestigd. Zeker wanneer het gaat om een internationale agentuurovereenkomst, zijn er een aantal zaken waar u rekening mee moet houden. Neem bijvoorbeeld een principaal die in Duitsland is gevestigd en een agent die in Nederland is gevestigd. Ik leg u graag uit waar u in dat geval op moet letten.

Welk recht is van toepassing: Duits recht of Nederlands recht?

Wanneer de principaal (gevestigd in Duitsland) en handelsvertegenwoordiger (gevestigd in Nederland) geen keuze hebben gemaakt voor het toepasselijk recht, dan is het recht van het land van toepassing waar de handelsvertegenwoordiger is gevestigd, in dit geval dus Nederland.

Het is ook mogelijk voor de contractspartijen om een rechtskeuze te maken in het agentuurcontract. Contractspartijen zijn vaak geneigd om te kiezen voor het recht van het land waar zij zelf zijn gevestigd. Een begrijpelijke keuze, zeker indien partijen ook kiezen voor de bevoegde rechtbank in datzelfde land. Echter vergeten zij dan vaak contractueel af te wijken van nationale wetgeving in hun contract. Dit kan zeer nadelige gevolgen hebben die eenvoudig zijn te vermijden. Bovendien zijn er niet alleen verschillen in de nationale wetgeving van de lidstaten, maar ook in de rechtspraak. Mede daarom is het van belang om u goed te laten adviseren bij het aangaan van een internationale agentuurovereenkomst en wat een rechtskeuze voor u als agent of principaal voor (juridische) gevolgen kan hebben.

Verschillen tussen het Duitse agentuurrecht en het Nederlandse agentuurrecht

Een kenmerkend verschil tussen het Nederlandse en Duitse agentuurrecht is dat een principaal in Duitsland pas provisie hoeft te betalen nadat de agent zijn verplichtingen geheel is nagekomen. Ook kent de Duitse wetgeving andere opzeggingstermijnen en verjaringstermijnen dan Nederlandse wetgeving. Tot slot is het Duitse recht meer “principaal-vriendelijk” dan het Nederlandse recht. Wel kent het Nederlandse recht een meer vergaande zorgplicht van de handelsvertegenwoordiger.

Juridische dienstverlening Agentuur

Kortom, Nederlands agentuurrecht en Duits agentuurrecht verschillen van elkaar en het is daarom verstandig om advies in te winnen van een specialist op het gebied van internationaal en Europees agentuurrecht. Bij Bierens Law kunnen wij u hierbij helpen. Niet alleen zijn Nederlandse advocaten werkzaamheden bij Bierens, maar ook advocaten uit Duitsland, België, en Frankrijk met kennis van Agentuur. Hierdoor is het mogelijk om u zo goed mogelijk van dienst te zijn bij het opstellen van een agentuurcontract met uw agent of uw leverancier. Ook kunnen wij contracten screenen op juridische valkuilen. Voorkom risico’s die eenvoudig te vermijden zijn. Neem vrijblijvend contact met ons op om te bekijken wat de mogelijkheden zijn.

Het agentuurrecht in de lidstaten van de Europese Unie zijn op dezelfde Europese Richtlijn gebaseerd, zodat de nationale wettelijke regelingen erg op elkaar lijken. Toch bestaan er relevante verschillen tussen bijvoorbeeld het Duitse, Belgische, en Franse agentuurrecht die in praktijk grote financiële gevolgen kunnen hebben. In deze blog wordt nader ingegaan op de verschillen tussen het recht van agentuur in Nederland en het recht van agentuur in Duitsland.

Wat is een agentuurovereenkomst?

Een agentuurovereenkomst is de overeenkomst waarbij een principaal (de verkoper/leverancier van producten en/of diensten) met een (handels)agent/vertegenwoordiger overeenkomt dat deze handelsagent tegen een bepaalde vergoeding zal bemiddelen bij de overeenkomsten van producten en/of diensten.

Waar moet u op letten bij een internationale agentuurovereenkomst?

Een agentuurovereenkomst is vaak een overeenkomst tussen partijen die in verschillende landen zijn gevestigd. Zeker wanneer het gaat om een internationale agentuurovereenkomst, zijn er een aantal zaken waar u rekening mee moet houden. Neem bijvoorbeeld een principaal die in Duitsland is gevestigd en een agent die in Nederland is gevestigd. Ik leg u graag uit waar u in dat geval op moet letten.

Welk recht is van toepassing: Duits recht of Nederlands recht?

Wanneer de principaal (gevestigd in Duitsland) en handelsvertegenwoordiger (gevestigd in Nederland) geen keuze hebben gemaakt voor het toepasselijk recht, dan is het recht van het land van toepassing waar de handelsvertegenwoordiger is gevestigd, in dit geval dus Nederland.

Het is ook mogelijk voor de contractspartijen om een rechtskeuze te maken in het agentuurcontract. Contractspartijen zijn vaak geneigd om te kiezen voor het recht van het land waar zij zelf zijn gevestigd. Een begrijpelijke keuze, zeker indien partijen ook kiezen voor de bevoegde rechtbank in datzelfde land. Echter vergeten zij dan vaak contractueel af te wijken van nationale wetgeving in hun contract. Dit kan zeer nadelige gevolgen hebben die eenvoudig zijn te vermijden. Bovendien zijn er niet alleen verschillen in de nationale wetgeving van de lidstaten, maar ook in de rechtspraak. Mede daarom is het van belang om u goed te laten adviseren bij het aangaan van een internationale agentuurovereenkomst en wat een rechtskeuze voor u als agent of principaal voor (juridische) gevolgen kan hebben.

Verschillen tussen het Duitse agentuurrecht en het Nederlandse agentuurrecht

Een kenmerkend verschil tussen het Nederlandse en Duitse agentuurrecht is dat een principaal in Duitsland pas provisie hoeft te betalen nadat de agent zijn verplichtingen geheel is nagekomen. Ook kent de Duitse wetgeving andere opzeggingstermijnen en verjaringstermijnen dan Nederlandse wetgeving. Tot slot is het Duitse recht meer “principaal-vriendelijk” dan het Nederlandse recht. Wel kent het Nederlandse recht een meer vergaande zorgplicht van de handelsvertegenwoordiger.

Juridische dienstverlening Agentuur

Kortom, Nederlands agentuurrecht en Duits agentuurrecht verschillen van elkaar en het is daarom verstandig om advies in te winnen van een specialist op het gebied van internationaal en Europees agentuurrecht. Bij Bierens Law kunnen wij u hierbij helpen. Niet alleen zijn Nederlandse advocaten werkzaamheden bij Bierens, maar ook advocaten uit Duitsland, België, en Frankrijk met kennis van Agentuur. Hierdoor is het mogelijk om u zo goed mogelijk van dienst te zijn bij het opstellen van een agentuurcontract met uw agent of uw leverancier. Ook kunnen wij contracten screenen op juridische valkuilen. Voorkom risico’s die eenvoudig te vermijden zijn. Neem vrijblijvend contact met ons op om te bekijken wat de mogelijkheden zijn.

Andere artikelen

Blur blob

October 14, 2021

Hoe verloopt een gerechtelijke procedure in Duitsland?

Procederen in Duitsland? Onze Duitse advocaat legt in 7 stappen uit hoe een gerechtelijke procedure in Duitsland verloopt.

Lees meer

Lees meer

April 29, 2021

De voordelen van een forumkeuze in een internationale overeenkomst

Lees meer

Lees meer

Blur blob

Hoe kunnen wij u helpen?

Contact

Heeft u een vraag of wilt u graag een persoonlijk gesprek met één van onze advocaten? Vul het contactformulier in. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

View

View

View

Naam

E-mail

Bedrijfsnaam

Telefoonnummer

Reden voor contact

Bedankt voor uw contactaanvraag. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Blur blob