skip to Main Content

Wanneer is het Weens Koopverdrag niet van toepassing?

  • Marieke Schepens

Het Weens Koopverdrag is een internationaal verdrag met daarin regels voor internationale (koop)handel. Bij veel internationale koopovereenkomsten is het Weens Koopverdrag van toepassing. Er zijn echter ook situaties waarbij het internationaal verdrag niet van toepassing is.

Koopovereenkomsten: de uitzonderingen

Het Weens Koopverdrag is in principe van toepassing op alle koopovereenkomsten tussen twee commerciële partijen. Bij de volgende koopcontracten is het verdrag echter niet van toepassing:

  • Verkoop van goederen voor privégebruik;
  • Goederen die op een veiling worden verkocht;
  • Verkoop van aandelen of effecten;
  • Verkoop van schepen, vaartuigen of vliegtuigen;
  • Verkoop van elektriciteit.

Het Weens Koopverdrag uitsluiten

U kunt er ook zelf voor zorgen dat het Weens Koopverdrag niet van toepassing is. Bedrijven hebben contractsvrijheid en mogen dus zelf de inhoud van hun contract bepalen, mits er geen bezwarende dingen in staan. U mag dus ook zelf beslissen of het Weens Koopverdrag van toepassing is op een overeenkomst. Wanneer u het Weens Koopverdrag wilt uitsluiten moet u dit expliciet in de overeenkomst vermelden:

“Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten”.

Heeft u in de algemene voorwaarden een bepaling opgenomen dat het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten? Zorg er dan ook voor dat de algemene voorwaarden van toepassing zijn, anders is de inhoud van uw algemene voorwaarden niet geldig. En daarmee dus ook de bepaling waarin het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Uitsluiten of toepassen?

In veel gevallen wordt het verdrag (onnodig) uitgesloten omdat men niet precies weet wat de inhoud is, terwijl het Weens Koopverdrag een aantal belangrijke voordelen kan bieden voor uw bedrijf. Check dit eerst voordat u het Weens Koopverdrag uitsluit.

Meer informatie over het Weens Koopverdrag

Wilt u graag meer informatie over het Weens Koopverdrag? Of bent u benieuwd wat de advocaten van Bierens Law voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Back To Top