skip to Main Content

5 Punten over klachtplicht in de algemene voorwaarden

  • Marieke Schepens

U heeft uw goederen of diensten geleverd en maanden later, als de betaaltermijn van de factuur al lang is verstreken, wordt er bij u geklaagd, ‘’de goederen of diensten zouden niet in orde zijn geweest’’. Kan dat zo maar en wat kunt u daar tegen doen?

In de wet staat dat een schuldeiser binnen bekwame tijd nadat hij een gebrek in de geleverde prestatie heeft ontdekt of had moeten ontdekken hierover moet klagen bij de schuldenaar.

Maar wat betekent binnen bekwame tijd? En deze bepaling is zeer algemeen, geeft dit wel voldoende bescherming voor u als leverancier van uw goederen of diensten?

In veel gevallen niet. Daarom adviseren wij om discussies en onduidelijkheid te voorkomen, een bepaling in de algemene voorwaarden op te nemen over de klachtplicht. Wij merken dat dit vaak beter kan!

Check klachtplicht in de algemene voorwaarden

Controleer of u onderstaande 5 punten heeft opgenomen in uw bepaling over de klachtplicht:

  1. Maak een onderscheid tussen klagen over zichtbare gebreken en niet zichtbare gebreken. Is een gebrek zichtbaar dan zal de termijn om hierover te klagen eerder verstrijken dan de termijn van niet-zichtbare gebreken.
  2. Neem een redelijke (en dus niet té korte) termijn op waarbinnen geklaagd moet worden. Dus bijvoorbeeld ‘’Binnen 10 dagen na levering. Welke termijn redelijk is, hangt van het product/ dienst af en ook worden alle andere omstandigheden meegewogen.
  3. Vermeld op welke wijze er geklaagd moet worden en welke informatie en/ of bewijsstukken hierbij moeten worden gegeven.
  4. Vermeld dat ingeval van een terechte klacht, u de goederen / diensten vervangt of opnieuw uitvoert, maar u niet aansprakelijk bent voor de hierdoor geleden schade.
  5. Beperk de duur waarbinnen een vordering vanwege gebrekkige geleverde producten of diensten in rechte kan worden ingesteld tot 12 maanden na het melden van de klacht (onder de voorwaarde dat de klacht binnen de gestelde termijn is gemeld). Doe je dit niet, dan kunt u gedurende 5 jaar na het ontdekken van het gebrek in rechte hiervoor worden aangesproken (en mogelijk nog langer als de verjaring tussentijds is gestuit).

Wij merken hierbij op dat dit slechts algemene handvatten zijn. Als wij de klachtplicht in algemene voorwaarden van ondernemers regelen, dan is dat altijd maatwerk. Wij kijken specifiek naar de soort producten of diensten en naar alle andere omstandigheden die relevant zijn hiervoor. Maar ontbreekt één van bovenstaande 5 checkpunten in uw voorwaarden, vraag dan om een check van uw voorwaarden en maak gebruik van bijgaande coupon!

Overigens gelden bovenstaande handvatten in B2B verband. Als u zaken doet met particulieren dan gelden soms strengere (dwingende) regels waar u niet vanaf kunt wijken. Ook voor zaken doen met kleine ondernemingen (zoals eenmanszaken of vof) kunnen strengere regels gelden.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

  • Quickscan van uw algemene voorwaarden: wij checken uw algemene voorwaarden en analyseren of deze nog up-to-date zijn.
  • Uw algemene voorwaarden aanpassen. Blijkt uit de quickscan dat sommige bepalingen aangepast moeten worden? Of zijn er veranderingen binnen uw organisatie waardoor mogelijk aanpassingen nodig zijn? Onze advocaten zorgen ervoor dat uw algemene voorwaarden weer up-to-date zijn.
  • Algemene voorwaarden opstellen. Heeft u nog geen set algemene voorwaarden? Dan kunnen wij deze voor u opstellen. U krijgt dan een set algemene voorwaarden die volledig is afgestemd op uw bedrijfsvoering.
  • Advies over het gebruik van algemene voorwaarden. Benieuwd of u de algemene voorwaarden op een juiste wijze gebruikt? Wij geven u advies over het gebruik van uw algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden controlen

Wilt u uw algemene voorwaarden laten controleren door een specialist? Neem dan gerust contact met ons op. Onze advocaten zijn gespecialiseerd in het opstellen van algemene voorwaarden. Wij helpen u graag om ervoor te zorgen dat uw algemene voorwaarden up-to-date zijn én dat uw aansprakelijkheid zoveel mogelijk wordt beperkt. U kunt ons bereiken door ons contactformulier in te vullen, u krijgt dan binnen één werkdag bericht. Wilt u liever meteen met een specialist spreken? Neem dan telefonisch contact op en bespreek uw kwestie vrijblijvend met onze advocaten.

Auteur: Kasia Durlik

Back To Top