skip to Main Content

Met een eigendomsvoorbehoud heeft u meer zekerheid dat u als leverancier niet met lege handen komt te staan. U blijft na het leveren van de goederen namelijk juridisch eigenaar van deze goederen, totdat alle facturen zijn betaald. Als betaling uitblijft, mag u de geleverde goederen terughalen. Dit geldt ook in geval van faillissement.

Onze advocaten kunnen u helpen met het opstellen van een eigendomsvoorbehoud bepaling in uw algemene voorwaarden of u bijstaan wanneer u een beroep wilt doen op uw eigendomsvoorbehoud. Lees meer over het eigendomsvoorbehoud en bekijk wat wij voor u kunnen betekenen.

Inhoud

 • Wat is eigendomsvoorbehoud?
 • Moet je een beding van eigendomsvoorbehoud vastleggen?
 • Eigendomsvoorbehoud opstellen in algemene voorwaarden
 • Geldt een eigendomsvoorbehoud ook bij een faillissement?
 • Wanneer kunt u geen beroep doen op het eigendomsvoorbehoud?
 • Wat is een verlengd eigendomsvoorbehoud?
 • Wat is een uitgebreid eigendomsvoorbehoud?
 • Hoe werkt eigendomsvoorbehoud bij internationale leveringen?
 • Wat is het verschil tussen eigendomsvoorbehoud en retentierecht?

Wat is eigendomsvoorbehoud?

Wanneer u als leverancier een eigendomsvoorbehoud afspreekt, blijven de goederen juridisch gezien uw eigendom totdat uw afnemer alle facturen heeft betaald. Ook al zijn de goederen al geleverd aan uw klant en staan ze opgeslagen op het terrein van uw klant, u bent de eigenaar van de goederen. Pas als de volledige koopprijs is betaald, is uw klant de eigenaar van de goederen.

Het voordeel van een eigendomsvoorbehoud afspreken is dat u de goederen terug mag halen zolang u eigenaar bent van de goederen. En dat kan handig zijn wanneer uw klant de facturen niet betaalt of wanneer er sprake is van een faillissement. Eigendomsvoorbehoud is daarom een sterke vorm van zekerheidsrecht.

Moet je een beding van eigendomsvoorbehoud vastleggen?

Als u afspreekt dat u levert onder eigendomsvoorbehoud, is het belangrijk dat u dit contractueel vastlegt. Eigendomsvoorbehoud is namelijk geen wettelijk recht, zoals bijvoorbeeld het recht van reclame. Als u een beroep wilt kunnen doen op het eigendomsvoorbehoud moet dit daarom in uw contract opgenomen worden. Meestal staat een bepaling van eigendomsvoorbehoud in de algemene voorwaarden.

Eigendomsvoorbehoud opstellen in algemene voorwaarden

Wilt u als leverancier goederen leveren onder eigendomsvoorbehoud? Dan kunt u een bepaling over het eigendomsvoorbehoud opnemen in uw algemene voorwaarden. Hierbij is het niet alleen belangrijk dat u het eigendomsvoorbehoud op een juiste wijze vastlegt, maar ook dat u de algemene voorwaarden correct gebruikt. Wanneer dit niet geval is, loopt u de kans dat u in een later stadium geen beroep kunt doen op het eigendomsvoorbehoud.

Onze gespecialiseerde advocaten helpen u graag met het opstellen van geldig eigendomsvoorbehoud. Daarnaast geven wij u advies over het gebruik van uw algemene voorwaarden, zodat u ervan verzekerd bent dat u ze op de juiste wijze hanteert. Zo kunt altijd terugvallen op uw eigendomsvoorbehoud, mocht dat ooit nodig zijn.

Geldt een eigendomsvoorbehoud ook bij een faillissement?

Ja, ook wanneer uw klant failliet is verklaard, kunt u een beroep doen op het eigendomsvoorbehoud. Zeker voor dit soort situaties kan het handig zijn om een eigendomsvoorbehoud af te spreken. In geval van een faillissement moet u aan de curator kenbaar maken dat er sprake is van openstaande facturen en dat u daarom een beroep wilt doen op het eigendomsvoorbehoud. Hierbij is het belangrijk dat u snel handelt, want anders zijn de goederen misschien al verkocht door de curator.

In de praktijk zien we overigens regelmatig dat een leverancier een beroep wil doen op het eigendomsvoorbehoud en dit bij de curator meldt, waarna de curator het verzoek afwijst. Vaak is dat omdat de curator aangeeft dat de algemene voorwaarden niet van toepassing zijn, en daarmee de bepaling van het eigendomsvoorbehoud ook niet. Ook hebben we wel eens meegemaakt dat een curator pas wilde vertellen waar de goederen stonden nadat er een extreem hoog bedrag betaald was aan de curator. In dat soort gevallen staan onze advocaten u bij. Wij hebben zelf een curatorenpraktijk en weten dus perfect hoe we dit soort dingen moeten aanpakken om ervoor te zorgen dat u wél uw goederen terugkrijgt. Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend advies.

Wanneer kunt u geen beroep doen op het eigendomsvoorbehoud?

Als er sprake is van natrekking, vermenging en zaaksvorming, kunt u geen beroep meer doen op het eigendomsvoorbehoud:

 • Natrekking: wanneer er iets wordt geleverd wat wordt aangebracht in een gebouw. Denk aan een beveiligingsinstallatie in een bedrijfspand. De eigenaar van het pand wordt de eigenaar van de beveiligingsinstallatie zodra deze is aangebracht in het pand. Maar ook wanneer er iets wordt geleverd dat onderdeel gaat uitmaken van een andere zaak. Als er bijvoorbeeld een nieuwe accu in een auto wordt gemonteerd, dan wordt de eigenaar van de auto ook eigenaar van de accu.
 • Vermenging: als twee zaken worden vermengd tot één zaak. Bijvoorbeeld omdat twee verschillende vloeistoffen samen worden gemengd. Dat wordt eigenlijke vermenging genoemd. Maar er is ook sprake van vermenging als u bijvoorbeeld blauwe pennen levert, een andere leverancier exact dezelfde pennen levert en het niet meer te achterhalen is welke leverancier welke partij pennen heeft geleverd. In dat geval spreken we over oneigenlijke vermenging.
 • Zaaksvorming: als de goederen worden verwerkt tot een nieuwe zaak. Bijvoorbeeld hout waar inmiddels een tafel van is gemaakt.

Tip! Zorg er altijd voor dat uw goederen geïdentificeerd kunnen worden, bijvoorbeeld door een sticker met uw bedrijfsnaam of een uniek nummer toe te voegen. Hiermee voorkomt u discussie over (oneigenlijke) vermenging van uw goederen.

Wat is een verlengd eigendomsvoorbehoud?

Bij een verlengd eigendomsvoorbehoud kunt u ook een beroep doen op het eigendomsvoorbehoud als de goederen tot een ander product verwerkt zijn. Een voorbeeld hiervan is wanneer u hout levert en hier inmiddels meubels van gemaakt zijn. U kunt dan ook deze meubels terughalen wanneer u een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud.

Een verlengd eigendomsvoorbehoud kennen we in Nederland niet. Volgens Nederlands recht vervalt het eigendomsvoorbehoud zodra de goederen tot een nieuwe zaak worden verwerkt. Het Duitse recht en het Belgische recht kennen deze variant van het eigendomsvoorbehoud wel. Wanneer u goederen levert aan een klant in Duitsland of België, zou u dus kunnen overwegen om af te spreken dat het Duitse recht of Belgische recht van toepassing is op uw overeenkomst.

Wat is een uitgebreid eigendomsvoorbehoud?

Bij een uitgebreid eigendomsvoorbehoud spreekt u af dat alle goederen uw eigendom blijven totdat alle facturen zijn betaald. Een uitgebreid eigendomsvoorbehoud is daarom vooral handig wanneer er meerdere leveringen zijn en meerdere facturen.

Bijvoorbeeld: u levert maandelijks diverse soorten hout aan een klant en stuurt hiervoor ook maandelijks een factuur. Wordt een factuur van een bepaalde levering niet betaald? Dan mag u het hout terughalen, ook als dat van een eerdere levering is en niet de houtsoort waarvoor de factuur onbetaald blijft.

Hoe werkt eigendomsvoorbehoud bij internationale leveringen?

Een internationaal eigendomsvoorbehoud is wat complexer dan wanneer u goederen levert aan een Nederlandse klant. Ten eerste is de wetgeving rondom eigendomsvoorbehoud in elk land anders. Er moet bovendien worden gekeken naar welk recht van toepassing is, in welk land de goederen zijn gemaakt, geleverd, opgeslagen en doorverkocht. Maar ook eventuele contractuele afspraken spelen een rol.

Meer weten hierover? Onze internationale advocaten hebben hun kennis rondom het internationale eigendomsvoorbehoud gebundeld.

Wat is het verschil tussen eigendomsvoorbehoud en retentierecht?

Bij eigendomsvoorbehoud worden er goederen geleverd aan een klant, maar blijft de leverancier eigenaar van de goederen totdat de facturen zijn betaald. De schuldenaar heeft dan dus goederen van de schuldeiser onder zich, die juridisch gezien nog niet van hem zijn. Bij een retentierecht heeft juist de schuldeiser goederen van de schuldenaar onder zich. Een voorbeeld van retentierecht is wanneer een garagehouder een auto repareert en de auto pas teruggeeft zodra de eigenaar van de auto de factuur voor de reparatie heeft betaald. Een ander verschil is dat eigendomsvoorbehoud contractueel moet worden afgesproken, terwijl retentierecht wettelijk geregeld is.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

 • Opstellen van eigendomsvoorbehoud in uw algemene voorwaarden
 • Uw algemene voorwaarden checken
 • Juridische ondersteuning bij het terughalen van uw goederen
 • Onderhandelen met de curator bij een faillissement
 • Juridisch advies bij het faillissement van uw klant

Meer informatie over eigendomsvoorbehoud

Wilt u graag meer informatie over het eigendomsvoorbehoud? Neem dan gerust contact met ons op. U kunt dat doen door ons contactformulier in te vullen, wij komen binnen enkele uren bij u terug. Wilt u liever direct met een advocaat spreken? Bel ons dan voor een vrijblijvend advies over uw zaak.

Back To Top