skip to Main Content

Bij het sluiten van een zakelijke overeenkomst met uw internationale handelspartner gaat u er doorgaans vanuit dat de afspraken uit het contract ook worden nagekomen. Toch kan het voorkomen dat er een discussie of geschil ontstaat tussen u en uw internationale klant of leverancier. Dit zorgt vaak voor veel onzekerheid en onduidelijkheid. Verschillen in handelscultuur, taal en wetgeving maken een internationaal conflict een stuk ingewikkelder.

Vraagt u zich af wat uw rechten zijn in deze situatie? Is het bijvoorbeeld mogelijk om een procedure in Nederland te starten, of dient u naar een rechtbank in het buitenland te gaan? En welk recht is van toepassing op uw geschil? Dit kan namelijk een groot verschil maken bij de beoordeling van een juridisch conflict. Onze internationale advocaten geven u graag antwoord op deze vragen en zorgen ervoor dat uw geschil zo snel mogelijk wordt opgelost.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter bij internationale conflicten

In elk land geldt een ander een rechtsstelsel met eigen regels en wetten. Wanneer er sprake is van een grensoverschrijdend geschil moet eerst worden bepaald naar welk recht het geschil beoordeeld zal worden. Soms zijn er in het contract afspraken gemaakt over het toepasselijk recht, maar als dat niet het geval is zal eerst moeten worden bepaald welk recht van toepassing is. Dit geldt ook voor de bevoegde rechter, want ook niet elke rechter is bevoegd om te oordelen over het conflict. Onze specialisten op het gebied van internationaal privaatrecht helpen u wanneer u geconfronteerd wordt met een internationaal conflict. Zo voorkomt u dat u een gerechtelijke procedure start bij een rechter die hiervoor niet bevoegd is en er hierdoor kostbare tijd en geld verloren gaat.

Procederen in het buitenland

Over het algemeen lossen we de meeste conflicten op zonder tussenkomst van de rechter. Soms is de gang naar de rechter echter noodzakelijk. Bijvoorbeeld omdat de andere partij een gerechtelijke procedure tegen u aanspant of omdat de andere partij niet bereid is tot een oplossing te komen. In dat geval staan onze advocaten u bij. Wij zorgen ervoor dat u juridisch sterk staat in de rechtbank. Heeft de rechter vervolgens een uitspraak gedaan over het geschil? Dan zorgen wij ervoor dat uw vonnis ook in het buitenland voorspoedig wordt geëxecuteerd en u krijgt waar u recht op heeft.

Waarmee kunnen wij u helpen?

  • Advies over de bevoegde rechter bij internationale conflicten;
  • Advies over het toepasselijk recht bij internationale conflicten;
  • Juridische bijstand bij geschillen met buitenlandse handelspartners;
  • Het voorspoedig executeren van vonnissen in het buitenland.

Gespecialiseerd in het oplossen van zakelijke conflicten

Wij hebben een team van meer dan 35 internationale advocaten, afkomstig uit Nederland en diverse Europese landen, die gespecialiseerd zijn in het oplossen van zakelijke conflicten voor onze nationale en internationale klanten. Hoe complex uw conflict ook is, zij zorgen ervoor dat uw conflict snel en efficiënt wordt opgelost.

Advies van een gespecialiseerde advocaat

Heeft u een vraag over het oplossen van een zakelijk conflict? Of wil u graag meer informatie over onze dienstverlening? Neem dan gerust contact met ons op. Onze internationale advocaten helpen u graag verder.

Back To Top