skip to Main Content

De bouwsector is de afgelopen jaren flink gegroeid. De bouwproductie in Nederland is zelfs harder gegroeid dan de Nederlandse economie. Hierdoor is er nu ruimte voor bedrijven om te investeren, maar tegelijkertijd kampt de bouwsector ook met arbeidstekorten. Maar dat zijn niet de enige uitdagingen in deze dynamische sector. Met het oog op energieneutraal bouwen vragen steeds meer klanten om duurzame en innovatie oplossingen. Bovendien worden klanten steeds kritischer op de dienstverlening van bouwbedrijven en de kosten die zij doorberekenen. Dit leidt in toenemende mate tot discussies of geschillen.

Heeft u een conflict met een opdrachtgever over een bouwproject? Of bent u van mening dat de afspraken uit het contract zijn geschonden of is er een conflict met de aannemer over het meerwerk? Dan is het zaak om er samen met de andere partij uit te komen. Lukt het echter niet om samen een oplossing te bereiken? Schakel dan snel onze advocaten in. Wij helpen u bij het oplossen van uw zakelijke conflict en zorgen ervoor dat er een snelle en praktische oplossing wordt bereikt die past bij uw organisatie en het bouwproject.

Veel voorkomende conflicten in de bouw:

  • Het werk wordt te laat opgeleverd waardoor schade wordt geleden;
  • Bouwmaterialen worden te laat geleverd;
  • Het werk is niet correct uitgevoerd;
  • Er is schade geleden door toedoen van de andere partij;
  • De aannemer heeft (te veel) meerwerk in rekening gebracht;
  • Het meerwerk wordt niet betaald.

Uw mogelijkheden bij een conflict over een bouwproject

Wanneer u een conflict heeft over een bouwproject zijn er een aantal juridische mogelijkheden voor uw organisatie. Zo kunt u alsnog nakoming vorderen; u vraagt het bouwbedrijf dan om alsnog de zaken te herstellen zoals in eerste instantie ook is afgesproken. Is nakoming niet meer mogelijk?  Dan kunt u de overeenkomst ontbinden en/of een schadevergoeding vragen.

Het is per situatie verschillend wat u het beste kunt doen als een bouwproject of de betaling daarvan niet volgens afspraak verloopt.  In situatie X heeft het geen zin om alsnog nakoming van het contract te eisen. Heeft u al betaald en wilt u graag uw geld terug en het contract ontbinden? Of wilt u het contract wel voortzetten maar een schadevergoeding eisen voor de geleden schade? Onze advocaten denken graag met u mee zodat de beste oplossing voor uw organisatie wordt bereikt.

De juiste stappen op juridisch gebied

Wat de beste oplossing ook is, het is belangrijk dat de juiste juridische stappen worden gezet. Want of u nu alsnog geleverd wil krijgen, een schadevergoeding wil vragen of het contract wil ontbinden: het is belangrijk dat de juiste juridische stappen worden genomen. Zo is er een klachtplicht, wat betekent dat u tijdig moet klagen. Vaak moet een ingebrekestelling verstuurd worden die bovendien aan specifieke eisen moet voldoen, zoals het geven van een redelijke termijn. Ook bij het opzeggen van een contract zijn er vaak wettelijke regels waar u zich aan moet houden. Dit is voor elk contract anders.

In de praktijk gaat dit vaak mis. Dit kan vergaande gevolgen hebben voor uw organisatie. De ontbinding van uw contract is dan niet rechtsgeldig, waardoor u gebonden blijft aan de (betalings)verplichtingen uit uw contract. Ook een schadevergoeding loopt u in dat geval mis. Of erger nog: u bent zelf schadeplichtig omdat de overeenkomst niet op een juiste wijze is ontbonden. Schakel daarom tijdig een specialist in. Onze advocaten streven altijd naar de beste oplossing voor uw organisatie. Liefst zonder tussenkomst van de rechter, maar indien nodig staan wij u ook bij in het gerechtelijke proces.

Specialisten in het oplossen van juridische conflicten

Bij Bierens Advocaten werkt een team van advocaten dat gespecialiseerd is in het oplossen van zakelijke conflicten in de bouwsector. Zij hebben kennis van zaken en zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op juridisch gebied. Zowel in Nederland als internationaal. Wilt u meer informatie over het oplossen van een geschil of heeft u zelf een conflict met uw leverancier? Neem dan gerust contact met ons op.

Back To Top