skip to Main Content

Bij het plaatsen van een bestelling, legt u meestal vast welke goederen er precies geleverd moeten worden. Maar wat als u niet tevreden bent over de kwaliteit van de geleverde producten? Wat zijn dan uw juridische mogelijkheden? Onze specialisten op het gebied van contractenrecht staan u bij om ervoor te zorgen dat u alsnog krijgt waar u recht op heeft.

Leverancier levert slechte kwaliteit

Het vaststellen dat een product niet aan de verwachte kwaliteitseisen voldoet is niet altijd eenvoudig. Volgens de wet mag u van een leverancier verwachten dat producten bepaalde eigenschappen bezit. Wanneer dit niet het geval is, is er sprake van contractbreuk. Uw leverancier is dan de contractuele afspraken niet nagekomen, ook als er niets over de kwaliteit is opgenomen in het contract.

Tijdig klagen bij slechte kwaliteit

Het is belang om tijdig te klagen wanneer u niet tevreden bent over de levering. Als dit te laat gebeurt, komen uw rechten te vervallen. Volgens de wet dient u uw klacht binnen ‘bekwame tijd’ nadat u de slechte kwaliteit heeft ontdekt of had horen te ontdekken, aan uw leverancier kenbaar te maken. Daarnaast is het niet alleen van belang om tijdig te klagen, ook voor het nemen van gerechtelijke stappen heeft u maar beperkt de tijd. Vraag daarom altijd advies van aan specialist. Onze advocaten steunen in dit proces uw organisatie en zorgen ervoor dat er geen kostbare tijd verloren gaat.

Voorbeelden van slechte kwaliteit levering:

  • Input advocaat gewenst

Een ingebrekestelling versturen

Indien uw leverancier een slechte kwaliteit heeft geleverd, is er sprake van contractbreuk. Voordat u gerechtelijke stappen kunt ondernemen, is het belangrijk dat u de andere partij eerst een redelijke kans geeft om alsnog de afspraken uit het contract na te komen. Dit gebeurt middels een ingebrekestelling. Zo kunt u de leverancier vragen om nieuwe producten te leveren die wél aan de kwaliteitsnorm voldoen, maar u kunt de leverancier ook vragen om de huidige goederen te herstellen. Reageert uw leverancier niet op deze ingebrekestelling, dan is er sprake van verzuim. In dat geval kunt u een schadevergoeding eisen en eventueel het contract met uw leverancier ontbinden.

Gespecialiseerd in het oplossen van zakelijke conflicten

Wij hebben een team van meer dan 35 advocaten die gespecialiseerd zijn in het contractenrecht, zowel nationaal als internationaal. Zij kunnen u bijstaan wanneer contractuele afspraken rondom de levering niet zijn nagekomen.

Advies van een gespecialiseerde advocaat

Heeft u een conflict met uw leverancier over de levering? Of wilt u graag meer weten over uw juridische mogelijkheden? Neem dan gerust contact met ons op. Onze advocaten helpen u graag verder.

Back To Top