Quickscan: check your terms and conditions

View

Vivienne Pöllmann
Lawyer

View

Daniel Madrawski
Lawyer

View

Suzanne van Loon
Lawyer

View

Antonio Illán Box
Lawyer

View

Alexandru Buzamet
Lawyer

View

Sander Bierens
Lawyer & CEO

View

Olivier André
Avocat

View

Pim van Zwijndregt
Lawyer

View

Roman Zemtsovskiy
Rechtsanwalt

View

Roxanne van der Burgt
Lawyer

View

Inge Muller
Lawyer

With good general conditions you can limit the business risks to your organisation as much as possible. Do your general terms and conditions still fit in with your business operations? Legislation changes regularly in this area and it’s important for your organisation to keep up to date.

Your general terms and conditions should be regularly checked by a specialist.

When is it necessary to have your general terms and conditions checked?

It is always important that your general terms and conditions fit with your organisation, so your company is best protected. In the following situations you run a very high risk that your terms and conditions are no longer up-to-date:

  • Your general terms and conditions are older than 3 years.
  • You are planning to conduct business internationally.
  • Your service has been expanded.
  • The business processes in your organisation have changed.
  • Your organisation has taken over another company.
  • You do business internationally and there is nothing recorded about the competent court in case of dispute.
  • Your organisation has experienced significant growth.

Quick scan by our lawyers

Do you want to have your general conditions checked by our lawyers? Then upload your general conditions. Our lawyers will immediately start working. Within 5 days you will receive an analysis outlining ​​the legal sustainability of your general terms and conditions. Possible improvements and / or adjustments are also indicated here.

Does the Quickscan show that your general terms and conditions need to be adjusted on a few points? Our lawyers can help you with adjusting and / or supplementing your general conditions. We ensure that these are up-to-date and perfectly match your business.

Specialists in general terms and conditions

At Bierens International Law, a large team of lawyers specialise in contract law and drafting general conditions. Within our team, several lawyers have completed the Grotius specialisation course in International Contracts; the most comprehensive post-academic training in the area of ​​contract law. Every day we check many contracts and general terms and conditions, we help with drafting and give legal advice on the use of general conditions.

Contact a specialist lawyer

Would you like more information about the Quickscan or do you have a question about your general conditions? Contact us today. We will be happy to help.

Meet your specialist(s)

Most frequently asked questions

Wanneer beide partijen gebruik maken van algemene voorwaarden, geldt de first shot rule. Dat wil zeggen dat in principe de algemene voorwaarden gelden van de partij die ze het eerst heeft aangeboden. Lees meer: Battle of forms: welke algemene voorwaarden gelden?

Algemene voorwaarden zijn van toepassing wanneer u voor of tijdens het sluiten van de overeenkomst hebt laten weten dat er algemene voorwaarden van toepassing zijn. Daarnaast is het belangrijk dat uw algemene voorwaarden zijn toegestuurd naar uw klant. Ten slotte is ook de inhoud van de algemene voorwaarden van belang voor de toepasselijkheid: wanneer er onredelijke bepalingen in uw algemene voorwaarden staan, zijn deze niet geldig.

Ja, u mag zelf de algemene voorwaarden opstellen. De vraag is echter of dit ook verstandig is. Algemene voorwaarden is een juridisch document, waarin diverse juridische bepalingen zijn opgenomen. Het opstellen van algemene voorwaarden vergt daarom juridische kennis. Zonder juridische kennis is de kans groot dat uw algemene voorwaarden niet correct zijn opgesteld en mogelijk zelfs bepalingen bevat die als onredelijk worden gezien waardoor ze niet geldig zijn. Wanneer u algemene voorwaarden wilt die écht uw juridische risico’s beperken, vraag dan een gespecialiseerde advocaat voor het opstellen van uw algemene voorwaarden.

Wanneer u gebruik maakt van algemene voorwaarden moet u de andere partij een redelijke mogelijkheid geven om kennis te nemen van uw algemene voorwaarden. Hierbij zijn er een aantal eisen waar u aan moet voldoen:

Voordat er een overeenkomst wordt gesloten (of tijdens het sluiten van een overeenkomst) moet u kenbaar maken dat er algemene voorwaarden van toepassing zijn. Bijvoorbeeld door dit op de offerte te vermelden.
De algemene voorwaarden moeten worden toegestuurd naar de klant. Dit kan per post of per e-mail gebeuren. Verwijzen naar een website waar de algemene voorwaarden staan, is vaak niet voldoende. Bij webshops is dit vaak wel toegestaan, maar ook dan moet u de mogelijkheid bieden aan de klant om de algemene voorwaarden te downloaden en op te slaan.

Als uw algemene voorwaarden niet overeenstemmen met de wet, zijn bepalingen of de gehele algemene voorwaarden vernietigbaar. Het is daarom belangrijk om geen onredelijke bepalingen op te nemen in uw algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden zijn niet van toepassing in de volgende situaties:

Er is niet aangegeven dat er algemene voorwaarden van toepassing zijn.
Er is te laat aangegeven dat er algemene voorwaarden van toepassing zijn.
De algemene voorwaarden zijn niet aan de klant overhandigd.
Er staan onredelijke bepalingen in de algemene voorwaarden.
U kunt niet bewijzen dat u aan de vereisten hebt voldaan.

Ja, in de meeste gevallen moet je de algemene voorwaarden meesturen. Dat kan per post of per e-mail, maar u kunt de algemene voorwaarden ook zelf overhandigen. Wanneer u digitaal zakendoet, zoals bijvoorbeeld bij een webshop het geval is, kan het ook voldoende zijn om de algemene voorwaarden op uw website te plaatsen. In dat geval moet uw klant de algemene voorwaarden duidelijk kunnen vinden én de mogelijkheid hebben om deze te downloaden en opslaan.

Wanneer u de algemene voorwaarden eenzijdig wijzigt, zijn deze pas van toepassing als uw klant instemt met de wijziging. Heeft u een wijzigingsclausule opgenomen in de algemene voorwaarden? Dan mag u de algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen. U hoeft dan alleen de klant te informeren over het feit dat er een wijziging in de algemene voorwaarden heeft plaatsgevonden, u hebt hiervoor geen instemming nodig van uw klant.

Nee, dat is niet voldoende. Om algemene voorwaarden van toepassing te laten zijn, moet u vóór het sluiten van de overeenkomst kenbaar maken dat er algemene voorwaarden van toepassing zijn. Bijvoorbeeld op de offerte of door het op de overeenkomst zelf te vermelden. Als u alleen op facturen verwijst naar uw algemene voorwaarden, bent u te laat. Een factuur stuurt u immers pas als er al een overeenkomst is gesloten.

Nee, het is wettelijk niet verplicht om uw algemene voorwaarden te deponeren bij de KvK of bij de griffie van de rechtbank. Wij raden het bedrijven echter wel aan om hun algemene voorwaarden te deponeren bij de KvK. Het biedt uw organisatie namelijk een aantal voordelen. Zo heeft u door het deponeren bijvoorbeeld meer bewijskracht dat uw algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Blur blob

How can we help you?

Contact

If your company is experiencing legal difficulties, if you have an international dispute, if you need help drafting or reviewing contracts or you simply have a legal enquiry and don't know who to turn to, get in touch with us today.

Our international team of specialist lawyers can help. We can alleviate your concerns, protect your business and work with you to resolve cases as quickly as possible.

View

View

View

Name

E-mail

Company name

Telephone number

Reason for contact

Bedankt voor uw contactaanvraag. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Blur blob