skip to Main Content

Wanneer u internationaal zakendoet, is het belangrijk dat u uw contracten hierop aanpast. Bij internationaal contracteren zijn andere juridische kwesties van belang dan wanneer u gewoon in eigen land zakendoet. Zodra uw klant of leverancier zich in het buitenland bevindt, krijgt u te maken met het internationaal (privaat)recht.

Toepasselijk recht: welk recht is van toepassing?

In uw internationale contracten of in de algemene voorwaarden kunt u vastleggen welk recht van toepassing is: het Nederlands recht of het recht van uw internationale zakenpartner? Het recht in een ander land kan soms flink verschillen, daarom is het belangrijk om goed uit te zoeken welk recht het meest gunstig is voor uw situatie. Onze internationale advocaten kunnen u uiteraard hierbij adviseren.

Heeft u niets afgesproken over het toepasselijk recht? Dan is de Europese Verordening Rome I van toepassing. In dat geval kan het zomaar zijn dat het recht van het land waar uw zakenpartner vandaan komt, van toepassing is. In de praktijk kan dit tot erg vervelende situaties leiden. Zorg er daarom voor dat u het toepasselijk recht laat vastleggen in uw internationale contracten.

Bevoegde rechter: aan welke rechter kunt u geschillen voorleggen?

Naast het toepasselijk recht is het ook belangrijk om in uw internationale contract afspraken te maken over welke rechter bevoegd is als u er samen niet meer uitkomt. Ook hier geldt dat wanneer er niets is afgesproken, de Europese Verordening Rome I van toepassing is. De hoofdregel hierbij is dat de rechter in het land waar de gedaagde is gevestigd, van toepassing is. Heeft u een juridisch conflict met een internationale partij en wilt u naar de rechter stappen? Dan is dus de rechter in het land van de tegenpartij bevoegd om te oordelen over het geschil. Zelfs als Nederlandse recht van toepassing is. In de praktijk hebben wij dit al meerdere malen meegemaakt. De Europese regelgeving kent gelukkig wel een aantal mogelijkheden om van de hoofdregel af te wijken. Dit leidt echter vaak tot discussie in een procedure. Dit kun je maar beter voor zijn door vooraf in je contract duidelijke afspraken te maken.

Het Weens Koopverdrag

Heeft u een internationale koopovereenkomst? In het Weens Koopverdrag staan regels die van toepassing zijn bij internationale koopovereenkomsten van roerende zaken. Het Weens Koopverdrag is automatisch van toepassing als beide bedrijven gevestigd zijn in een land dat is aangesloten bij het Weens Koopverdrag of het recht van een verdragsluitende staat van toepassing is. Dat geldt voor bijna alle EU-landen, maar daarnaast zijn ook China, VS, Brazilië en Japan aangesloten.

Alleen wanneer uitdrukkelijk het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten, is het niet van toepassing. In de praktijk gebeurt dit best vaak. Veel bedrijven zijn onbekend met het Weens Koopverdrag waardoor zij het automatisch uitsluiten. En dat is zonde, want het verdrag biedt enkele voordelen bij internationale koopovereenkomsten.

Internationaal contract opstellen?

Wilt u een internationaal contract opstellen? De advocaten van Bierens Law helpen u bij het opstellen van een juridisch sterk contract. Wij kijken altijd naar uw specifieke situatie en zorgen ervoor dat uw internationale contract hierbij aansluit. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

Back To Top