Wat is een ingebrekestelling?

Een ingebrekestelling is een schriftelijke mededeling waarin u aangeeft dat de andere partij tekortschiet in de nakoming van een afspraak (in gebreke stellen). In de ingebrekestelling geeft u een tweede (en vaak laatste kans) om alsnog de afspraken na te komen voordat u andere stappen onderneemt.

Het versturen van een ingebrekestelling kan bepalend zijn voor de uitkomst van een procedure of voor het kunnen uitoefenen van rechten.

Doel: nakoming overeenkomst

Met de ingebrekestelling laat u weten dat de overeenkomst nog niet (volledig of juist is) nagekomen en dat u verwacht dat de andere partij dit alsnog doet. Bijvoorbeeld:

 • Dat alsnog de ontbrekende producten worden geleverd;
 • Dat gebrekkige zaken of werkzaamheden worden vervangen;
 • Dat de factuur voor uitgevoerde werkzaamheden alsnog wordt betaald.

In de ingebrekestelling laat u dus altijd weten wat er van de andere partij (alsnog) wordt verwacht en geeft u een - doorgaans - laatste kans om alsnog aan de afspraken te voldoen (na te komen). Pas als dat dan niet gebeurt, ontstaat er verzuim, een belangrijke voorwaarde voor verdere stappen.

Wanneer stuurt u een ingebrekestelling?

Een ingebrekestelling stuurt u als de andere partij op een afgesproken/specifiek moment tekortschiet in het nakomen van afspraken. Soms staat het in de overeenkomst dat dit moet, soms bepaalt de wet dit.

Er zijn een aantal situaties wanneer u een ingebrekestelling moet sturen:

 • Uw leverancier heeft ondeugdelijke producten geleverd (andere of slechte kwaliteit) en u wenst vervanging;
 • Er is sprake van slecht uitgevoerde werk en u wenst herstel.

Er zijn echter ook situaties waarbij het niet nodig is om een ingebrekestelling te versturen, maar waarbij het wel verstandig is om dit toch te doen. Bijvoorbeeld in de volgende gevallen:

 • Uw huurder heeft een huurachterstand, met een ingebrekestelling kunt u laten weten dat u alsnog betaling van de huur verwacht.
 • Uw aannemer heeft zich niet gehouden aan de afgesproken termijn waardoor er sprake is van een laattijdige oplevering.

Hoewel een ingebrekestelling dus niet altijd nodig is, is ons advies om het zekere voor het onzekere te nemen en altijd een ingebrekestelling te sturen naar de andere partij. Zo voorkomt u dat u een belangrijke stap overslaapt en u geen juridische vervolgstappen kunt nemen.

Is een ingebrekestelling verplicht?

Of een ingebrekestelling verplicht is, is per situatie verschillend. In sommige gevallen is het niet verplicht om een ingebrekestelling te sturen. De andere partij is dan in verzuim zonder ingebrekestelling. Dat is het geval in de volgende situaties:

 • Bij het verstrijken van een fatale termijn. Bijvoorbeeld als contractueel is afgesproken dat er binnen 30 na ontvangst factuur betaald dient te worden. Op het moment dat de betalingstermijn (in dit geval de fatale termijn) is verstreken, is de andere partij in verzuim. Een ingebrekestelling sturen is niet nodig. (Al raden wij het overigens wel altijd aan om in een dergelijk geval een brief te sturen naar uw debiteur).
 • Wanneer de verplichting tot schadevergoeding voortvloeit uit een onrechtmatige daad.
 • Bij een mededeling van de schuldeiser waaruit afgeleid kan worden dat deze in de nakoming van de verbintenis tekort zal schieten. Bijvoorbeeld wanneer een leverancier aangeeft niet meer te gaan leveren zoals afgesproken.

Hoe moet ik een ingebrekestelling opstellen?

Het is belangrijk dat de andere partij met een ingebrekestelling precies weet wat er van hem wordt verwacht. Een ingebrekestelling moet bovendien aan een aantal eisen voldoen. Wanneer uw brief niet aan de juiste vereisten voldoet, is deze mogelijk niet geldig. Voor een ingebrekestelling zijn drie punten belangrijk:

 1. De ingebrekestelling wordt schriftelijk verstuurd;
 2. Er moet ook duidelijk vermeld worden wat de gevolgen zijn als niet alsnog wordt nagekomen;
 3. Er wordt een redelijke termijn voor nakoming gesteld.

Schriftelijke ingebrekestelling: per e-mail of aangetekende brief versturen?

Regelmatig wordt ons de vraag gesteld: moet een ingebrekestelling per aangetekende brief worden verzonden of is een ingebrekestelling per e-mail ook rechtsgeldig? Volgens de wet moet een schuldenaar met een schriftelijke aanmaning in gebreke gesteld worden. In de praktijk betekent dat een ingebrekestelling per e-mail ook is toegestaan. Houd er echter wel rekening mee dat het verzenden of de ontvangst van een e-mail moeilijker te bewijzen is. Een aangetekende brief biedt de meeste zekerheid, maar is in de praktijk vaak niet nodig.

Redelijke termijn voor nakoming

In een ingebrekestelling moet een redelijke termijn voor nakoming worden gesteld. Oftewel, u moet de andere partij een redelijke termijn geven om alsnog de afspraken uit het contract na te komen. Wat een redelijke termijn voor nakoming is, is per situatie verschillend. Wanneer de verkeerde goederen zijn geleverd en er moeten nieuwe producten worden gemaakt, kan het niet redelijk zijn dat uw leverancier binnen een dag nieuwe producten levert terwijl het productieproces 2 dagen is.

Ingebrekestelling voorbeeld

Op zoek naar een voorbeeldbrief ingebrekestelling? Onze advocaten hebben een voorbeeld ingebrekestelling opgesteld die u gratis kunt downloaden. Vul uw gegevens in en u ontvangt de ingebrekestelling per e-mail.

Wilt u er zeker van zijn dat uw ingebrekestelling aan de juiste vereisten voldoet? Vraag dan de hulp van onze advocaten. Wij helpen u graag met het opstellen van een goede ingebrekestelling. Zo komt u later niet voor verrassingen te staan.

Wat na ingebrekestelling?

Wat is het vervolg op een ingebrekestelling? Wat als u geen reactie krijgt op de ingebrekestelling? Bijvoorbeeld wanneer u een aannemer laat weten dat een bouwwerk gebreken vertoont en dit hersteld moet worden, maar de aannemer reageert niet. Wat zijn dan uw mogelijkheden?

Wanneer u geen reactie krijgt op een ingebrekestelling, kunt u verdere (juridische) stappen ondernemen. Met het versturen van de ingebrekestelling zorgt u ervoor dat de andere partij in verzuim is wanneer er niet wordt gereageerd. En dat betekent dat u het contract bijvoorbeeld kunt ontbinden of dat u een schadevergoeding kunt eisen. Voor de precieze mogelijkheden in uw situatie kunt u het beste advies vragen aan een advocaat.

Meer informatie over de ingebrekestelling

Wilt u een ingebrekestelling sturen of heeft u een andere vraag aan onze advocaten? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Een ingebrekestelling is een schriftelijke mededeling waarin u aangeeft dat de andere partij tekortschiet in de nakoming van een afspraak (in gebreke stellen). In de ingebrekestelling geeft u een tweede (en vaak laatste kans) om alsnog de afspraken na te komen voordat u andere stappen onderneemt.

Het versturen van een ingebrekestelling kan bepalend zijn voor de uitkomst van een procedure of voor het kunnen uitoefenen van rechten.

Doel: nakoming overeenkomst

Met de ingebrekestelling laat u weten dat de overeenkomst nog niet (volledig of juist is) nagekomen en dat u verwacht dat de andere partij dit alsnog doet. Bijvoorbeeld:

 • Dat alsnog de ontbrekende producten worden geleverd;
 • Dat gebrekkige zaken of werkzaamheden worden vervangen;
 • Dat de factuur voor uitgevoerde werkzaamheden alsnog wordt betaald.

In de ingebrekestelling laat u dus altijd weten wat er van de andere partij (alsnog) wordt verwacht en geeft u een - doorgaans - laatste kans om alsnog aan de afspraken te voldoen (na te komen). Pas als dat dan niet gebeurt, ontstaat er verzuim, een belangrijke voorwaarde voor verdere stappen.

Wanneer stuurt u een ingebrekestelling?

Een ingebrekestelling stuurt u als de andere partij op een afgesproken/specifiek moment tekortschiet in het nakomen van afspraken. Soms staat het in de overeenkomst dat dit moet, soms bepaalt de wet dit.

Er zijn een aantal situaties wanneer u een ingebrekestelling moet sturen:

 • Uw leverancier heeft ondeugdelijke producten geleverd (andere of slechte kwaliteit) en u wenst vervanging;
 • Er is sprake van slecht uitgevoerde werk en u wenst herstel.

Er zijn echter ook situaties waarbij het niet nodig is om een ingebrekestelling te versturen, maar waarbij het wel verstandig is om dit toch te doen. Bijvoorbeeld in de volgende gevallen:

 • Uw huurder heeft een huurachterstand, met een ingebrekestelling kunt u laten weten dat u alsnog betaling van de huur verwacht.
 • Uw aannemer heeft zich niet gehouden aan de afgesproken termijn waardoor er sprake is van een laattijdige oplevering.

Hoewel een ingebrekestelling dus niet altijd nodig is, is ons advies om het zekere voor het onzekere te nemen en altijd een ingebrekestelling te sturen naar de andere partij. Zo voorkomt u dat u een belangrijke stap overslaapt en u geen juridische vervolgstappen kunt nemen.

Is een ingebrekestelling verplicht?

Of een ingebrekestelling verplicht is, is per situatie verschillend. In sommige gevallen is het niet verplicht om een ingebrekestelling te sturen. De andere partij is dan in verzuim zonder ingebrekestelling. Dat is het geval in de volgende situaties:

 • Bij het verstrijken van een fatale termijn. Bijvoorbeeld als contractueel is afgesproken dat er binnen 30 na ontvangst factuur betaald dient te worden. Op het moment dat de betalingstermijn (in dit geval de fatale termijn) is verstreken, is de andere partij in verzuim. Een ingebrekestelling sturen is niet nodig. (Al raden wij het overigens wel altijd aan om in een dergelijk geval een brief te sturen naar uw debiteur).
 • Wanneer de verplichting tot schadevergoeding voortvloeit uit een onrechtmatige daad.
 • Bij een mededeling van de schuldeiser waaruit afgeleid kan worden dat deze in de nakoming van de verbintenis tekort zal schieten. Bijvoorbeeld wanneer een leverancier aangeeft niet meer te gaan leveren zoals afgesproken.

Hoe moet ik een ingebrekestelling opstellen?

Het is belangrijk dat de andere partij met een ingebrekestelling precies weet wat er van hem wordt verwacht. Een ingebrekestelling moet bovendien aan een aantal eisen voldoen. Wanneer uw brief niet aan de juiste vereisten voldoet, is deze mogelijk niet geldig. Voor een ingebrekestelling zijn drie punten belangrijk:

 1. De ingebrekestelling wordt schriftelijk verstuurd;
 2. Er moet ook duidelijk vermeld worden wat de gevolgen zijn als niet alsnog wordt nagekomen;
 3. Er wordt een redelijke termijn voor nakoming gesteld.

Schriftelijke ingebrekestelling: per e-mail of aangetekende brief versturen?

Regelmatig wordt ons de vraag gesteld: moet een ingebrekestelling per aangetekende brief worden verzonden of is een ingebrekestelling per e-mail ook rechtsgeldig? Volgens de wet moet een schuldenaar met een schriftelijke aanmaning in gebreke gesteld worden. In de praktijk betekent dat een ingebrekestelling per e-mail ook is toegestaan. Houd er echter wel rekening mee dat het verzenden of de ontvangst van een e-mail moeilijker te bewijzen is. Een aangetekende brief biedt de meeste zekerheid, maar is in de praktijk vaak niet nodig.

Redelijke termijn voor nakoming

In een ingebrekestelling moet een redelijke termijn voor nakoming worden gesteld. Oftewel, u moet de andere partij een redelijke termijn geven om alsnog de afspraken uit het contract na te komen. Wat een redelijke termijn voor nakoming is, is per situatie verschillend. Wanneer de verkeerde goederen zijn geleverd en er moeten nieuwe producten worden gemaakt, kan het niet redelijk zijn dat uw leverancier binnen een dag nieuwe producten levert terwijl het productieproces 2 dagen is.

Ingebrekestelling voorbeeld

Op zoek naar een voorbeeldbrief ingebrekestelling? Onze advocaten hebben een voorbeeld ingebrekestelling opgesteld die u gratis kunt downloaden. Vul uw gegevens in en u ontvangt de ingebrekestelling per e-mail.

Wilt u er zeker van zijn dat uw ingebrekestelling aan de juiste vereisten voldoet? Vraag dan de hulp van onze advocaten. Wij helpen u graag met het opstellen van een goede ingebrekestelling. Zo komt u later niet voor verrassingen te staan.

Wat na ingebrekestelling?

Wat is het vervolg op een ingebrekestelling? Wat als u geen reactie krijgt op de ingebrekestelling? Bijvoorbeeld wanneer u een aannemer laat weten dat een bouwwerk gebreken vertoont en dit hersteld moet worden, maar de aannemer reageert niet. Wat zijn dan uw mogelijkheden?

Wanneer u geen reactie krijgt op een ingebrekestelling, kunt u verdere (juridische) stappen ondernemen. Met het versturen van de ingebrekestelling zorgt u ervoor dat de andere partij in verzuim is wanneer er niet wordt gereageerd. En dat betekent dat u het contract bijvoorbeeld kunt ontbinden of dat u een schadevergoeding kunt eisen. Voor de precieze mogelijkheden in uw situatie kunt u het beste advies vragen aan een advocaat.

Meer informatie over de ingebrekestelling

Wilt u een ingebrekestelling sturen of heeft u een andere vraag aan onze advocaten? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Andere artikelen

Blur blob

October 14, 2021

Hoe verloopt een gerechtelijke procedure in Duitsland?

Procederen in Duitsland? Onze Duitse advocaat legt in 7 stappen uit hoe een gerechtelijke procedure in Duitsland verloopt.

Lees meer

Lees meer

April 29, 2021

De voordelen van een forumkeuze in een internationale overeenkomst

Lees meer

Lees meer

Blur blob

Hoe kunnen wij u helpen?

Contact

Heeft u een vraag of wilt u graag een persoonlijk gesprek met één van onze advocaten? Vul het contactformulier in. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

View

View

View

Naam

E-mail

Bedrijfsnaam

Telefoonnummer

Reden voor contact

Bedankt voor uw contactaanvraag. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Blur blob