skip to Main Content

Als partijen een contract hebben gesloten, dan zijn zij verplicht om de afspraken uit het contract na te komen. Komt de andere partij de gemaakte afspraken niet geheel na, niet tijdig of niet behoorlijk? Dan wordt dit ook wel wanprestatie genoemd. Heeft u daardoor schade geleden? U kunt dan de andere partij aansprakelijk stellen. Dit wordt ook wel contractuele aansprakelijkheid genoemd. Onze advocaten helpen u bij het aansprakelijk stellen en het eisen van een schadevergoeding, zodat u alsnog krijgt waar u recht op heeft.

Voorbeelden van een tekortkoming

Om een andere partij aansprakelijk te kunnen stellen, moet er sprake zijn van een tekortkoming. In de volgende situaties kunt u de andere partij aansprakelijk stellen, mits u natuurlijk kunt aantonen dat u daadwerkelijk schade heeft geleden:

  • Slecht of te laat uitgevoerde werkzaamheden door de aannemer;
  • De verkeerde goederen zijn geleverd of er is helemaal niet geleverd;
  • Uw huurder brengt schade toe aan een bedrijfspand;
  • Uw verhuurder komt de onderhoudsverplichting niet na.

Juridische vereisten voor het eisen van een schadevergoeding

Wanneer de andere partij bepaalde afspraken uit het contract niet is nagekomen, kunt u meestal niet direct een schadevergoeding eisen. U moet uw businesspartner eerst een redelijke mogelijkheid geven om de afspraken alsnog na te komen en eventuele schade te herstellen. Middels een ingebrekestelling geeft u de andere partij een laatste kans om deze contractuele afspraken na te komen. Gebeurt dit niet, is uw businesspartner in verzuim. In sommige gevallen is een ingebrekestelling niet nodig, en is de andere partij ook zonder een ingebrekestelling in verzuim. Pas als er sprake is van verzuim kan er een schadevergoeding gevraagd worden.

Veel voorkomende valkuilen bij het sturen van een ingebrekestelling

Het is belangrijk dat in gebreke stellen op een juridisch correcte manier gebeurt, anders kunt u mogelijk geen aanspraak maken op een schadevergoeding. In de praktijk gaat dit vaak mis. Er is dan bijvoorbeeld in de ingebrekestelling geen redelijke termijn gegeven aan de andere partij of er is zelfs helemaal geen ingebrekestelling gestuurd. Wat we in de praktijk ook regelmatig zien is dat er niet voldoende concreet is aangegeven wat de tekortkoming is die moet worden hersteld. Vraag daarom altijd advies van een specialist om deze fouten te voorkomen. Onze specialisten op het gebied van contractenrecht en aansprakelijkheid geven u graag advies wanneer u schade heeft geleden. Wij zorgen ervoor dat de schade voor uw organisatie zoveel mogelijk wordt vergoed.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

  • Juridisch advies bij contractuele aansprakelijkheid
  • Het eisen van een schadevergoeding
  • Uw organisatie verdedigen tegen een schadeclaim
  • Het opstellen van een (internationale) ingebrekestelling

Snelle en praktische oplossingen

Met meer dan 65 jaar ervaring en een team van internationale business advocaten, begrijpen we de commerciële belangen van uw organisatie. Wij staan uw onderneming bij als u schade heeft geleden doordat de andere partij contractuele afspraken niet is nagekomen. Uiteraard streven wij altijd naar een oplossing waarbij de gang naar de rechtbank niet noodzakelijk is, maar indien nodig staan wij u ook bij tijdens een gerechtelijke procedure.

Meer informatie

Heeft u vragen over het aansprakelijk stellen van een andere partij? Of heeft u schade geleden en wilt u nu een schadevergoeding eisen? Neem dan gerust contact met ons op. Onze gespecialiseerde advocaten zorgen ervoor dat u alsnog krijgt waar u recht op heeft.

Back To Top