skip to Main Content

Is het faillissement van uw klant uitgesproken en heeft u nog openstaande vorderingen? Wanneer mr. Raymond Arnoldus de curator is in deze zaak, kunt u de vordering hier indienen. Tijdens de afwikkeling van het faillissement zal curator R. Arnoldus uw vordering meenemen.

Hoe verloopt de afwikkeling van een faillissement?

Wanneer een onderneming failliet wordt verklaard, wordt er een curator aangesteld om het faillissement af te wikkelen. Meer informatie over de afwikkeling van een faillissement en de rol van de curator kunt u in dit artikel lezen.

Back To Top