skip to Main Content

Bent u verzeild geraakt in een conflict met een zakenpartner, klant of leverancier waar u niet meer uitkomt? Hoewel het nog steeds gebruikelijk is om bij een zakelijk conflict een gerechtelijke procedure te starten, is zakelijke mediation ook een goede methode om een conflict op te lossen wanneer er sprake is van contractuele geschillen.

Bij zakelijke mediation bemiddelen onze mediators tussen beide partijen waarbij we toewerken naar een snelle en efficiënte oplossing. De mediators van Bierens Law zijn gespecialiseerd in het oplossen van conflicten op het gebied van zakelijke handelsovereenkomsten. Zij hebben ruime zakelijke én juridische kennis waardoor zij u optimaal kunnen bijstaan. Inmiddels hebben onze zakelijke mediators al diverse bedrijven geholpen met het oplossen van hun (juridisch) conflict. Vaak met slechts één enkele sessie.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem gerust contact met ons op voor meer informatie over onze zakelijke mediation trajecten.

Wanneer kunnen onze zakelijke mediators u helpen?

 • U wilt de zaak oplossen maar nog geen advocaat inschakelen;
 • Uw klant wil niet met u praten;
 • Uw klant heeft een tegenvordering;
 • U wilt liever niet naar de rechter;
 • U bent onzeker over uw juridische positie;
 • U bent onderdeel van een conflict waar meerdere partijen bij zijn betrokken;
 • U heeft een (complex) internationaal geschil;

Waarom zakelijke mediation?

Zakelijke conflicten variëren van eenvoudig tot complex; van een onbetaalde factuur tot een technische discussie. Vaak speelt er veel meer op de achtergrond, dan in het contract of in e-mails staat. Een zakelijke discussie hoeft ook niet moedwillig te zijn ontstaan. Zakelijke partners - of het nu in de relatie leverancier en klant is of bij een samenwerkingsovereenkomst - kunnen nu eenmaal van mening verschillen over gemaakte afspraken zonder dat duidelijk is wie er gelijk heeft. En zelfs als het op het eerste oog wèl duidelijk lijkt wie gelijk heeft, is dat nog niet hetzelfde als (juridisch) gelijk krijgen.

Voorbeeld interpretatie verschil ‘ter finale kwijting’’ in Hoge Raad uitspraak ECLI:NL:HR:2018:975: ‘kwijting’ hoeft niet altijd kwijtschelding te betekenen; een discussie hierover achteraf met een belang € 250.000,00 ontaardde in een juridische strijd van 8 jaar tussen twee partijen die daarna nog steeds geen duidelijkheid kregen.

De meest gekozen weg om een zakelijk conflict op te lossen is de gang naar de rechter. Bij gebrek aan alternatieven adviseren advocaten vaak een dagvaardingsprocedure met of zonder beslag. Juridische procedures bij de rechter ontaarden vaak in een juridisch steekspel, duren lang, zijn kostbaar en de uitkomst is altijd onzeker. Een rechter kan ook geen commerciële of maatwerk oplossing bieden: de beslissing van de rechter is zwart of wit, toewijzen of afwijzen, verbieden of toestaan. Er zit niks tussenin. Pogingen van de rechter om dan nog te schikken, mislukken vaak.

Er is wel een manier om bij zakelijke conflicten en handelsgeschillen meer zelf de regie te houden en invloed uit te oefenen op de uitkomst: mediation onder begeleiding van een zakelijke mediator.

Voordelen zakelijke mediation

 • Geen onnodige kosten
 • Snelle resultaten
 • Initiatief en controle behouden
 • In gesprek komen met uw klant
 • Vertrouwelijkheid
 • Commerciële minnelijke oplossing

Hoe lang duurt een zakelijke mediationtraject?

De lengte van het mediationtraject verschilt per situatie. Een mediationtraject is bij ons altijd maatwerk. Zakelijke mediation bij handelsgeschillen zijn doorgaans korte trajecten, waarbij vaak een enkel bemiddelingsgesprek al voldoende is om een oplossing tussen partijen te bereiken.

Wanneer we een mediationtraject opstarten, kunt een maximum aantal uren afspreken voor de mediation sessie(s). Daarna bekijkt de mediator of er zicht is op een einde van het conflict. Indien een oplossing niet binnen afzienbare tijd niet realistisch is, dan bespreekt Bierens Law dat met de partijen.

Wat is de werkwijze van onze zakelijke mediators?

Onze zakelijke mediators luisteren naar de standpunten van beide partijen. Als een onpartijdige derde ondersteunt de mediator beide partijen in een gestructureerd verlopend proces om tot een oplossing te komen. De mediator neemt het initiatief om tot een zakelijke en juridisch haalbaar resultaat te komen.

Wij werken toe naar een oplossing en kunnen op verzoek ook pro-actief oplossingsrichtingen voorstellen, waarbij we uiteraard rekening houden met de belangen van beide partijen.

Voordat we het traject in gaan, spreken beide partijen in een formeel contract af dat wat tijdens de sessies besproken wordt, vertrouwelijk blijft. Hierdoor voelen partijen zich vrijer om mogelijke oplossingen te bespreken.

Wat is uw rol tijdens het mediationtraject?

Tijdens het mediationtraject voert u zelf de onderhandelingen en neemt u zelf besluiten of u met bepaalde zaken akkoord gaat. Hierbij heeft u dus zelf de regie, in tegenstelling tot een juridische procedure waarbij u het lot eerst legt in de handen van uw advocaat en vervolgens in die van de rechter. Bij mediation bepaalt u de agenda, de duur van het traject én de uitkomst.

U kunt tijdens het mediation gesprekken toezeggingen doen ter bevordering van het bereiken van een oplossing, zonder dat u daar meteen aan vast zit. Er is pas sprake van een definitieve deal als u daar mee instemt. U kunt met het mediationtraject gewoon stoppen, als u geen vertrouwen heeft in een goede afloop, in de medewerking van de wederpartij of in de professionaliteit van de mediator. U kunt dan bijvoorbeeld nog steeds gewoon naar de rechter gaan.

Zakelijke mediators met juridische achtergrond

De zakelijke mediators van Bierens hebben uitgebreide en ervaring met handelsconflicten. Naast hun rol als mediator zijn zij ook werkzaam als advocaat. Hierdoor zijn zij niet alleen vaardig in conflictoplossing, maar ook juridisch onderlegd. Met deze combinatie van skills en kennis weten onze mediators een geschil tussen de partijen te beëindigen. Zij zorgen ervoor dat er een duurzame, zakelijk en juridisch houdbare oplossing tussen partijen tot stand gebracht worden.

Internationale mediation

Heeft u een internationaal conflict? Ook dan kunt u gebruik maken onze zakelijke mediation service. Bierens Law beschikt over native speakers die de cultuurverschillen kunnen blootleggen die vaak van invloed zijn op een geschil. Daarna kan snel doorgepakt worden naar een oplossing. Bierens Law heeft diverse vestigingen in Europese hoofdsteden waar fysieke bijeenkomsten kunnen plaatsvinden, maar mediation kan ook online plaatsvinden.

Meer informatie over zakelijke mediation

Wilt u meer weten over zakelijke mediation of bent u benieuwd wat onze mediators voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Back To Top