Legal conflicts regarding business services

View

Enrica Bigazzi
Lawyer

View

Pim van Zwijndregt
Lawyer

View

Suzanne van Loon
Lawyer

View

Raymond Arnoldus
Lawyer & Liquidator

View

Sander Bierens
Lawyer & CEO

View

Alexandru Buzamet
Lawyer

View

Antonio Illán Box
Lawyer

View

Daniel Madrawski
Lawyer

View

Olivier André
Avocat

View

Roman Zemtsovskiy
Rechtsanwalt

View

Roxanne van der Burgt
Lawyer

View

Vivienne Pöllmann
Lawyer

View

Inge Muller
Lawyer

De zakelijke dienstverlening is een van de grootste sectoren van onze economie, maar ook een van de meest veelzijdige en dynamische. Zo behoren accountants, uitzendbureaus, ICT-dienstverleners, financiële dienstverleners, schoonmaakbedrijven en reclamebureaus tot deze sector. Hoewel deze sector flink groeiende is, liggen er ook grote uitdagingen. Met behulp van automatisering, robotisering en data-analyses worden processen geoptimaliseerd om zo meer kostenefficiënt te kunnen werken.

Klanten hebben steeds meer kennis en ervaring, wat ertoe leidt dat ze steeds meer zelf doen en bij hun dienstverleners meer specialisatie zoeken. Bovendien zijn klanten kritischer geworden op de kwaliteit van dienstverlening, de toegevoegde waarde en de kosten. Hierdoor ontstaan er vaker discussies en juridische conflicten tussen zakelijke dienstverleners en hun opdrachtgevers. Heeft u een geschil met uw opdrachtgever of leverancier? Schakel dan onze advocaten in. Wij helpen u bij het oplossen van uw zakelijke conflict en zorgen ervoor dat er een snelle en praktische oplossing wordt bereikt die past bij uw organisatie.

Veel voorkomende conflicten in de zakelijke dienstverlening:

  • Advies is niet waardevol;
  • Urenspecificatie ontbreekt of is onduidelijk;
  • Zorgplicht is geschonden;
  • De afgegeven urenspecificatie is fors overschreden;
  • De gemaakte software of hardware werkt niet naar behoren;
  • De facturen worden niet betaald;
  • De overeenkomst wordt voortijdig beëindigd.

Uw mogelijkheden bij conflicten in de zakelijke dienstverlening

Bent u ontevreden over de dienstverlening van bijvoorbeeld een accountant, notaris of uitzendbureau en lukt het niet om samen een oplossing te bereiken? Of bent u zelf een dienstverlener en heeft u te maken met een discussie over de kwaliteit of kosten van uw service? Dan zijn er een aantal juridische mogelijkheden voor uw organisatie:

  • Zo kunt u alsnog nakoming vorderen; u vraagt dan bijvoorbeeld uw softwareleverancier om alsnog het softwarepakket te leveren zoals in het contract is afgesproken. Of wanneer u zelf de leverancier bent, vraagt u uw klant om alsnog de betaling te voldoen zoals afgesproken.
  • Als opdrachtgever kunt u het geld wat u al heeft betaald, terugvorderen en het contract ontbinden.
  • Heeft u door het toedoen van de dienstverlener schade geleden? Dan kunt u een schadevergoeding eisen. Daarnaast kunt u in sommige gevallen ook het contract ontbinden.

Het is per situatie verschillend wat u het beste kunt doen als de afspraken uit het contract niet worden nagekomen. Onze advocaten denken graag met u mee zodat de beste oplossing voor uw organisatie wordt bereikt.

De juiste stappen op juridisch gebied

Voor het oplossen van een zakelijk conflict is het belangrijk dat de juiste juridische stappen worden gezet. Wanneer de andere partij afspraken niet nakomt, is het vaak nodig dat er eerst een ingebrekestelling wordt gestuurd voordat verdere stappen genomen kunnen worden. Deze ingebrekestelling moet aan specifieke eisen voldoen, zoals het geven van een redelijke termijn aan de andere partij om de afspraken alsnog na te komen. Ook bij het opzeggen van de overeenkomst gelden wettelijke en/of contractuele regels waar u zich aan dient te houden.

In de praktijk gaat dit vaak mis. Dit kan vergaande gevolgen hebben voor uw organisatie. De ontbinding van uw contract is dan niet rechtsgeldig, waardoor u gebonden blijft aan de (betalings)verplichtingen uit uw contract. Ook een schadevergoeding loopt u in dat geval mis. Of erger nog: u bent zelf schadeplichtig omdat de overeenkomst niet op een juiste wijze is ontbonden. Schakel daarom tijdig een specialist in. Onze advocaten streven altijd naar de beste oplossing voor uw organisatie. Liefst zonder tussenkomst van de rechter, maar indien nodig staan wij u ook bij in het gerechtelijke proces.

Specialisten in het oplossen van juridische conflicten

Bij Bierens Law werkt een team van advocaten dat gespecialiseerd is in het oplossen van zakelijke conflicten rondom de levering van goederen. Zij hebben kennis van zaken en zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op juridisch gebied. Zowel in Nederland als internationaal. Wilt u meer informatie over het oplossen van een geschil of heeft u zelf een conflict met uw leverancier? Neem dan gerust contact met ons op.

Meet your specialist(s)

Blur blob

How can we help you?

Contact

If your company is experiencing legal difficulties, if you have an international dispute, if you need help drafting or reviewing contracts or you simply have a legal enquiry and don't know who to turn to, get in touch with us today.

Our international team of specialist lawyers can help. We can alleviate your concerns, protect your business and work with you to resolve cases as quickly as possible.

View

View

View

Name

E-mail

Company name

Telephone number

Reason for contact

Bedankt voor uw contactaanvraag. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Blur blob