Accountants en waarschuwingsplicht: let op, aansprakelijkheid loert!

Er is een vaste lijn in de rechtspraak dat van een accountant verwacht mag worden dat hij zich als een behoorlijk adviseur moet gedragen, of iets preciezer geformuleerd: “de accountant moet handelen als redelijk handelend en redelijk bekwame accountant”. Deze algemene norm geldt voor alle professionals, dus ook advocaten. Als dit niet gebeurt, kan de accountant aansprakelijk worden gesteld voor de schade die hieruit voortvloeit. Dat was ook het geval in een zaak die onlangs werd behandeld.

Advies over dividenduitkering en waarschuwingsplicht

In deze zaak kwam het erop neer dat de accountant bij het advies over een dividenduitkering naast een balanstest ook een uitkeringstest moet doen. De accountant had in dit geval onvoldoende gewaarschuwd voor het aansprakelijkheidsrisico dat in dat geval ontstond of zou kunnen ontstaan. Een waarschuwingsplicht is aan de orde en groter naarmate de financiële problemen van een onderneming groter zijn.

Aansprakelijk voor onvoldoende waarschuwen

Weliswaar had de accountant de bestuurder een verklaring laten ondertekenen waarin werd bevestigd dat de vennootschap na de dividenduitkering aan haar opeisbare verplichtingen zou kunnen voldoen, maar dat bleek onvoldoende. De accountant had de bestuurder bewijsbaar en beter moeten waarschuwen voor de gevolgen van een niet juist uitgevoerde uitkeringstest of dividendbesluit.

Omdat dat niet is gebeurd, oordeelt de rechtbank in deze zaak dat het accountantskantoor aansprakelijk is tegenover de bestuurder voor de schade die hij heeft geleden doordat er onvoldoende is gewaarschuwd voor het risico van een dergelijke aansprakelijkheid.

Waar dit toe zal leiden, zal moeten blijken omdat de omvang van de schade in deze kwestie apart zal worden beoordeeld en moet worden vastgesteld in een aparte schadestaatprocedure.

Advies voor accountants en de waarschuwingsplicht

Hoewel iedere zaak er één op zich is en de individuele feiten en omstandigheden steeds anders zullen zijn, kan er wat mij betreft wel een les getrokken worden uit dit geval. Uiteraard dient de accountant de materieel inhoudelijke regels te volgen die bij een dividenduitkering, maar hij dient de bestuurder ook in niet te bestaande bewoordingen en schriftelijk te waarschuwen voor de aansprakelijkheidsrisico’s die dergelijke besluiten met zich mee kunnen brengen. Borging hiervan is heel belangrijk.

Uiteraard is een bestuurder in beginsel zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de uitvoering als er sprake is van een onderneming die er financieel (minder) goed voorstaat en waarvan voorzienbaar is dat door een dividenduitkering er (meer) financiële problemen ontstaan. Het is dan nog belangrijker dat ondubbelzinnig schriftelijk door de accountant aan de bestuurder wordt gewaarschuwd van het doorzetten van zo’n dividenduitkering en daaraan gekoppelde aansprakelijkheidsrisico’s. Kort gezegd: leg vast voor dossier en borg een dergelijk advies.

Meer informatie over de waarschuwingsplicht en aansprakelijkheid

Bent u werkzaam in de accountancy en wilt u graag meer weten over de waarschuwingsplicht en aansprakelijkheid? Of wilt u een accountant aansprakelijk stellen voor geleden schade? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Er is een vaste lijn in de rechtspraak dat van een accountant verwacht mag worden dat hij zich als een behoorlijk adviseur moet gedragen, of iets preciezer geformuleerd: “de accountant moet handelen als redelijk handelend en redelijk bekwame accountant”. Deze algemene norm geldt voor alle professionals, dus ook advocaten. Als dit niet gebeurt, kan de accountant aansprakelijk worden gesteld voor de schade die hieruit voortvloeit. Dat was ook het geval in een zaak die onlangs werd behandeld.

Advies over dividenduitkering en waarschuwingsplicht

In deze zaak kwam het erop neer dat de accountant bij het advies over een dividenduitkering naast een balanstest ook een uitkeringstest moet doen. De accountant had in dit geval onvoldoende gewaarschuwd voor het aansprakelijkheidsrisico dat in dat geval ontstond of zou kunnen ontstaan. Een waarschuwingsplicht is aan de orde en groter naarmate de financiële problemen van een onderneming groter zijn.

Aansprakelijk voor onvoldoende waarschuwen

Weliswaar had de accountant de bestuurder een verklaring laten ondertekenen waarin werd bevestigd dat de vennootschap na de dividenduitkering aan haar opeisbare verplichtingen zou kunnen voldoen, maar dat bleek onvoldoende. De accountant had de bestuurder bewijsbaar en beter moeten waarschuwen voor de gevolgen van een niet juist uitgevoerde uitkeringstest of dividendbesluit.

Omdat dat niet is gebeurd, oordeelt de rechtbank in deze zaak dat het accountantskantoor aansprakelijk is tegenover de bestuurder voor de schade die hij heeft geleden doordat er onvoldoende is gewaarschuwd voor het risico van een dergelijke aansprakelijkheid.

Waar dit toe zal leiden, zal moeten blijken omdat de omvang van de schade in deze kwestie apart zal worden beoordeeld en moet worden vastgesteld in een aparte schadestaatprocedure.

Advies voor accountants en de waarschuwingsplicht

Hoewel iedere zaak er één op zich is en de individuele feiten en omstandigheden steeds anders zullen zijn, kan er wat mij betreft wel een les getrokken worden uit dit geval. Uiteraard dient de accountant de materieel inhoudelijke regels te volgen die bij een dividenduitkering, maar hij dient de bestuurder ook in niet te bestaande bewoordingen en schriftelijk te waarschuwen voor de aansprakelijkheidsrisico’s die dergelijke besluiten met zich mee kunnen brengen. Borging hiervan is heel belangrijk.

Uiteraard is een bestuurder in beginsel zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de uitvoering als er sprake is van een onderneming die er financieel (minder) goed voorstaat en waarvan voorzienbaar is dat door een dividenduitkering er (meer) financiële problemen ontstaan. Het is dan nog belangrijker dat ondubbelzinnig schriftelijk door de accountant aan de bestuurder wordt gewaarschuwd van het doorzetten van zo’n dividenduitkering en daaraan gekoppelde aansprakelijkheidsrisico’s. Kort gezegd: leg vast voor dossier en borg een dergelijk advies.

Meer informatie over de waarschuwingsplicht en aansprakelijkheid

Bent u werkzaam in de accountancy en wilt u graag meer weten over de waarschuwingsplicht en aansprakelijkheid? Of wilt u een accountant aansprakelijk stellen voor geleden schade? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Andere artikelen

Blur blob

October 14, 2021

Hoe verloopt een gerechtelijke procedure in Duitsland?

Procederen in Duitsland? Onze Duitse advocaat legt in 7 stappen uit hoe een gerechtelijke procedure in Duitsland verloopt.

Lees meer

Lees meer

April 29, 2021

De voordelen van een forumkeuze in een internationale overeenkomst

Lees meer

Lees meer

Blur blob

Hoe kunnen wij u helpen?

Contact

Heeft u een vraag of wilt u graag een persoonlijk gesprek met één van onze advocaten? Vul het contactformulier in. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

View

View

View

Naam

E-mail

Bedrijfsnaam

Telefoonnummer

Reden voor contact

Bedankt voor uw contactaanvraag. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Blur blob