skip to Main Content

Dagelijks worden er vele goederen geleverd bij bedrijven: van machineonderdelen en grondstoffen die verwerkt moeten worden in een ander product, tot kledingstukken en elektronicaproducten die direct verkocht kunnen worden. Of u nu een leverancier bent of juist degene die de producten heeft besteld: u gaat ervan uit dat de levering en de betaling verloopt zoals is afgesproken. Vaak zijn deze afspraken vastgelegd in een contract.

Wordt er niet volgens afspraak geleverd? Bijvoorbeeld omdat er te laat wordt geleverd of omdat de geleverde producten gebreken vertonen? Of ontstaat er discussie over de betaling? Dan is het zaak om er samen met de andere partij uit te komen. Lukt het echter niet om samen een oplossing te bereiken? Schakel dan snel één van onze advocaten in. Wij helpen u bij het oplossen van uw zakelijke conflict en zorgen ervoor dat er een snelle en praktische oplossing wordt bereikt die past bij uw organisatie.

Veel voorkomende conflicten bij het leveren van goederen:

  • De levertijd wordt overschreden.
  • Er wordt helemaal niets geleverd.
  • Er worden andere goederen geleverd dan de goederen die zijn besteld.
  • De geleverde goederen voldoen niet aan de kwaliteitsnormen.
  • De overeenkomst wordt voortijdig en/of eenzijdig beëindigd.
  • De facturen voor de geleverde goederen worden niet betaald.

Uw mogelijkheden bij een conflict over de levering

Wanneer u een conflict heeft over de levering van goederen zijn er een aantal juridische mogelijkheden voor uw organisatie. Zo kunt u alsnog nakoming vorderen; u vraagt de leverancier dan om alsnog de juiste spullen te leveren zoals in eerste instantie ook is afgesproken. Soms is naleveren echter geen optie meer voor u, omdat u de goederen op een specifieke datum nodig had. Bijvoorbeeld als kerstartikelen pas na kerst nageleverd kunnen worden. In dat geval kunt u de overeenkomst ontbinden en/of een schadevergoeding vragen.

Het is per situatie verschillend wat u het beste kunt doen als er niet volgens afspraak wordt geleverd. Onze advocaten denken graag met u mee zodat de beste oplossing voor uw organisatie wordt bereikt.

Het beste resultaat op juridisch gebied

Samen met u kiezen we voor de beste oplossing voor uw organisatie, waarna onze advocaten voor u aan de slag gaan. Want of u nu alsnog geleverd wil krijgen, een schadevergoeding wil vragen of het contract wil ontbinden: het is belangrijk dat de juiste juridische stappen worden genomen. Zo is er een klachtplicht, wat betekent dat u tijdig moet klagen. Vaak moet een ingebrekestelling verstuurd worden die bovendien aan specifieke eisen moet voldoen, zoals het geven van een redelijke termijn. Ook bij het opzeggen van een contract zijn er vaak wettelijke regels waar u zich aan moet houden. Dit is voor elk contract anders.

In de praktijk gaat dit vaak mis. Dit kan vergaande gevolgen hebben voor uw organisatie. De ontbinding van uw contract is dan niet rechtsgeldig, waardoor u gebonden blijft aan de (betalings)verplichtingen uit uw contract. Ook een schadevergoeding loopt u in dat geval mis. Of erger nog: u bent zelf schadeplichtig omdat de overeenkomst niet op een juiste wijze is ontbonden. Schakel daarom tijdig een specialist in. Onze advocaten streven altijd naar de beste oplossing voor uw organisatie. Liefst zonder tussenkomst van de rechter, maar indien nodig staan wij u ook bij in het gerechtelijke proces.

Specialisten in het oplossen van juridische conflicten

Bij Bierens Law werkt een team van advocaten dat gespecialiseerd is in het oplossen van zakelijke conflicten rondom de levering van goederen. Zij hebben kennis van zaken en zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op juridisch gebied. Zowel in Nederland als internationaal. Wilt u meer informatie over het oplossen van een geschil of heeft u zelf een conflict met uw leverancier? Neem dan gerust contact met ons op

Back To Top