skip to Main Content

Met een eigendomsvoorbehoud heeft u meer zekerheid dat u als leverancier niet met lege handen komt te staan. U blijft na het leveren van de goederen namelijk juridisch eigenaar van deze goederen, totdat alle facturen zijn betaald. Als betaling uitblijft, mag u de geleverde goederen terughalen. Dit geldt ook in geval van faillissement.

Opstellen eigendomsvoorbehoud

Bent u leverancier en wilt u goederen leveren onder eigendomsvoorbehoud? Dan kunt u een bepaling over het eigendomsvoorbehoud opnemen in uw algemene voorwaarden. Hierbij is het niet alleen belangrijk dat u het eigendomsvoorbehoud op een juiste wijze vastlegt, maar ook dat u de algemene voorwaarden correct gebruikt. Wanneer dit niet geval is, loopt u de kans dat u in een later stadium geen beroep kunt doen op het eigendomsvoorbehoud. Onze gespecialiseerde advocaten helpen u graag met het opstellen van geldig eigendomsvoorbehoud. Daarnaast geven wij u advies over het gebruik van uw algemene voorwaarden, zodat u ervan verzekerd bent dat u ze op de juiste wijze hanteert. Zo kunt altijd terugvallen op uw eigendomsvoorbehoud, mocht dat ooit nodig zijn.

Beroep doen op het eigendomsvoorbehoud

Heeft u onder eigendomsvoorbehoud geleverd en wilt u nu een beroep doen op het eigendomsvoorbehoud omdat uw goederen niet worden betaald? Dan kunt u de andere partij laten weten dat u een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud en dat u uw goederen terugeist. Is er sprake van een faillissement? Dan dient u dit aan de desbetreffende curator door te geven. Belangrijk is dat u hierbij snel handelt. In de praktijk komt het regelmatig voor dat er discussie ontstaat met de curator, omdat deze stelt dat er geen geldig eigendomsvoorbehoud is gevestigd. Met als resultaat dat u uw spullen niet terugkrijgt. In dat geval staan onze insolventie advocaten u bij. Zij worden naast hun werkzaamheden als advocaat ook regelmatig door de rechtbank benoemd als curator. Hierdoor weten zij perfect wat uw mogelijkheden zijn als uw klant failliet is verklaard en u goederen wilt terughalen.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

  • Opstellen van eigendomsvoorbehoud in uw algemene voorwaarden
  • Uw algemene voorwaarden checken
  • Juridische ondersteuning bij het terughalen van uw goederen
  • Onderhandelen met de curator bij een faillissement
  • Juridisch advies bij het faillissement van uw klant

Meer informatie

Is uw klant failliet verklaard door de rechtbank en wilt u weten wat uw juridische mogelijkheden zijn? Neem dan gerust contact met ons op. Onze insolventie advocaten zorgen ervoor dat de schade voor uw organisatie beperkt blijft.

Back To Top