skip to Main Content

5 Punten voor beperking aansprakelijkheid in uw algemene voorwaarden

  • Marieke Schepens

Aansprakelijkheid voor schade kan hoog oplopen. Soms kan een schadeclaim zelfs het bestaan van een onderneming aan het wankelen brengen. Daarom beperken veel ondernemers hun aansprakelijkheid in hun algemene voorwaarden.

Als u zakendoet in de B2B markt dan mag u uw aansprakelijkheid tamelijk ver beperken. In de praktijk zien wij dat ondernemers dit niet altijd (voldoende) goed regelen.

Check beperking aansprakelijkheid in uw algemene voorwaarden

Voorkom onnodige schadeclaims en check of u in onderstaande 5 punten in uw algemene voorwaarden heeft opgenomen:

  1. Bent u verzekerd voor aansprakelijkheid? Beperk uw aansprakelijkheid tot het door de verzekering uit te keren bedrag minus uw eigen risico.
  2. Voor het geval uw verzekering niet uitkeert of u geen verzekering hebt: beperk uw aansprakelijkheid tot (een deel) van het factuurbedrag waar de schade uit is ontstaan of mee samenhangt.
  3. Beperk uw aansprakelijkheid tot een absoluut maximaal bedrag
  4. Sluit aansprakelijkheid voor indirecte en gevolgschade uit (zoals gemiste winst)
  5. Beperk de duur waarbinnen een schadeclaim in rechte kan worden ingesteld tot bijvoorbeeld 12 maanden na het ontstaan van de schade. Doet u dit niet dat kunt u (ten aanzien van de meeste schadeclaims) gedurende 5 jaar na het ontstaan van de schade in rechte worden aangesproken (en mogelijk nog langer als de verjaring tussentijds is gestuit)

Overigens als u zakendoet met particulieren, dan mag u uw aansprakelijkheid minder vergaand beperken. Ook voor zaken doen met kleine ondernemingen (zoals eenmanszaken en vof) kunnen soms strengere regels voor aansprakelijkheidsbeperkingen gelden.

Natuurlijk zijn dit slechts enkele algemene handvatten. Als wij de aansprakelijkheid van een onderneming beperken, dat dan is dat altijd maatwerk. Wij kijken wij specifiek naar de bedrijfsvoering van een onderneming en waar de risico s zitten. Maar ontbreekt één van bovenstaande 5 checkpunten in uw voorwaarden dan is het vaak tijd voor actie!

Wat kunnen wij voor u betekenen?

  • Quickscan van uw algemene voorwaarden: wij checken uw algemene voorwaarden en analyseren of deze nog up-to-date zijn.
  • Uw algemene voorwaarden aanpassen. Blijkt uit de quickscan dat sommige bepalingen aangepast moeten worden? Of zijn er veranderingen binnen uw organisatie waardoor mogelijk aanpassingen nodig zijn? Onze advocaten zorgen ervoor dat uw algemene voorwaarden weer up-to-date zijn.
  • Algemene voorwaarden opstellen. Heeft u nog geen set algemene voorwaarden? Dan kunnen wij deze voor u opstellen. U krijgt dan een set algemene voorwaarden die volledig is afgestemd op uw bedrijfsvoering.
  • Advies over het gebruik van algemene voorwaarden. Benieuwd of u de algemene voorwaarden op een juiste wijze gebruikt? Wij geven u advies over het gebruik van uw algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden controlen

Wilt u uw algemene voorwaarden laten controleren door een specialist? Neem dan gerust contact met ons op. Onze advocaten zijn gespecialiseerd in het opstellen van algemene voorwaarden. Wij helpen u graag om ervoor te zorgen dat uw algemene voorwaarden up-to-date zijn én dat uw aansprakelijkheid zoveel mogelijk wordt beperkt. U kunt ons bereiken door ons contactformulier in te vullen, u krijgt dan binnen één werkdag bericht. Wilt u liever meteen met een specialist spreken? Neem dan telefonisch contact op en bespreek uw kwestie vrijblijvend met onze advocaten.

Auteur: Kasia Durlik

 

Back To Top