skip to Main Content

Wat zijn de kosten van een dagvaarding?

  • Marieke Schepens

Wanneer u een conflict heeft met een andere partij, kunnen we ervoor kiezen om een dagvaardingsprocedure te starten. De wederpartij wordt dan opgeroepen om in de rechtbank te verschijnen. Beide partijen kunnen dan hun standpunten aan de rechter voorleggen, die vervolgens een vonnis uitspreekt. Maar wat zijn nou eigenlijk de kosten van een dagvaardingsprocedure?

Griffierecht betalen aan de rechtbank

Om een zaak voor de rechter te brengen dient de eisende partij griffierecht te betalen. De hoogte van dit griffierecht is afhankelijk van het bedrag dat in de dagvaarding wordt gevorderd. Bij de kantonrechter is alleen de eisende partij griffierecht verschuldigd, bij rechtbankzaken moet ook de gedaagde die verweer wil voeren griffierecht betalen.
De hoogte van het griffierecht varieert van € 124,00 voor een vordering met een beloop van niet meer dan € 500,00 tot € 996,00 voor een vordering met een beloop van meer dan € 12.500,00 bij de kantonrechter.

Voor zaken bij de rechtbank zijn de griffiekosten van € 656,00 voor zaken van onbepaalde waarde tot € 4.131,00 voor vorderingen met een beloop van meer dan € 100.000,00.

Wanneer griffierecht betalen?

Het griffierecht is men verschuldigd vanaf de eerste roldatum. Dat is meestal de datum waartegen de wederpartij in de dagvaarding wordt opgeroepen om bij de rechtbank te verschijnen. Bij kanton kan men in persoon of bij gemachtigde verweer voeren tegen de dagvaarding. Bij de rechtbank is men verplicht om een advocaat in de arm te nemen die zich zal stellen in de procedure.
Deurwaarderskosten voor uitbrengen dagvaarding
Naast het griffierecht moet de eisende partij de kosten van de deurwaarder voor het uitbrengen van de dagvaarding vergoeden, zijnde op dit moment € 83.38 ex btw.

Advocaatkosten

Voor het opstellen van een dagvaarding brengt een advocaat een uurtarief in rekening of kan er een fixed fee worden afgesproken. De hoogte van het uurtarief is afhankelijk van wie de dagvaarding opstelt (junior of senior medewerker) en de complexiteit en spoedeisendheid van de zaak. Bij een fixed fee wordt op voorhand een inschatting gemaakt van de te verwachten uren die aan het opstellen van de dagvaarding worden besteed. Dit kan uiteindelijk in uw voordeel zijn als er meer uren zijn besteed dan vooraf werd begroot of in uw nadeel als er uiteindelijk minder uren zijn besteed.

Meestal blijft het niet bij het enkel opstellen van een dagvaarding, maar zal in de procedure bij de kantonrechter of rechtbank ook gereageerd moeten worden op verweer van de wederpartij. Er zal een mondelinge behandeling worden bepaald. Hiervoor moeten processtukken moeten worden opgesteld. Ook voor deze werkzaamheden brengt de advocaat een tarief aan u in rekening. Wij proberen u op voorhand zoveel mogelijk te informeren over de hoogte van de te verwachten kosten. Maar omdat wij niet altijd precies weten hoe een procedure zal verlopen kunnen wij u slechts een indicatie geven en geen garanties.

Proceskostenvergoeding

Als de wederpartij wordt veroordeeld tot betaling van uw vordering dan zal zij ook worden veroordeeld tot betaling van de proceskosten. Hieronder vallen dan de volgende kosten:

  • Het griffierecht;
  • De deurwaarderskosten;
  • Het salaris gemachtigde/liquidatietarief.

Dat laatste betreft een forfaitaire vergoeding die aan de partij die in het gelijk is gesteld, wordt toegekend, voor de kosten die zij heeft moeten maken in de procedure. Dit gebeurt op basis van een puntensysteem. Voor iedere proceshandeling wordt een punt gerekend. Afhankelijk van de hoogte van de vordering staat daar een vergoeding tegenover.

Het aantal punten is afhankelijk van het financieel belang van de zaak en soms gemaximeerd. Zo wordt in kantonzaken met een financieel belang tussen de € 0,01 en € 250,00 maximaal 3 punten toegekend tegen een tarief van € 36,00 per punt. Bij een rechtbankzaak met een belang van meer dan 1 miljoen euro een tarief van € 3.856,00 en is het aantal punten niet gemaximeerd.

Eerlijk advies over de te verwachten kosten

De vergoeding die door de rechter wordt toegekend bij een veroordelend vonnis als tegemoetkoming in de proceskosten is doorgaans niet voldoende om de daadwerkelijk kosten van uw advocaat te dekken. U dient er dus rekening mee te houden dat u een (groot) deel van de advocaatkosten zelf dient te betalen. Onze advocaten adviseren u op voorhand uiteraard eerlijk over uw kansen en de te verwachten kosten.

Meer informatie over de kosten van een gerechtelijke procedure

Wilt u graag meer informatie over de kosten van een dagvaardingsprocedure? Of heeft u een juridisch conflict met een andere partij en wilt u graag weten wat de kansen zijn in uw zaak? Neem dan gerust contact met ons op. In een vrijblijvend gesprek vertellen we u graag meer over de mogelijkheden.

Auteur: Marielène de Ruijter

Back To Top