skip to Main Content

Wilt u niet langer samenwerken met uw klant of leverancier omdat de andere partij afspraken niet nakomt? Dan kunt u mogelijk de overeenkomst de overeenkomst ontbinden. In onze praktijk staan wij regelmatig ondernemers bij die hun overeenkomst willen ontbinden. Schakel onze specialisten voor een juridische correcte ontbinding van uw overeenkomst.

Overeenkomst ontbinden

Wanneer u gaat zakendoen met een andere partij worden er doorgaans afspraken gemaakt en vastgelegd in het contract of in de algemene voorwaarden. U gaat er dan vanuit dat beide partijen deze afspraken ook nakomen. Toch komt het in de praktijk regelmatig voor dat afspraken die contractueel zijn vastgelegd, niet worden nagekomen. In dat geval zijn er verschillende juridische mogelijkheden. Eén daarvan is het ontbinden van het contract. Dat betekent dat de overeenkomst stopt en beide partijen van de verplichtingen af zijn naar elkaar toe. Vaak moeten reeds vervuld afspraken worden teruggedraaid.

Juridisch advies bij het ontbinden van een overeenkomst

Het ontbinden van een overeenkomst kan niet zomaar. Hiervoor moet er sprake zijn van een aantal vereisten. Als dit niet het geval is, is de ontbinding mogelijk niet rechtsgeldig. Vraag daarom altijd juridisch advies van een gespecialiseerde advocaat als u een overeenkomst wilt ontbinden. Zo loopt u niet het risico dat de ontbinding juridisch niet correct is gedaan en de ontbinding niet geldig is. Of dat u zelfs een schadevergoeding moet betalen door het niet correct beëindigen van de overeenkomst.

Bij Bierens Law werkt een groot team van advocaten dat gespecialiseerd is in het Nederlandse contractenrecht. Wij staan regelmatig ondernemers in binnen- en buitenland bij met het ontbinden van de overeenkomst en andere juridische vraagstukken in het contractenrecht. Wij helpen u bij ontbinden van uw overeenkomst en kijken daarbij welke mogelijkheden er nog meer zijn, zoals bijvoorbeeld het eisen van een schadevergoeding.

Zakelijke overeenkomst ontbinden

Wilt u een zakelijke overeenkomst ontbinden? Wij kunnen u onder andere helpen met het ontbinden van diverse zakelijke overeenkomsten, zoals:

 • Aanneming van werk
 • Agentuurovereenkomst
 • Distributieovereenkomst
 • Franchiseovereenkomst
 • Overeenkomst van opdracht
 • Huurovereenkomst
 • Koopovereenkomst

Ik wil mijn zakelijke overeenkomst ontbinden

Heeft u een zakelijke overeenkomst die u wilt ontbinden? Neem dan gerust contact met ons op voor een gratis advies. Bel naar +31 (0)20 810 18 61 of vul het contactformulier in en leg uw zaak vrijblijvend voor aan onze advocaten. Wij geven u altijd een duidelijk en eerlijk advies waar u verder mee komt.

Meest gestelde vragen over overeenkomst ontbinden

In onze praktijk krijgen wij regelmatig vragen over de ontbinding van een overeenkomst. Hieronder beantwoorden wij de meest gestelde vragen. Heeft u een vraag over het ontbinden van een overeenkomst die hier niet bij staat vermeld? Neem dan gerust contact met ons op voor een gratis advies. Onze advocaten staan u graag te woord.

Wanneer kun je een overeenkomst ontbinden?

Een overeenkomst ontbinden kan alleen wanneer de andere partij afspraken niet nakomt. Hierbij moet er sprake zijn van de volgende vereisten:

 1. Er is sprake van een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst. Oftewel: de andere partij komt afspraken niet na. Denk bijvoorbeeld aan openstaande facturen die niet worden betaald of goederen die niet worden geleverd.
 2. De tekortkoming is voldoende ernstig dat ontbinding van de overeenkomst gerechtvaardigd is. Een levering die enkele minuten te laat is, is mogelijk niet volgens afspraak, maar ook niet zo’n grote tekortkoming dat het gerechtvaardigd is om de overeenkomst te ontbinden.
 3. Naast de tekortkoming moet er sprake zijn van verzuim. Een partij is in verzuim in de volgende situaties:
 • Een eerder afgesproken termijn wordt niet nagekomen. Dat is het geval wanneer er in het contract bijvoorbeeld is afgesproken dat de betalingstermijn 30 dagen is of dat er op een bepaalde datum geleverd dient te worden, en dit gebeurt niet.
 • Als er een ingebrekestelling is verstuurd waarin de andere partij wordt verzocht om binnen een redelijke termijn alsnog de gemaakte afspraken na te komen, maar dit gebeurt niet.
 • Wanneer de andere partij zelf aangeeft niet (of niet tijdig) na te zullen komen.

Hoe kun je een overeenkomst ontbinden?

Er zijn twee mogelijkheden om een overeenkomst te ontbinden: door buitengerechtelijke ontbinding of een gerechtelijke ontbinding.

Buitengerechtelijke ontbinding

Bij een buitengerechtelijke ontbinding stuurt u een schriftelijke verklaring naar de andere partij waarin u kenbaar maakt dat u de overeenkomst wilt ontbinden. Is de andere partij het er niet mee eens? Dan kunt u een gerechtelijke procedure starten om de overeenkomst te ontbinden. In dat geval gaat u naar de rechter om een om de ontbinding te regelen.

Gerechtelijke ontbinding

In de meeste gevallen is een gerechtelijke ontbinding niet nodig, en is een schriftelijke mededeling voldoende. Bij sommige situaties is niet verplicht, maar wel raadzaam om een rechter de ontbinding te laten uitspreken. Daarnaast zijn er ook een aantal situaties waarbij een gerechtelijke ontbinding van de overeenkomst vaak wel noodzakelijk is, bijvoorbeeld bij een huurovereenkomst of een arbeidsovereenkomst.

Hoe kun je een mondelinge overeenkomst ontbinden?

Bij een mondelinge overeenkomst is er vaak geen (duidelijk) bewijs dat er een overeenkomst is. Dat maakt ontbinding wat lastiger. Voor het ontbinden gelden verder dezelfde regels als bij een normale ontbinding het geval is.

Wat zijn de gevolgen van ontbinding overeenkomst?

Bij ontbinding eindigt de overeenkomst tussen twee partijen. Dit gebeurt op het moment van ontbinding. Als er sprake is van een totale ontbinding, dan geldt dat alle prestaties die zijn verricht, moeten worden teruggedraaid. Dit wordt ook wel ongedaanmakingsverplichting genoemd. In tegenstelling tot vernietiging heeft ontbinding geen terugwerkende kracht. De ongedaanmakingsverplichting zorgt ervoor dat u weer teruggaat naar de situatie zoals die was voordat er een overeenkomst werd gesloten.

Kan ik een schadevergoeding eisen bij ontbinding van de overeenkomst?

Wanneer een overeenkomst ontbonden wordt, kunt u vaak ook een schadevergoeding eisen. Om een schadevergoeding te kunnen eisen, moet de andere partij schadeplichtig zijn. Dat is het geval als:

 1. Er is sprake van een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of er is sprake van buitencontractuele aansprakelijkheid.
 2. Er is sprake van verzuim.
 3. Er is sprake van schade.

In het artikel: Wanneer is een partij schadeplichtig en kan ik schadevergoeding eisen leest u meer over dit onderwerp.

Wat is een gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst?

Bij ontbinding is het ook mogelijk om slechts een gedeelte van de overeenkomst te ontbinden. Gedeeltelijke ontbinding wordt vaak gebruikt voor verplichtingen die nog in de toekomst liggen (en de ander het vertrouwen verloren is), soms omdat de overeenkomst nog maar half is volbracht en er dan wantrouwen ontstaat.

Kan ik bij een faillissement de overeenkomst ontbinden?

Ja dat is mogelijk. Dit wordt meestal in het contract of in de algemene voorwaarden geregeld. Hierin kunt u namelijk een insolventieclausule opnemen. Dat is een contractueel beding op grond waarvan u de overeenkomst mag beëindigen als er sprake is van een faillissement.

Wat is het verschil tussen een overeenkomst ontbinden en een overeenkomst opzeggen?

In beide gevallen is het doel om de overeenkomst te stoppen. Toch is de ontbinding van een overeenkomst niet hetzelfde als de opzegging van een overeenkomst. Bij het ontbinden van een overeenkomst is er sprake van een tekortkoming of een geschil tussen beide partijen, bij opzegging is dat niet het geval. Bij opzegging moet daarentegen weer een opzegtermijn in acht worden genomen.

Back To Top